Khóa học free Bài 34: ArrayList trong Java (1)

Thảo luận trong 'Java cơ bản' bắt đầu bởi Tiasangmoi92, 23/8/13.

 1. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Lượt xem: 82,554
  /* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí"
  trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc

  để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */

  ArrayListWith5Points
  - Thực tế, khi để quản lý 1 danh sách hóa đơn, thông tin khách hàng, học sinh ...v..v..Chúng ta sẽ cần đến một khái niệm đó là mảng các đối tượng. Nghĩa là mỗi thành phần trong mảng là các đối tượng, các đối tượng lại có rất nhiều thuộc tính.
  - Mảng thông thường có thể đáp ứng được một phần, nhưng chưa đủ. Vì trong quá trình thao tác dữ liệu, ta lại cần thêm, xóa, sửa, chèn. v..v.v.. Nghĩ đến các thao tác này, nếu bạn nào đã từng học C và Pascal chắc chắn sẽ nghĩ tới con trỏ, vì chỉ có con trỏ mới có thể. Nhưng làm việc với con trỏ trong C và Pascal khá mệt mỏi và dài dòng, khó hiểu, thậm chí nhiều bạn không thể học nổi khi gặp phần này và bỏ cuộc với lập trình vì nó! ^^
  - Nói vậy các bạn đừng lo lắng, vì ArrayList học cực kỳ dễ dàng, thậm chí bạn không hiểu con trỏ bạn vẫn có thể thao tác được!
  - ArrayList có thể nói nó là 1 phiên bản mới của mảng. Nó cũng truy xuất dữ liệu theo chỉ số, nhưng nó có nhiều điều vượt trội hơn rất nhiều so với mảng!
  **Một trong những điều khiến mình rất thích khi học các bài Java cơ bản đó chính là ArrayList.

  Mình sẽ giới thiệu 1 số phương thức thông dụng hay dùng trong ArrayList , và sẽ giải thích chúng thông qua các ví dụ phía dưới, còn lại khi thực hiện các bạn tự tìm hiểu bằng "Ctrl + cách" :D
  Ví dụ 1:
  Tạo 1 danh sách dùng ArrayList để xử lý 1 danh sách tên học sinh, đơn giản thôi nhé, chưa xử lý các đối tượng nhiều thuộc tính. Ví dụ này chỉ là 1 ArrayList giống 1 mảng thông thường. Với ví dụ này, chúng ta sẽ làm quen với khác phương thức thêm, chèn, sửa, xóa!
  PHP:
  package javaandroidvn;
   
  import java.util.ArrayList;
   
  public class 
  JavaAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  ArrayList listHS = new ArrayList(); // Khai báo 1 đối tượng ArrayList
   
          
  String ten1 "Vu Van T"//Tạo đối tượng ten1 là tên 1 người
          
  listHS.add(ten1);        //Thêm đối tượng ten1 vào trong listHS
   
          
  String ten2 "Nguyen Van A";
          
  listHS.add(ten2);
   
          
  String ten3 "Nguyen Van B";
          
  listHS.add(ten3);
   
          
  String ten4 "Vu Van C";
          
  listHS.add(ten4);
          
  //Như vậy tới đoạn code trên, ArrayList listHS đã có 4 đối tượng được thêm vào!
   
          // Tương tự như mảng, ArrayList truy xuất theo chỉ số và bắt đầu từ 0
          
  for (int i 0listHS.size(); i++) {        // listHS.size() là lấy ra kích cỡ của listHS
              
  System.out.println(listHS.get(i));          //Lấy ra từng đối tượng theo chỉ số!
          
  }
   
          
  //Chèn thêm 1 đối tượng  tenChen vào vị trí bất kỳ của ArrayList!
          
  String tenChen "Nguyen Van Chen";
          
  listHS.add(2tenChen);  //Nó sẽ chèn vào vị trí số 2 và đẩy danh sách dài ra sau!
          
  System.out.println("\nDanh sách sau khi bị chèn thêm: ");
          for (
  int i 0listHS.size(); i++) {
              
  System.out.println(listHS.get(i));
          }
   
          
  //Sửa giá trị của 1 đối tượng, gán nó bằng đối tượng khác theo chỉ số!
          
