Mọi người giúp mình khắc phục lỗi với

Thảo luận trong 'Hỏi đáp lập trình game Android' bắt đầu bởi ATHBK, 16/3/13.

 1. ATHBK

  ATHBK New Member

  Lượt xem: 2,925
  Tình hình là mình mới tiếp xúc với andengine và đang tập code. Mình đã code thử bài MenuExample trên trang https://github.com/nicolasgramlich/...2/src/org/andengine/examples/MenuExample.java thì nó báo lỗi như thế này :
  Mong a e giúp đỡ chứ mò mấy ngày nay nản lắm rồi :(.
  Code:
  PHP:
  package com.example.menuandengnie;
   
  import org.anddev.andengine.engine.Engine;
  import org.anddev.andengine.engine.camera.Camera;
  import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions;
  import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions.ScreenOrientation;
  import org.anddev.andengine.engine.options.resolutionpolicy.RatioResolutionPolicy;
  import org.anddev.andengine.entity.modifier.MoveModifier;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.background.ColorBackground;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.menu.MenuScene;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.menu.MenuScene.IOnMenuItemClickListener;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.menu.item.IMenuItem;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.menu.item.SpriteMenuItem;
  import org.anddev.andengine.entity.sprite.Sprite;
  import org.anddev.andengine.entity.util.FPSLogger;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.TextureOptions;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlas;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TextureRegion;
  import org.anddev.andengine.ui.activity.BaseGameActivity;
   
  import android.opengl.GLES20;
  import android.view.KeyEvent;
   
  public class 
  MainActivity extends BaseGameActivity implements IOnMenuItemClickListener {
     
      private static final 
  int CAMERA_WIDTH 720;
      private static final 
  int CAMERA_HEIGHT 480;
     
      protected static final 
  int MENU_RESET 0;
      protected static final 
  int MENU_QUIT MENU_RESET +1;
     
     
      protected 
  Camera mCamrera;
      protected 
  Scene mMainScene;
     
      private 
  BitmapTextureAtlas mBitmapTextureAtlas;
      private 
  TextureRegion mFaceTextureRegion;
     
      protected 
  MenuScene mMenuScene;
     
      private 
  BitmapTextureAtlas mMenuTexture;
      protected 
  TextureRegion mMenuResetTextureRegion;
      protected 
  TextureRegion mMenuQuitTextureRegion;
     
     
      @
  Override
      
  public Engine onLoadEngine() {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  this.mCamrera = new Camera(00CAMERA_WIDTHCAMERA_HEIGHT);
          return new 
  Engine(new EngineOptions(trueScreenOrientation.LANDSCAPE, new RatioResolutionPolicy(CAMERA_WIDTHCAMERA_HEIGHT),this.mCamrera));
         
      }
   
      @
  Override
      
  public void onLoadResources() {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.setAssetBasePath("gfx/");
          
  this.mBitmapTextureAtlas = new BitmapTextureAtlas64,64,TextureOptions.BILINEAR);
          
  this.mFaceTextureRegion BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createFromAsset(this.mBitmapTextureAtlasthis"face_box_menu.png",00);
          
  mEngine.getTextureManager().loadTexture(mBitmapTextureAtlas);
         
          
  this.mMenuTexture = new BitmapTextureAtlas(256128TextureOptions.BILINEAR);
          
  this.mMenuQuitTextureRegion BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createFromAsset(this.mMenuTexturethis"menu_reset.png",0,0);
          
  this.mMenuQuitTextureRegion BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createFromAsset(this.mMenuTexturethis"menu_quit.png",0,50);
          
  mEngine.getTextureManager().loadTexture(mMenuTexture);
      }
   
      @
  Override
      
  public Scene onLoadScene() {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  this.mEngine.registerUpdateHandler(new FPSLogger());
          
  this.createMenuScene();
         
          
  this.mMainScene = new Scene();
          
  this.mMainScene.setBackground(new ColorBackground(0.09804f0.6274f0.8784f));
          final 
  Sprite face = new Sprite(00this.mFaceTextureRegion);
          
  face.registerEntityModifier(new MoveModifier(300CAMERA_WIDTH-face.getWidth(), 0CAMERA_HEIGHT-face.getHeight()));
          
  this.mMainScene.attachChild(face);
          return 
  this.mMainScene;
         
         
         
      }
   
      @
  Override
      
  public void onLoadComplete() {
          
  // TODO Auto-generated method stub
         
      
  }
     
   
      @
  Override
      
  public boolean onKeyDown(int pKeyCodeKeyEvent pEvent) {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  if(pKeyCode == KeyEvent.KEYCODE_MENU && pEvent.getAction() == KeyEvent.ACTION_DOWN){
              if(
  this.mMainScene.hasChildScene()){
                  
  this.mMenuScene.back();
              }else{
                  
  this.mMainScene.setChildScene(this.mMenuScenefalsetruetrue);
              }
              return 
  true;
          }else{
          return 
  super.onKeyDown(pKeyCodepEvent);
          }
      }
   
