Khóa học free Bài 5: Cấu trúc if ..else, biểu thức boolean và coding style trong Java

Thảo luận trong 'Java cơ bản' bắt đầu bởi Tiasangmoi92, 20/8/13.

 1. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Lượt xem: 34,656
  /* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí"
  trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc

  để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */

  if-then-else-flowchart-javablog

  1, Cấu trúc điều kiện if … else

  Bây giờ, chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính của bài viết này:
  Với những bạn đã từng học lập trình pascal, c, hoặc 1 ngôn ngữ nào đó, thì có lẽ quá quen thuộc với cấu trúc này. Chỉ có 1 chú ý nhỏ nếu như bạn nào mới chỉ học pascal đó là các khối lệnh trong Java được đặt trong 2 dấu ngoặc nhọn: { <khối lệnh> } thay vì Begin <khối lệnh> End như trong pascal.
  Dạng 1:
  PHP:
  if (<điều_kiện>){
        <
  khối_lệnh>;
  }
  Dịch ra ngôn ngữ nói thì nó là “Nếu ….thì….”
  <điều_kiện> ở đây là dạng logic, nghĩa là nó chỉ có thể là đúng hoặc sai.
  Ví dụ: Nếu số a chia hết cho 2 thì in ra thông báo đây là số chẵn. Chúng ta sẽ viết chương trình như sau:
  PHP:
  package javaandroidvn;
   
  public class 
  JavaAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  int a 6;
          if (
  == 0) {
              
  System.out.println("Thống báo: a là số chẵn");
          }
   
      }
  }
  Dạng 2:
  PHP:
  if (<điều_kiện>){
      <
  khối _lệnh1>;
  }else{
      <
  khối _lệnh2>;
  }
  Dịch ra ngôn ngữ nói thì nó là: “Nếu ….thì…còn không thì ….”
  Ví dụ yêu cầu : Nếu số a chia hết cho 2 thì in ra thông báo đây là số chẵn, còn không thì báo đây là số lẻ. Chúng ta viết chương trình như sau:
  PHP:
  package javaandroidvn;
   
  public class 
  JavaAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  int a 7;
          if (
  == 0) {
              
  System.out.println("Thống báo: a là số chẵn");
          }else{
              
  System.out.println("Thông báo: a là số lẻ");
          }
   
      }
  }
  2, Biểu thức Boolean

  Phần này, anh Việt bên Blog StudyAndShare nói rất kỹ rồi, các bạn tham khảo video nhé!


  3, Coding style – Cách viết mã lệnh trong Java

  - Mình bổ sung thêm phần này vào trong bài này vì nó cũng ngắn gọn thôi, tuy vậy nó lại rất quan trọng, nó giúp code Java của bạn đẹp, dễ nhìn, dễ hiểu, dễ sửa lỗi. Tất nhiên bạn có thể viết theo quy cách bạn thích nhưng dưới đây là quy cách mà nhiều lập trình viên áp dụng. Có đôi chỗ bạn thấy có những khái niệm chưa gặp bao giờ, bạn hãy bỏ qua, mai này quay lại đọc ;)
  - Tên biến, tên phương thức: Bắt đầu bằng chữ cái thường, các từ liền nhau, trừ từ đầu tiên, những từ sau viết hoa chữ cái đầu. Ví dụ: ten, hoTen, lop, namSinh, maSinhVien, …v.v.
  - Tên hằng: Viết in hoa, các từ cách nhau bởi dấu “_”, ví dụ: PI , HANG_SO, NAM_SINH, …
  - Tên Object, tên class (lớp) viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ, viết liền nhau, ví dụ: QuanLySinhVien, HangHoa, ViDuDemo, …..

  Tham khảo thêm video của anh Việt bên blog StudyAndShare


  Ngoài ra, để hiểu kỹ, sâu hơn, bạn có thể đọc thêm 1 bài viết riêng về vấn đề này, nhưng khi mới bắt đầu, để đỡ bị rối do chưa biết nhiều khái niệm, bạn nên bỏ qua , nhưng mình vẫn liệt kê vì mai này chắc chắn bạn phải đọc lại :p , xem bài viết chi tiết về cách viết mã lệnh tại đây.