  System.out.println("\nDanh sách sau khi bị sửa giá trị 1 đối tượng: ");
          
  String tenSet "Hoang Van Set";
          
  listHS.set(3tenSet); //Sủa phần tử thứ 3 thành phần tử tenSet
          
  for (int i 0listHS.size(); i++) {
              
  System.out.println(listHS.get(i));
          }
   
          
  //Xóa 1 phần tử trong ArrayList
          
  System.out.println("\nPhần tử thứ 1 đã bị xóa đi");
          
  listHS.remove(1);
          for (
  int i 0listHS.size(); i++) {
              
  System.out.println(listHS.get(i));
          }
   
          
  System.out.println("\nXóa toàn bộ các phần tử ArrayList");
          
  listHS.clear();
          for (
  int i 0listHS.size(); i++) {
              
  System.out.println(listHS.get(i));
          } 
  //Sẽ không còn gì để in ra nữa!
      
  }
  }
  Ví dụ 2:
  Tạo 1 danh sách các đối tượng, mỗi đối tượng gồm 2 thuộc tính tên và tuổi. Gán một vài giá trị rồi in ra màn hình! Các phương thức thao tác tương tự như ở ví dụ 1, chỉ có sự khác biệt là cách khai báo mảng, các bạn chú ý nhé!
  PHP:
  package javaandroidvn;
   
  import java.util.ArrayList;
  class 
  HocSinh{
      public 
  String ten;
      public 
  int tuoi;
  }
  public class 
  JavaAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  ArrayList<HocSinhlistHS = new ArrayList(); // Khai báo 1 đối tượng ArrayList, các phần tử tạo ra từ lớp HocSinh
   
          
  HocSinh a = new HocSinh();
          
  a.ten "Vũ Văn A";
          
  a.tuoi 19;
          
  listHS.add(a); // Thêm đối tượng và listHS
   
          
  HocSinh b = new HocSinh();
          
  b.ten "Vũ Văn B";
          
  b.tuoi 20;
          
  listHS.add(b);
   
          
  HocSinh c = new HocSinh();
          
  c.ten "Vũ Văn C";
          
  c.tuoi 22;
          
  listHS.add(c);
   
          
  System.out.println("Thông tin các học sinh đã thêm vào ArrayList là: ");
          for(
  int i=0i<listHS.size(); i++){
              
  System.out.println("Tên: "+listHS.get(i).ten+" Tuổi: "+listHS.get(i).tuoi);
          }
   
      }
  }
  Ví dụ 3:
  Nhập 1 danh sách học sinh từ bàn phím, danh sách có n phần tử . Mỗi phần tử có 2 thuộc tính là tên và tuổi. In toàn bộ danh sách ra màn hình! Các thuộc tính để private
  PHP:
  package javaandroidvn;
   
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Scanner;
   
  class 
  HocSinh {
   
      private 
  String ten;
      private 
  int tuoi;
   
      public 
  String getTen() {
          return 
  ten;
      }
   
      public 
  void setTen(String ten) {
          
  this.ten ten;
      }
   
      public 
  int getTuoi() {
          return 
  tuoi;
      }
   
      public 
  void setTuoi(int tuoi) {
          
  this.tuoi tuoi;
      }
  }
   
  public class 
  JavaAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  ArrayList<HocSinhlistHS = new ArrayList(); // Khai báo 1 đối tượng ArrayList, các phần tử tạo ra từ lớp HocSinh
   
          
  Scanner input = new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("Nhập số học sinh: ");
          
  int n input.nextInt();
   
   
          for (
  int i 0ni++) {
              
  HocSinh x = new HocSinh(); //Tạo đối tượng x để lưu tạm thời dữ liệu
              
  System.out.println("Học sinh thứ " ": ");
              
  input.nextLine(); //Dòng này tránh bị trượt dòng!
   
              
  System.out.print("Tên: ");
              
  String tenX input.nextLine();
   
              
  System.out.print("Tuổi: ");
              
  int tuoiX input.nextInt();
   
              
  x.setTen(tenX);
              
  x.setTuoi(tuoiX);
              
  listHS.add(x);  // Thêm đối dữ liệu về x vào trong ArrayList
          
  }
   
          
  System.out.println("Thông tin danh sách vừa nhập vào là: ");
          for (
  int i 0listHS.size(); i++) {
              
  System.out.print("Học sinh thứ " i);
              
  System.out.print(" - Tên " listHS.get(i).getTen() + " Tuổi: " listHS.get(i).getTuoi()+"\n");
          }
      }
  }
  Bài này mình giới thiệu chút vậy thôi nhé, bài sau mình sẽ viết tiếp về ArrayList, nó còn khá nhiều cái hay! ^^

  [​IMG]

  Bài tập về nhà::D
  Tạo 1 chương trình từ điển Anh - Việt nhỏ gồm 1 mảng các từ. Mỗi từ có 2 thuộc tính là "từ" và "nghĩa". Số từ của từ điển nhập vào từ bàn phím, nhập các thông tin của từng từ vào.
  Thêm tính năng tra từ ở phía cuối chương trình, yêu cầu người dùng nhập từ cần tra nghĩa rồi tìm kiếm, in ra màn hình nghĩa của từ vừa yêu cầu tìm!