      @
  Override
      
  public boolean onMenuItemClicked(MenuScene pMenuSceneIMenuItem pMenuItem,
              
  float pMenuItemLocalXfloat pMenuItemLocalY) {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  switch(pMenuItem.getID()){
          case 
  MENU_RESET :
              
  this.mMainScene.reset();
              
  this.mMainScene.clearChildScene();
              
  this.mMainScene.reset();
              return 
  true;
          case 
  MENU_QUIT :
              
  this.finish();
              return 
  true;
          }
          return 
  false;
      }
     
      protected 
  void createMenuScene(){
          
  this.mMenuScene = new MenuScene(this.mCamrera);
          final 
  SpriteMenuItem resetMenuItem = new SpriteMenuItem(MENU_RESETthis.mMenuResetTextureRegion);
          
  resetMenuItem.setBlendFunction(GLES20.GL_SRC_ALPHAGLES20.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
          
  this.mMenuScene.addMenuItem(resetMenuItem);
         
          final 
  SpriteMenuItem quitMenuItem = new SpriteMenuItem(MENU_QUITthis.mMenuQuitTextureRegion);
          
  quitMenuItem.setBlendFunction(GLES20.GL_SRC_ALPHAGLES20.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
          
  this.mMenuScene.addMenuItem(quitMenuItem);
         
          
  this.mMenuScene.buildAnimations();
          
  this.mMenuScene.setBackgroundEnabled(false);
          
  this.mMenuScene.setOnMenuItemClickListener(this);
         
      }
   
     
     
  }

  Các file đính kèm:

  • Erorr.png
   Erorr.png
   Kích thước:
   262 KB
   Đọc:
   2,719
 2. thanhlong90.it

  thanhlong90.it Admin Support Staff Member

  Chào bạn, hiện tại Long thấy lỗi bắn ra từ LogCat là do việc khởi tạo Sprite là sai, ngoài ra không biết còn nhiều lỗi khác không (thư viện, cài đặt, lỗi từ một số đối tượng khác...) Nếu bắt đầu lập trình với Andengine bạn nên tham khảo bài hướng dẫn cơ bản của anh Giỏi: http://android.vn/threads/2272/ hoặc của Long : http://android.vn/threads/23190/

  Còn nếu muốn L kiểm tra lỗi bạn vui lòng up souce code lên để L kiểm tra nhé!
  ATHBK thích bài này.
 3. ATHBK

  ATHBK New Member

  Chào a Long, trước đây em đã code theo các bài hướng dẫn cơ bản của anh Giỏi và của a rồi, và kết quả là đã chạy được, nên em mới tự thực hành theo các ví dụ của nicolasgramlich. Đây là source code : http://www.mediafire.com/?c5oefu9rnzx7788.

  Mong a giúp đỡ :)
 4. thanhlong90.it

  thanhlong90.it Admin Support Staff Member

  hẹn bạn Long sẽ xem code và sẽ trả lời bạn trong ngày tối ngày thứ 3 nhé bạn. Hiện giờ Long đang đi công tác không có Eclipse để bug lỗi dùm bạn được mong bạn thông cảm!
 5. ATHBK

  ATHBK New Member

  Cảm ơn a Long :)
 6. thanhlong90.it

  thanhlong90.it Admin Support Staff Member

  Chào em, anh đã xem lại source code rồi, hiện tại đối tượng "BitmapTextureAtlas" không còn được hỗ trợ trong thư viện nữa. Em hãy thữ thay đổi đối tượng này bằng đối tượng "Texture". Đây là code anh sửa lại em xem thử chạy ok ko nhé, chú ý sự khác nhau giữa code cũ và code mới nhé! (Chú ý lần sau em post bài vào mục hỏi đáp của lập trình game nhé.)
  PHP:
  package com.example.menuandengnie;
   
  import org.anddev.andengine.engine.Engine;
  import org.anddev.andengine.engine.camera.Camera;
  import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions;
  import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions.ScreenOrientation;
  import org.anddev.andengine.engine.options.resolutionpolicy.RatioResolutionPolicy;
  import org.anddev.andengine.entity.modifier.MoveModifier;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.background.ColorBackground;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.menu.MenuScene;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.menu.MenuScene.IOnMenuItemClickListener;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.menu.item.IMenuItem;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.menu.item.SpriteMenuItem;
  import org.anddev.andengine.entity.sprite.Sprite;
  import org.anddev.andengine.entity.util.FPSLogger;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.Texture;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.TextureOptions;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TextureRegion;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TextureRegionFactory;
  import org.anddev.andengine.ui.activity.BaseGameActivity;
   
  import android.opengl.GLES20;
  import android.view.KeyEvent;
   
  public class 
  MainActivity extends BaseGameActivity implements
          
  IOnMenuItemClickListener {
   
      private static final 
  int CAMERA_WIDTH 720;
      private static final 
  int CAMERA_HEIGHT 480;
   
      protected static final 
  int MENU_RESET 0;
      protected static final 
  int MENU_QUIT MENU_RESET 1;
   
      protected 
  Camera mCamrera;
      protected 
  Scene mMainScene;
   
      private 
  Texture mBitmapTextureAtlas;
      private 
  TextureRegion mFaceTextureRegion;
   
      protected 
  MenuScene mMenuScene;
   
      private 
  Texture mMenuTexture;
      protected 
  TextureRegion mMenuResetTextureRegion;
      protected 
  TextureRegion mMenuQuitTextureRegion;
   