  Bài tập về nhà: :D


  i-code-java-300x352-1705306


  Bài 1: Gán giá trị cho biến a trong chương trình. a là số nguyên. Xét xem a có chia hết cho 5 không, nếu có báo ra màn hình là chia hết cho 5, nếu không, hãy tìm thương và số dư và in ra màn hình.

  Bài 2: Với a, b, c là các số thực được gán trong chương trình, kể cả số âm và dương. Hãy báo ra màn hình đây có phải là độ dài của 1 tam giác không, nếu có thì đó là của loại tam giác nào.

  Bài 3: Giải phương trình bậc 2: ax^2 + bx + c = 0 với a, b, c là các số thực được gán giá trị trong chương trình. In kết quả các nghiệm ra màn hình.
  (Nếu a = 0 báo ra màn hình đây không phải là phương trình bậc 2 và in nghiệm)

  (Chú ý: Các bạn nên tự giác làm bài tập, hoàn thiện rồi đăng lên, các bài bạn đã làm, nên để code trong thẻ code - chọn thẻ PHP cho rõ ràng và để ẩn code trong thẻ ẩn spoiler, để khi click vào mới hiện code lên , trước khi thử sức tự làm, bạn không nên nhìn code của các bạn khác đã đăng nhé;))

  [​IMG]
  My Facebook: https://www.facebook.com/tiasangmoi

  Bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: Android.Vn
  if else java, boolean java, so sánh trong java, coding style java, cách viết code trong java, bài tập java, giải phương trình bậc 2 trong java, tam giác trong java
  soiconsutucon, vodulong, vn5chau_com2 others thích bài này.
 2. kekedaine

  kekedaine New Member

  sao mình cứ bị báo ko đủ 10 bài viết nhỉ .........................
  XuanTruongT109 thích bài này.
 3. cuongbad

  cuongbad New Member

  Show Spoiler
  PHP:
  package homework;
   
  public class 
  tamgiac {
   
  public static 
  void main(String [] args){
      
  float a,b,c;
      
  a=5;
      
  b=6;
      
  c=7;
      if (
  a+|| a+|| b+a)
      {
          if (
  a*b*== c*|| b*c*== a*|| c*a*== b*b)
          {
          
  System.out.println("Day la do dai 3 canh cua 1 tam giac vuong");
          }
          else
          {
              if (
  == && ==&& c==)
              {
                  
  System.out.println("Day la 3 canh cua tam giac deu");
              }
              else
              {
                  if (
  a==|| b==|| c==a)
                      {
                          
  System.out.println("Day la do dai 3 canh tam giac can");
                      }
                  else if (
  a*a+b*b==c*&& a==|| b*b+c*c==a*&& b==|| c*c+a*a==b*&& c==a)
                      {
                          
  System.out.println("Day la 3 canh cua tam giac vuong can");
                      }
                      else
                      {
                          
  System.out.println("Day la 3 canh cua tam giac thuong");
                      }
                  }
              }   
          }
          else
          {
              
  System.out.println("Day khong phai 3 canh cua tam giac!!!");
          }
      }
  }
  walkerpigMinhHC thích bài này.
 4. cuongbad

  cuongbad New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  package homework;
   
   
  public class 
  phuongtrinhbachai {
   
      
  /**
      * @param args
      */
      
  public static void main(String[] args) {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  float a,b,c,delta,x1,x2,x;
          
  a=3;
          
  b=8;
          
  c=2;
          
  delta=b*b-4*a*c;
          if(
  a!=0)
          {
              if(
  delta == 0)
              {
                  
  x=-b/2*a;
                  
  System.out.println("Phuong trinh vo nghiem la:" +x);
              }
              else
              {
                  if(
  delta >)
                  {
                      
  System.out.println("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet");
                      
  x1= -b-sqrt(delta)/2*a;
                      
  x2= -b+sqrt(delta)/2*a;
                      