  (Chú ý: Các bạn nên tự giác làm bài tập, hoàn thiện rồi đăng lên, các bài bạn đã làm, nên để code trong thẻ code - chọn thẻ PHP cho rõ ràng và để ẩn code trong thẻ ẩn spoiler, để khi click vào mới hiện code lên , trước khi thử sức tự làm, bạn không nên nhìn code của các bạn khác đã đăng nhé;))

  [​IMG]

  My Facebook: https://www.facebook.com/tiasangmoi

  Bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: Android.Vn
  arraylist, arraylist trong java, danh sách đối tượng java
  tuantung0904X_Dat thích bài này.
 2. gabk

  gabk Active Member


  Ai nói với bạn là mảng thông thường chỉ chấp nhận kiểu dữ liệu nguyên thủy?
  Chỉ nhìn đơn giản là đối số của hàm main là "String []args" đã thấy ngay rồi. Mảng có thể chứa các kiểu dữ liệu, nhưng mà nó không thay đổi được kích thước thôi. Dùng các container khác cao cấp hơn như vector, list.... là nhằm mục đích có thể thêm, xóa phần tử - điều này thì mảng thông thường ko làm được
  nqteo110Tiasangmoi92 thích bài này.
 3. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Hi, anh có thể demo cho em tham khảo được không, em chưa làm bao h, ví dụ như này: Tạo 1 mảng các đối tượng, trong đó mỗi đối tượng có các thuộc tính! thank anh
 4. gabk

  gabk Active Member

  Ồ, thế ra bạn chưa đọc kĩ về mảng, mảng được định nghĩa là 1 container chứa các đối tượng có cùng kiểu. Nôm na là như thế, còn định nghĩa chính xác về mảng trên trang chủ của oracle đây nhóe:

  PHP:
  An array is a container object that holds a fixed number of values of a single type.
  The length of an array is established when the array is createdAfter creationits length is fixed.
  You have seen an example of arrays alreadyin the main method of the "Hello World!" application.
  Điều này có nghĩa là mảng (hay container nói chung) là chứa các đối tượng có cùng kiểu, tức là không có chuyện 1 mảng mà chứa được 2 kiểu dữ liệu khác nhau

  Còn nếu muốn tạo mảng đối tượng: giả sử bạn có một lớp SinhVien với đầy đủ các thuộc tính, phương thức, bây giờ bạn muốn tạo 1 mảng 10 sv:

  SinhVien []sv = new SinhVien[10]; -->thế thôi

  Hoặc bạn có thể khởi tạo ngay thế này:
  SinhVien []sv = { new SinhVien(...),
  new SinhVien(...),
  new SinhVien(...)
  }
  Hàm tạo trên là viết tượng trưng, tùy thuộc vào cách viết của bạn thôi nhé

  Còn câu nói "chỉ chứa các kiểu nguyên thủy" của bạn là sai nhé, nói như thế mọi người sẽ hiểu sai đi đấy bạn ạ. Còn các container cao cấp hơn mảng như ArrayList, Vector chẳng hạn thì lại chỉ chấp nhận kiểu Object mà không chấp nhận kiểu nguyên thủy nhóe, ko tin bạn thử viết lệnh này xem IDE có báo lỗi không nhé:
  ArrayList<int> arr = new ArrayList<int>(); ->>> muốn lưu trữ kiểu này thì phải dùng đến wrapper của nó là Integer, Float, Long...
  nqteo110nucs thích bài này.
 5. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Vâng, thank anh gabk , cái này là lỗ hòng cơ bản của em rồi :) , anh nói em mới biết cái này, hay thật, như vậy nếu trong 1 số tình huống mình không cần thao tác chèn, thêm, xóa thì dùng mảng vẫn tối ưu hơn anh nhỉ ^^
  gabk thích bài này.
 6. gabk

  gabk Active Member

  Đúng rồi, nhưng nói thật là cũng ít khi dùng mảng lắm, vì thao tác với dữ liệu toàn thay đổi liên tục và cũng chưa biết trước kích thước nữa.
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 7. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Hi, em đang làm 1 app, biết cái này thì hay quá, mới đầu em định sử dụng ArrayList, nhưng h chắc dùng mảng thôi, vì mục đích của nó chỉ là show info ra để chạy! Chương trình chắc sẽ nhanh và nhẹ hơn dùng arraylist :)
  13T2_DTle thích bài này.
 8. dienlh93

  dienlh93 New Member

  Bài của e đây mong mọi người xem và gói ý thêm nhé! e mới vào học java ^^
  Show Spoiler