      @
  Override
      
  public Engine onLoadEngine() {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  this.mCamrera = new Camera(00CAMERA_WIDTHCAMERA_HEIGHT);
          return new 
  Engine(new EngineOptions(trueScreenOrientation.LANDSCAPE,
                  new 
  RatioResolutionPolicy(CAMERA_WIDTHCAMERA_HEIGHT),
                  
  this.mCamrera));
   
      }
   
      @
  Override
      
  public void onLoadResources() {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  TextureRegionFactory.setAssetBasePath("gfx/");
          
  this.mBitmapTextureAtlas = new Texture(6464,
                  
  TextureOptions.BILINEAR);
          
  this.mFaceTextureRegion TextureRegionFactory.createFromAsset(this.mBitmapTextureAtlasthis,
                          
  "face_box_menu.png"00);
          
  mEngine.getTextureManager().loadTexture(mBitmapTextureAtlas);
   
          
  this.mMenuTexture = new Texture(256128TextureOptions.BILINEAR);
          
  this.mMenuQuitTextureRegion TextureRegionFactory .createFromAsset(this.mMenuTexturethis"menu_reset.png"00);
          
  this.mMenuQuitTextureRegion TextureRegionFactory.createFromAsset(this.mMenuTexturethis"menu_quit.png"050);
          
  mEngine.getTextureManager().loadTexture(mMenuTexture);
      }
   
      @
  Override
      
  public Scene onLoadScene() {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  this.mEngine.registerUpdateHandler(new FPSLogger());
          
  this.createMenuScene();
   
          
  this.mMainScene = new Scene();
          
  this.mMainScene.setBackground(new ColorBackground(0.09804f0.6274f,
                  
  0.8784f));
          final 
  Sprite face = new Sprite(00this.mFaceTextureRegion);
          
  face.registerEntityModifier(new MoveModifier(300CAMERA_WIDTH
                  
  face.getWidth(), 0CAMERA_HEIGHT face.getHeight()));
          
  this.mMainScene.attachChild(face);
          return 
  this.mMainScene;
   
      }
   
      @
  Override
      
  public void onLoadComplete() {
          
  // TODO Auto-generated method stub
   
      
  }
   
      @
  Override
      
  public boolean onKeyDown(int pKeyCodeKeyEvent pEvent) {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  if (pKeyCode == KeyEvent.KEYCODE_MENU
                  
  && pEvent.getAction() == KeyEvent.ACTION_DOWN) {
              if (
  this.mMainScene.hasChildScene()) {
                  
  this.mMenuScene.back();
              } else {
                  
  this.mMainScene.setChildScene(this.mMenuScenefalsetruetrue);
              }
              return 
  true;
          } else {
              return 
  super.onKeyDown(pKeyCodepEvent);
          }
      }
   
      @
  Override
      
  public boolean onMenuItemClicked(MenuScene pMenuSceneIMenuItem pMenuItem,
              
  float pMenuItemLocalXfloat pMenuItemLocalY) {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  switch (pMenuItem.getID()) {
          case 
  MENU_RESET:
              
  this.mMainScene.reset();
              
  this.mMainScene.clearChildScene();
              
  this.mMainScene.reset();
              return 
  true;
          case 
  MENU_QUIT:
              
  this.finish();
              return 
  true;
          }
          return 
  false;
      }
   
      protected 
  void createMenuScene() {
          
  this.mMenuScene = new MenuScene(this.mCamrera);
          final 
  SpriteMenuItem resetMenuItem = new SpriteMenuItem(MENU_RESETthis.mMenuResetTextureRegion);
          
  resetMenuItem.setBlendFunction(GLES20.GL_SRC_ALPHAGLES20.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
          
  this.mMenuScene.addMenuItem(resetMenuItem);
          final 
  SpriteMenuItem quitMenuItem = new SpriteMenuItem(MENU_QUITthis.mMenuQuitTextureRegion);
          
  quitMenuItem.setBlendFunction(GLES20.GL_SRC_ALPHAGLES20.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
          
  this.mMenuScene.addMenuItem(quitMenuItem);
   
          
  this.mMenuScene.buildAnimations();
          
  this.mMenuScene.setBackgroundEnabled(false);
          
  this.mMenuScene.setOnMenuItemClickListener(this);
      }
  }
  ATHBK thích bài này.
 7. zzvanquyenzz

  zzvanquyenzz New Member

  thank mình đang cần hjhj.

Chia sẻ trang này