  System.out.println("x1:" +x1" x2:" +x2);
                  }
                  else
                  {
                      
  System.out.println("Phuong trinh vo nghiem");
                  }
              }
          }
          else
          {
              
  System.out.println("Day khong phai la phuong trinh bac hai!!");
              
  System.out.println("Nghiem cua phuong trinh x=" +(-c/b));
          }
      }
   
      private static 
  int sqrt(float delta) {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  return 0;
      }
   
   
   
  }

  Mong mọi người góp ý kiến về bài làm của mình
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 5. Bai 01
  Show Spoiler

  Mã:
  public static void main(String[]args){
      int a;
      a=13;
      if(a%5==0)
      {
        System.out.print(a+" chia het cho 5");
      }
      else
      {
        System.out.print(a+" chia het 5 duoc "+(a/5)+ " du "+(a%5));
      }
    }
 6. Bai 02
  Show Spoiler

  Mã:
    public static void main(String[]args){
      float a,b,c;
      a=3;
      b=4;
      c=5;
      if(a>0 && b>0 && c>0)
      {
        if((a+b>c)&&(a+c>b)&&(c+b>a))
        {
          System.out.print("day la do dai tam giac ");
        }
        if((a*a+b*b==c*c)||(a*a== b*b+c*c)||(a*a+c*c==b*b))
        {
          System.out.print(" vuong .");
        }  
      }
      else
      {
        System.out.println("day khong phai do dai tam giac");
        
      }
    }
 7. Bai 03
  Show Spoiler

  Mã:
  public static void main(String[]args){
      float a,b,c;
      a=-1;
      b=4;
      c=5;
      float d;
      float x1,x2;
      d=(b*b)-4*a*c;
      if(a!=0)
      {
        if(d>=0)
        {
          System.out.println("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet:");
          x1=(float) ((-b+Math.sqrt(d))/(2*a));
          x2=(float) ((-b-Math.sqrt(d))/(2*a));
          System.out.println(" x1= "+x1);
          System.out.println("va x2= "+x2);
        }
        else if(d==0)
        {
          System.out.println(" Phuong trinh co nghiem kep: ");
          x1=(float)(-b)/(2*a);
          System.out.println(" x= "+x1);
        }
        else
        {
          System.out.println(" Phuong trinh vo nghiem thuc.");
        }
      }
      else
      {
        System.out.println("day khong phai la phuong trinh bac 2.");
        System.out.println("Nghiem = "+(float)(-c/b));
        
      }
    }
  
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 8. fannt

  fannt New Member

  Câu 1:
  Show Spoiler

  PHP:
  public class bai1 {
      public static 
  void main(String []agrs) {
          
  int a=51;
          if (
  a%5==0) {
              
  System.out.println(a+" chia het cho 5");
          } else {
              
  System.out.println(a" chia cho 5 = " +(a/5)+ " du "+(a%5));
   
          }
      }
   
  }

  Câu 2:
  Show Spoiler

  PHP:
  public class Bai2 {
      public static 
  void main(String[] agrs) {
   
          
  float a 3;
          
  float b 4;
          
  float c 5;
   
   
          if ((
  a+b)>&& (a+c)>&& (b+c)>a) {
              if (
  a==&& b==c) {
                  
  System.out.println(a+","+b+","+c+" la do dai 3 canh cua 1 tam giac deu");
   
              } else if((
  a*a+b*b==c*c)|| (a*a+c*c==b*b)||(c*c+b*b==a*a) ) {
                  if (
  a==b||a==c||c==b) {
                      
  System.out.println(a+","+b+","+c+" la do dai 3 canh cua 1 tam giac vuong can");
                  }else{
                      
  System.out.println(a+","+b+","+c+" la do dai 3 canh cua 1 tam giac vuong");
                  }
              }
              else if(
  a==b||a==c|| b==c) {
                  
  System.out.println(a+","+b+","+c+" la do dai 3 canh cua 1 tam giac can");
              }
              else {
                  
  System.out.println(a+","+b+","+c+" la do dai 3 canh cua 1 tam giac thuong");
              }
          } else {
              