  PHP:
  /*
  * To change this template, choose Tools | Templates
  * and open the template in the editor.
  */
   
  /**
  *
  * @author dienlh
  */
  import java.io.*;
  import java.util.*;
  class 
  InputData1{
      static 
  DataInputStream str=new DataInputStream(System.in);
      public static 
  String InputString(){
          
  String st "";
          try{
              
  st=str.readLine();
          }catch(
  Exception e){
              
  System.out.println("ERROR "+e.toString());
          }
          return 
  st;
      }
      public static 
  int InputInt(){
          
  String st=null;
          
  st=InputData.InputString();
          
  int n=0;
          try{
              
  n=Integer.valueOf(st).intValue();
          }catch(
  Exception e){
              
  System.out.println("ERROR "+e.toString());
          }
          return 
  n;
      }
  }
  class 
  Data{
      private 
  String word,define;
      
  Data(){}
      
  Data(String word,String define){
          
  this.word=word;
          
  this.define=define;
      }
      public 
  void setWord(String word){ this.word=word;  }
      public 
  String getWord()        { return this.word;  }
      public 
  void setDefine(String define){ this.define=define;  }
      public 
  String getDefine()        { return this.define;  }
      public 
  void Intput(){
          
  System.out.print("Intput word : ");
          
  setWord(InputData1.InputString());
          
  System.out.print("Input define:");
          
  setDefine(InputData1.InputString());
      }
      public 
  void Output(){
          
  System.out.println("Word: "+getWord()+"\nDefine: "+getDefine());
          
  System.out.println("=========================================");
      }
  }
  public class 
  Vdic {
      static 
  ArrayList<Datavdic=new ArrayList();
      public 
  void Init(){
          
  System.out.print("So tu : ");int n=InputData1.InputInt();
          for(
  int i=0;i<n;i++){
              
  Data data=new Data();
              
  System.out.println("Nhap tu thu "+(i+1)+": ");
              
  data.Intput();
              
  vdic.add(data);
          }
      }
      public 
  void OutputData(String word){
          for(
  int i=0;i<vdic.size();i++){
              if(
  vdic.get(i).getWord().equals(word)){
                  
  vdic.get(i).Output();
              }
          }
      }
      public static 
  void main(String[] args){
          
  Vdic vd=new Vdic();
          
  vd.Init();
          
  boolean ok=false;
          while(!
  ok){
              
  System.out.println("\t    THAO TAC    ");
              
  System.out.println("\t================");
              
  System.out.println("\t[1]-Find word  ");
              
  System.out.println("\t[2]-Add word    ");
              
  System.out.println("\t[0]-Exit");
              
  System.out.println("\t================");
              
  System.out.print("Nhap thao tac: ");int thaotac=InputData.InputInt();
              switch(
  thaotac){
                  case 
  1:
                      
  System.out.print("Input word : ");
                      
  String word=InputData.InputString();
                      
  vd.OutputData(word);
                      break;
                  case 
  2:
                      
  vd.Init();
                      break;
                  case 
  0:
                      
  ok=true;
                      break;
              }
          }
      }
  }
 9. viet55pm

  viet55pm New Member

  Mới học Java mong được các p rồ ở đây chỉ giáo :)
  Show Spoiler

  PHP:
  package tudien;
   
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Scanner;
   
  class 
  Dich {
   
      private 
  String tunghia;
   
      public 
  String getTu() {
          return 
  tu;
      }
   
      public 
  void setTu(String tu) {
          
  this.tu tu;
      }
   
      public 
  String getNghia() {
          return 
  nghia;
      }
   
      public 
  void setNghia(String nghia) {
          
  this.nghia nghia;
      }
  }
   
  public class 
  Tudien {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  Scanner nhap = new Scanner(System.in);
          
  ArrayList<Dichvdic = new ArrayList();
          
  int a;
          
  String bcde;
          do {
              
  System.out.println("Menu");
              
  System.out.println("1.Thêm từ vào Vdic:");
              
  System.out.println("2.Tìm từ trong Vdic:");
              
  System.out.println("3.In ra tất cả danh sách trong Vdic:");
              
  System.out.println("4.Đổi từ trong danh sách:");
              
  System.out.println("5.Xóa từ trong danh sách:");
              
  System.out.println("6.Thoát:");
              
  nhap.nextInt();
   
              switch (
  a) {
                  case 
  1:
                      do {
                          
  Dich vd = new Dich();
                          
  nhap.nextLine();
                          
  System.out.println("Nhập từ:");
                          
  vd.setTu(nhap.nextLine());
                          
  System.out.println("Nhập nghĩa:");
                          
  vd.setNghia(nhap.nextLine());
                          
  vdic.add(vd);
                          
  nhap.nextLine();
                          
  System.out.println("Bạn có muốn nhập thêm:(c/k)");
                          
  nhap.nextLine();
                      } while (
  b.equals("c"));
                      break;
   
                  case 
  2:
   
                      
  boolean check false;
                      
  nhap.nextLine();
                      
  System.out.println("Nhập Từ cần tìm:");
                      
  nhap.nextLine();
                      for (
  int i 0vdic.size(); i++) {
                          
  Dich vd = new Dich();
                          
  vd = (Dichvdic.get(i);
                          if (
  vd.getTu().equals(c)) {
                              
  System.out.println(vd.getNghia());
                              
  check true;
                          }
                      }
                      if (!
  check) {
                          
  System.out.println("Không  tìm thấy:");
                      }
                      break;
                  case 
  3:
                      for (
  int i 0vdic.size(); i++) {
                          
  System.out.println(" Từ: " vdic.get(i).getTu() + " Nghĩa: " vdic.get(i).getNghia());
                          
  System.out.println(" ");
                      }
                      break;
                  case 
  4:
                      
  boolean check2 false;
                      
  nhap.nextLine();
                      
  System.out.println("Nhập Từ cần Đổi:");
                      
  nhap.nextLine();
                      for (
  int i 0vdic.size(); i++) {
                          
  Dich vd = new Dich();
                          
  vd = (Dichvdic.get(i);
                          if (
  vd.getTu().equals(c)) {
                              
  vdic.remove(i);
                       
                       
                              
  nhap.nextLine();
                              
  System.out.println("Đổi thành:");
                                  
  vd.setTu(nhap.nextLine());
                                  
  System.out.println("Nhập nghĩa:");
                                  
  vd.setNghia(nhap.nextLine());
                                  
  vdic.add(vd);
   
                              
  System.out.println("Đổi thành công:");
                              
  check2 true;
                          }
                      }
                      if (!
  check2) {
                          
  System.out.println("Không tìm thấy từ đó trong danh sách:");
                      }
                      break;
                  case 
  5:
                      
  boolean check3 false;
                      
  nhap.nextLine();
                      
  System.out.println("Nhập Từ cần xóa:");
                      
  nhap.nextLine();
                      for (
  int i 0vdic.size(); i++) {
                          
  Dich vd = new Dich();
                          
  vd = (Dichvdic.get(i);
                          if (
  vd.getTu().equals(c)) {
                              
  vdic.remove(i);
                              
  System.out.println("Xóa thành công:");
                              
  check3 true;
                          }
                      }
                      if (!
  check3) {
                          
  System.out.println("Không  tìm thấy:");
                      }
                      break;
                  case 
  6:
                      break;
              }
              
  nhap.nextLine();
              
  System.out.println("Tiếp tục:(c/k)");
              
  nhap.nextLine();
          } while (
  c.equals("c"));
      }
  }
  NHATTA, nucsTiasangmoi92 thích bài này.
 10. Show Spoiler

  Mã:
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Scanner;
   
  class TU{
    private String tu;
    private String nghia;
    public String getTu() {
      return tu;
    }
    public void setTu(String tu) {
      this.tu = tu;
    }
    public String getNghia() {
      return nghia;
    }
    public void setNghia(String nghia) {
      this.nghia = nghia;
    }
    