  System.out.println(a+","+b+","+c+" khong phai so do 3 canh cua 1 tam giac");
          }
   
      }

  Câu 3:
  Show Spoiler

  PHP:
  public class bai3 {
  public static 
  void  main(String []agrs) {
      
  float a=4;
      
  float b=5;
      
  float c=1;
      
  float delTa=b*b-4*a*c;
      if (
  a==0) {
          
  System.out.println("day la pt bac nhat co nghiem x = " + -c/b);
      } else{
          if(
  delTa==0){
              
  System.out.println("Pt "+a+" x^2 + "+b+"x + "++" = 0 co nghiem kep la x = "b/(2*a*c));
             
          }else if(
  delTa>0){
              
  System.out.println("Pt "+a+" x^2 + "+b+" x + "++" = 0 co 2 nghiem phan biet x1 ="+ (b-Math.sqrt(delTa)/(2*a*c))+ " va x2 = "+(b+Math.sqrt(delTa)/(2*a*c)));
          }
          else {
              
  System.out.println("Pt "+a+" x^2 + "+b+" x + "++  " = 0 vo nghiem");
          }
      }
 9. HaHuu

  HaHuu New Member

  câu 2 này bạn có cho ra được kết quả là hình tam giác vuông cân không
 10. fuji13

  fuji13 New Member

  Câu 1
  Show Spoiler

  PHP:
  public class Bai5_1 {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  int a;
          
  a=50;
          if (
  a%==0){
              
  System.out.println("a = " " chia het cho 5");
          }
          else{
              
  System.out.println("a = " " khong chia het cho 5");
              
  System.out.println("a/5 = " + (a/5));
              
  System.out.println("a chia 5 du " + (a%5));
          }
      }
  }

  Câu 2
  Show Spoiler

  PHP:
  public class Bai5_2 {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  /*
          * Cho trước độ dài 3 cạnh(số thực, cả âm và dương)
          * Kiểm tra đó có phải là tam giác không. Nếu có là tam giác gì?
          */
          
  float abc;
          
  = -5;
          
  2;
          
  7;
     
          if((
  c) && (c) && (b) && (b) && (a) && (a) ){
              
  System.out.println("Đây là một tam giác");
              if (
  == && == c){
                  
  System.out.println("Đây là tam giác đều.");
              }
              else if( 
  == || ==|| == a){
                  
  System.out.println("Đây là tam giác cân");
              }
              else if( ((double)
  Math.sqrt(a*a) == (double)Math.sqrt(b*c*c)) || ((double)Math.sqrt(b*b) == (double)Math.sqrt(a*c*c)) || ((double)Math.sqrt(c*c) == (double)Math.sqrt(b*a*a))){
                  
  System.out.println("Đây là tam giác vuông");
              }
              else{
                  
  System.out.println("Đây là tam giac thường");
              }
          }
          else{
              
  System.out.println("Đây Không phải là một tam giác");
          }
             
      }
  }

  Câu 3
  Show Spoiler

  PHP:
  public class Bai5_3 {
      
  /*
      * Giải phương trình bậc 2: a * x^2 + b*x + c = 0, a,b,c là số thực
      */
      
  public static void main(String[] args) {
          
  float abcx;
          
  0;
          
  0;
          
  0;
     
          if(
  == 0){
              if(
  == 0){
                  if(
  c==0){
                      
  System.out.println("Phương trình có vô số nghiệm");
                  }
                  else{
                      
  System.out.println("Phương trình vô nghiệm");
                  }
              }else{
                  
  System.out.println("Phương trình đã cho có 1 nghiệm duy nhất x = " + (-c/b));
              }
          }
          else{
              if((
  b*4*a*c) ==0){
                  
  System.out.println("Phương trình có một nghiệm kép: x = " + (-b/(2*a)));
              }
              else if((
  b*4*a*c) <0){
                  
  System.out.println("Phương trình đã cho vô nghiệm");
              }
              else{
                  