  }
  public class BTBai34 {
    public static void main(String[]args){
      ArrayList<TU> arr=new ArrayList();
      Scanner in=new Scanner(System.in);
      int n;
      System.out.println("Nhap so tu:");
      n=in.nextInt();
      in.nextLine();
      int i;
      String TU,NGHIA;
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        TU x=new TU();
        System.out.println("Nhap tt Tu thu "+i);
        System.out.println("Nhap Tu: ");
        TU=in.nextLine();
        System.out.println("Nhap Nghia");
        NGHIA=in.nextLine();
        x.setTu(TU);
        x.setNghia(NGHIA);
        arr.add(x);
      }
      System.out.println("Thong tin Tu vua nhap vao: ");
      for(i=0;i<arr.size();i++)
      {
        System.out.println( arr.get(i).getTu()+"\t ie: "+arr.get(i).getNghia());
      }
      String s;
      System.out.println("Nhap Tu can tim kiem: ");
      s=in.nextLine();
      for(i=0;i<arr.size();i++)
      {
        if(s.compareToIgnoreCase(arr.get(i).getTu())==0)
        {
          System.out.println(" Nghia cua tu do la: "+arr.get(i).getNghia());
        }
      }
    }
  }
  
 11. chiennv

  chiennv New Member

  Fieldset/**
  *
  */
  package Example;

  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Scanner;

  /**
  * @author Chienbk
  *
  */
  public class EngViet {

  /**
  * @param args
  */
  // Declare variable
  ArrayList<Dictionary> addArr = new ArrayList<>();
  Dictionary dc = new Dictionary();
  Scanner sc = new Scanner(System.in);

  // Creat a method add Word
  public void addWord() {
  String eng;
  String vn;
  System.out.print("Input your English: ");
  eng = sc.nextLine();
  System.out.print("Input your Vietnamese: ");
  vn = sc.nextLine();
  dc.setEngLish(eng);
  dc.setVietNam(vn);
  addArr.add(dc);
  }

  // Creat a method search Word
  public void searchWord() {
  String search;
  System.out.print("Input your word you want to search: ");
  search = sc.nextLine();
  for (int i = 0; i < addArr.size(); i++) {
  if (search.equals( addArr.get(i).getEngLish())) {
  System.out.println("Vietnamese: " + addArr.get(i).getVietNam());

  } else {
  System.out.println("Not word!!!");

  }
  }

  }

  public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub
  Scanner sd = new Scanner(System.in);
  EngViet ev=new EngViet();
  int choice = 0;
  System.out.println("English - Vietnamese");
  do {

  System.out.println("1. Input your word");
  System.out.println("2. Seach for word");
  System.out.println("3. Exit!");
  System.out.print("Please input your choice: ");
  choice = sd.nextInt();

  switch (choice) {
  case 1:
  //EngViet ev = new EngViet();
  ev.addWord();
  break;
  case 2:
  //EngViet em = new EngViet();
  ev.searchWord();
  break;
  case 3:
  break;

  default:
  System.out.println("Not correct! Please try again!");
  break;
  }

  } while (choice != 3);

  }

  }

  class Dictionary {
  private String vietNam;
  private String engLish;

  public String getVietNam() {
  return vietNam;
  }

  public void setVietNam(String vietNam) {
  this.vietNam = vietNam;
  }

  public String getEngLish() {
  return engLish;
  }

  public void setEngLish(String engLish) {
  this.engLish = engLish;
  }

  }
 12. manhdinh

  manhdinh New Member

  package ArrayList_Dictionary;

  /**
  *
  * @author Admin
  */
  public class NhapTu {
  private String Tu;
  private String Nghia;

  public String getNghia() {
  return Nghia;
  }

  public void setNghia(String Nghia) {
  this.Nghia = Nghia;
  }

  public String getTu() {
  return Tu;
  }

  public void setTu(String Tu) {
  this.Tu = Tu;
  }

  }
  package ArrayList_Dictionary;

  import java.util.Scanner;
  import java.util.ArrayList;

  /**
  *
  * @author Admin
  */
  public class Dictionnary {
  public static void main(String[] args) {
  Scanner nhap=new Scanner(System.in);
  ArrayList<NhapTu> list= new ArrayList<NhapTu>();
  System.out.println("********Menu*******");
  System.out.println("1.Nhap tu:");
  System.out.println("2.Hien thi:");
  System.out.println("3.Tim kiem:");
  int chon=nhap.nextInt();
  do {
  NhapTu nhaptu=new NhapTu();
  switch (chon) {
  case 1:
  {
  String tu, nghia;
  System.out.println("Moi ban nhap vao tu: ");
  tu=nhap.nextLine();
  nhaptu.setTu(tu);
  System.out.println("Moi ban nhap vao nghia: ");
  nghia=nhap.nextLine();

  nhaptu.setNghia(nghia);
  list.add(nhaptu);
  }
  break;
  case 2:
  for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
  System.out.println("-"+list.get(i).getTu()+"-"+list.get(i).getNghia());
  }
  default:
  System.out.println("Moi ban nhap lai.");
  }