  System.out.println("Phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1 = " + ((-b-(double)(Math.sqrt(b*4*a*c)))/(2*a)) + "và x2 = " + ((-b+(double)(Math.sqrt(b*4*a*c)))/(2*a)));
              }
          }
      }
  }

  Bạn Tiasangmoi92 và các bạn góp ý giúp mình với
  Thanks !
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 11. fuji13

  fuji13 New Member

  Minh gửi nhầm 2 lần nên xóa đi :)
 12. HaHuu

  HaHuu New Member

  mình làm bài 1 với số được nhập từ bàn phím.
  Câu 1:
  Show Spoiler
  PHP:
  import java.util.Scanner;
  import java.util.Scanner;
  public class 
  Bai1 {
      public static 
  void main(String[] args) {
        
  Scanner input= new Scanner(System.in);
          
  System.out.print("Nhap vao so nguyen a: ");
          
  int a=input.nextInt();
          if (
  == 0) { System.out.println("So "+a+" chia het cho 5");
        } else {
              
  System.out.println("So "+a+" khong chia het cho 5");
              
  System.out.println("Thuong: "+(a/5)+"  So du:"+(a%5));}
      }
   
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 13. vi0l3tsc0rpi0n

  vi0l3tsc0rpi0n New Member

  bài 1 của e
  Show Spoiler
  Show Spoiler
  Mã:
  public static void main(String[] args) {[/SIZE]
     int a = 10000;
     if (a%5==0){
       System.out.println("a la so chia het cho 5");
     }else{
        System.out.println("a khong chia het cho 5");
        System.out.println("thuong a/5: "+a/5);
        System.out.println("so du a/5: "+a%5);
  }
    
    }
  [SIZE=15px][SIZE=15px]}
  [/SIZE]
 14. vi0l3tsc0rpi0n

  vi0l3tsc0rpi0n New Member

  bài 1 của e
  Show Spoiler
  Show Spoiler

  Mã:
  public static void main(String[] args) {[/SIZE]
   
     int a = 10000;
   
     if (a%5==0){
   
       System.out.println("a la so chia het cho 5");
   
     }else{
   
        System.out.println("a khong chia het cho 5");
   
        System.out.println("thuong a/5: "+a/5);
   
        System.out.println("so du a/5: "+a%5);
   
  }
   
   
   
    }
  Show Spoiler
 15. vi0l3tsc0rpi0n

  vi0l3tsc0rpi0n New Member

  bài 2 của e
  Show Spoiler

  Mã:
  public static void main(String[] args) {
      double a= 3, b=4, c=5;
      if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {
        System.out.println("a, b, c là độ dài của giác tam giác");
      }else{
        System.out.println("a, b, c không phải là độ dài của một tam giác");}
      if (a == b || a == c || b == c){
        System.out.println("a, b, c là độ dài của một tam giác cân");}
      if (a == b && a == c){
        System.out.println("a, b, c là độ dài của một tam giác đều");}
      if (a*a == b*b + c*c || b*b == a*a + c*c || c*c == a*a + b*b){
        System.out.println("a, b, c là độ dài của một tam giác vuông");}
    
    }

  bài 3 của e
  Show Spoiler

  Mã:
  public class GiaiPtBac2 {
    public static void main(String[] args) {
      double a, b, c, x1, x2, x, delta;
      a = 5;
      b = -1;
      c = 19;
      if (a == 0){
        x = (0-c)/b;
        System.out.println("Nghiệm của phương trình là: "+ x);
      }else{
        delta = b*b - 4*a*c;
        if (delta < 0){ System.out.println("Phương trình vô nghiệm");}
        if (delta == 0){
          x1 = x2 = -a / 2*b;
          System.out.println("Phương trình có nghiệm x1 = x2 = "+ delta);}
        if (delta > 0){
          x1 = (-b + Math.sqrt(delta)) / 2*a;
          x2 = (-b - Math.sqrt(delta)) / 2*a;
          System.out.println("Phương trình có nghiệm x1= "+ x1 +", x2= "+ x2);}
        }
      }
    }
 16. fannt

  fannt New Member

  ko bạn ạ, mình ko hiểu sao ko ra dc, nó toàn hiện tam giác cân thôi
 17. BigCookies96

  BigCookies96 New Member

  câu 3:
  PHP:
  public class Bai1 {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  //giai pt bac 2 ax^2 + bx + c = 0
          
  int a,b,cdelta;
          
  2;
          
  4;
          
  3;
         
          if (
  a==0) {
              
  System.out.println("không phải pt bậc 2 và có nghiệm là:"+ -c/b);
          }else{
              
  delta=Math.sqr(b) - 4*a*c;
              if(
  delta>0) {
                  
  System.out.println("Pt có 2 nghiệm:");
                  
  System.out.println("Nghiệm x1:"+ (-b-Math.sqrt(delta)/2*a));
                  
  System.out.println("Nghiệm x2:"+ (-b+Math.sqrt(delta)/2*a));
                 
              }else{
                  if (
  delta==0) {
                      
  System.out.println("Pt có nghiệm kép là:"b/2*a);
                  }else{
                      if (
  delta<0) {
                          
  System.out.println("Pt vô nghiệm!");
                      }
                  }
              }
          }
         
         
      }
  }
  nhưng không chạy được :(
  hatbnguyensondtl thích bài này.
 18. AnhQuoc

  AnhQuoc New Member

  Bai 1 :
  Show Spoiler
  Show Spoiler

  PHP:
  import java.io.*;
  class 
  chiahet {
      public static 
  void main (String[] args) {
            
  int a=,x;
            if(
  a%5==0System.out.println ("a chia het cho 5 ");
            else 
  System.out.println ("thuong = "+(float)+a/5);
            
  System.out.println ("so du = " +(int)+a%5);
            }
  }
 19. XuanTruongT109

  XuanTruongT109 New Member

  Bài 1:
  Show Spoiler

  PHP:
  public class Bai1 {
      public static 
  void main(String[] args)
      {
          
  int a 16;
          if(
  a%5==0)
          {
              
  System.out.println("a chia het cho 5");
          }else
          {
              
  System.out.println("Thuong la: " a/5);
              
  System.out.println("So du la: " a%5);
          }
         
      }
  }

  Bài 2:
  Show Spoiler

  PHP:
  public class Bai2 {
      public static 
  void main(String[] args)
      {
          
  double a 3;
          
  double b 3;
          
  double c 5;
          if(
  a<= || <= || <= 0)
          {
              
  System.out.println("a, b, c khong phai canh tam giac");
          }
          if(
  || +|| b  )
          {
              
  System.out.println("a, b, c khong phai canh tam giac");
          }else {
              if (
  a*b*== c*|| b*c*== a*|| c*a*== b*b){
                  
  System.out.println("La tam giac vuong");
              }
              if(
  a==b&& b==&& c==a)
              {
                  
  System.out.println("La tam giac deu");
              }
              if(
  a==|| b==|| c==a)
              {
                  
  System.out.println("La tam giac can");
              }
          }
      }
  }


  Bài 3:
  Show Spoiler

  PHP:
  public class bai3 {
      public static 
  void main(String[] args)
      {
          
  double a 1;
          
  double b 4;
          
  double c 2;
          if(
  a==0)
          {
              
  System.out.println("Day khong phai phuong trinh bac 2");
              
  System.out.println("Nghiem la: " + (-c/b));
          }else
          {
              
  double delta b*4*a*c;
              if(
  delta == 0){
                  
  System.out.println("Phuong trinh co 1 nghiem: " + (-b/(2*a)));
              }else
              {
                  if(
  delta>0) {
                      
  System.out.println("Nghiem x1: " + ((-Math.sqrt(delta))/(2*a)));
                      
  System.out.println("Nghiem x2: " + ((-Math.sqrt(delta))/(2*a)));
                  }else
                  {
                      
  System.out.println("Phuong trinh vo nghiem");
                  }
              }
          }
      }
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 20. nghialunhaiha

  nghialunhaiha New Member

  mình ơi tam giác thường đâu

Chia sẻ trang này