  } while (chon!=3);

  }
  }
 13. manhdinh

  manhdinh New Member

  //Tiasangmoi92 xem giúp mình cái nhé
 14. haizax

  haizax New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  package bai29;
   
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Scanner;
  class 
  TuDien{
      private 
  String tu;
      private 
  String nghia;
     
      public 
  String getTu(){
          return 
  tu;
      }
      public 
  void setTu(String tu){
          
  this.tu tu;
      }
      public 
  String getNghia(){
          return 
  nghia;
      }
      public 
  void set(String nghia){
          
  this.nghia nghia;
      }
  }
  public class 
  Bai29 {
   
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  ArrayList<TuDientuDien = new ArrayList();
          
  Scanner in = new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("Nhập số từ có trong từ điển: ");
          
  int n in.nextInt();
          
  in.nextLine();
         
          for (
  int i 0ni++) {
              
  TuDien x = new TuDien();
              
  System.out.println("Từ thứ "+(i+1)+" là: ");
             
              
  System.out.println("Từ: ");
              
  String tuX in.nextLine();
             
              
  System.out.println("Nghĩa: ");
              
  String nghiaX in.nextLine();
             
              
  x.setTu(tuX);
              
  x.set(nghiaX);
              
  tuDien.add(x);
          }
          
  System.out.println("Thông tin các từ vừa nhập: ");
          for (
  int i 0ni++) {
              
  System.out.println("Từ thứ "+(i+1)+" là: ");
              
  System.out.println("Từ: "+tuDien.get(i).getTu()+ "\nNghĩa: "+tuDien.get(i).getNghia());
          }
          
  System.out.println("Từ cần tìm kiếm: ");
          
  String t in.nextLine();
          for (
  int i 0ni++) {
              if(
  t.equals(tuDien.get(i).getTu())){
                  
  System.out.println("Nghĩa của từ là: "+tuDien.get(i).getNghia());
              }else{
                  
  System.out.println("Từ không có trong từ điển!!!");
              }
          }
      }
  }
 15. Nguyen_Doan

  Nguyen_Doan New Member

  Mình đã phải đăng kí thành viên để nói lời cảm ơn bạn. :D
  Bài viết rất hay và cụ thể . cảm ơn bạn nhiều nhé :)
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 16. hanhnv87

  hanhnv87 New Member

  Đây là bài của mình, mình chưa biết nhiều nên chỉ làm đơn giản thôi: :D

  Show Spoiler

  PHP:
  package com.hanhnv.bai34;
   
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  HomeWorkUnit34 {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  ArrayList<DictionarylistWord = new ArrayList();
          
  Scanner s = new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("Enter number of word do you want to input: ");
          
  int n s.nextInt();
          
  s.nextLine();
   
          for (
  int i 0ni++) {
              
  Dictionary dic = new Dictionary();
   
              
  System.out.println("Enter word number " + (1) + ":");
              
  String w s.nextLine();
   
              
  System.out.println("Enter mean of word number " + (1) + ":");
              
  String m s.nextLine();
   
              
  dic.setWord(w);
              
  dic.setMean(m);
   
              
  listWord.add(dic);
          }
          
  System.out.println("//===============================//");
          
  System.out.println("Enter the word you want to look up: ");
          
  String lu s.nextLine();
   
          
  boolean found false;
          for (
  int i 0ni++) {
              if (
  lu.compareToIgnoreCase(listWord.get(i).getWord()) == 0) {
                  
  System.out.println(listWord.get(i).getWord() + ": "
                          
  listWord.get(i).getMean());
                  
  found true;
              }
          }
          if (!
  found) {
              
  System.out.println("Word Not Found!");
          }
      }
  }
   
  class 
  Dictionary {
      private 
  String word;
      private 
  String mean;
   
      public 
  String getWord() {
          return 
  word;
      }
   
      public 
  void setWord(String word) {
          
  this.word word;
      }
   
      public 
  String getMean() {
          return 
  mean;
      }
   
      public 
  void setMean(String mean) {
          
  this.mean mean;
      }
  }
 17. thanhpl

  thanhpl New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  class TuVung {
      private 
  String tuVung;
      private 
  String nghia;
   
      public 
  String getTuVung() {
          return 
  tuVung;
      }
   
      public 
  void setTuVung(String tuVung) {
          
  this.tuVung tuVung;
      }
   
      public 
  String getNghia() {
          return 
  nghia;
      }
   
      public 
  void setNghia(String nghia) {
          
  this.nghia nghia;
      }
  }
  public class 
  TuDien {
    public static 
  void main(String [] args) {
        
  ArrayList<TuVunglistTD = new ArrayList<>();
        
  int n;
        
  Scanner input = new Scanner(System.in);
       
        
  System.out.print("Nhap so tu vung de xay dung tu dien: ");
        
  input.nextInt();
        
  input.nextLine();
        for (
  int i 0ni++) {
            
  TuVung tv = new TuVung();
            
  System.out.println("Tu thu " + (i+1));
            
  System.out.print("Tieng anh: ");
            
  String ta input.nextLine();
            
  System.out.print("Nghia: " );
            
  String nghia input.nextLine();
            
  tv.setTuVung(ta);
            
  tv.setNghia(nghia);
            
  listTD.add(tv);
        }
        
  String tuCanTra;
        
  System.out.print("Nhap tu can tra: ");
        
  tuCanTra input.nextLine();
        
  boolean timthay false;
        for (
  int i 0listTD.size(); i++) {
            if ( 
  listTD.get(i).getTuVung().equalsIgnoreCase(tuCanTra)){
                
  System.out.println("Tim thay tu can tra");
                
  System.out.println(listTD.get(i).getTuVung() + ": " listTD.get(i).getNghia());
                
  timthay true;
                break;
            }
        }
        if ( !
  timthay)
            
  System.out.println("Khong tim thay tu can tra");
    }
  }
 18. brucelee

  brucelee New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  package nhansu;
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Scanner;
  class 
  TuDien{
      
  String tu;
      
  String nghia;
      public 
  void setTu(String tu){
          
  this.tu=tu;
      }
      public 
  String getTu(){
          return 
  tu;
      }
      public 
  void setNghia(String nghia){
          
  this.nghia=nghia;
      }
      public 
  String getNghia(){
          return 
  nghia;
      }
      public 
  void taoTuDien(){
         
      }
  }
  public class 
  TuDienAV {
      public static 
  void main(String[]args){
          
  Scanner input=new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("+Ban muon tao mot cuon tu dien co bao nhieu tu?");
          
  int n=input.nextInt();
          
  ArrayList<TuDienlistTD=new ArrayList();
          for(
  int i=0;i<n;i++){
              
  input.nextLine();
              
  TuDien a=new TuDien();
              
  System.out.println("Tu thu "+(i+1));
              
  System.out.print("    Tu:");
              
  String atu=input.nextLine();
              
  System.out.print("    Nghia:");
              
  String anghia=input.nextLine();
              
  a.setTu(atu);
              
  a.setNghia(anghia);
              
  listTD.add(a);
          }
          
  System.out.print("+Nhap tu can tra:");
          
  String st=input.nextLine();
          for(
  int j=0;j<listTD.size();j++){
              if((
  listTD.get(j).getTu()).equals(st)){
                  
  System.out.print("    Nghia:"+listTD.get(j).getNghia());
              }
          }
      }
  }
 19. tuni_9x

  tuni_9x New Member

  em muốn hỏi... em muốn nhập tên học sinh theo kiểu(Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "nhap n"))-->kiểu này chỉ nhập được tuổi))
  em phải làm sao
 20. trangthang223

  trangthang223 New Member

  package moreunit;

  import java.util.ArrayList;
  import java.util.InputMismatchException;
  import java.util.Scanner;

  /**
  *
  * @author ThangPC
  */
  class Main {

  private String tu;
  private String nghia;

  public String getTu() {
  return tu;
  }

  public void setTu(String tu) {
  this.tu = tu;
  }

  public String getNghia() {
  return nghia;
  }

  public void setNghia(String nghia) {
  this.nghia = nghia;
  }
  }

  public class Vidu {

  public static void main(String[] args) {
  ArrayList<Main> list = new ArrayList();
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int n = 0;
  String s1,s2,s3,s4;
  int a = 0;
  do {
  System.out.println("\n\t\t***MENU****");
  System.out.println("1:TAO TU DIEN");
  System.out.println("2:TRA NGHIA");
  System.out.println("3:THEM TU");
  System.out.println("4:THOAT");
  try{
  System.out.print("\tChon thao tac: ");
  a = sc.nextInt();
  sc.nextLine();}catch(InputMismatchException e){
  System.out.println("Error: "+e);
  }
  switch (a) {

  case 1: {
  try {
  System.out.print("** So tu nhap vao: ");
  n = sc.nextInt();
  sc.nextLine();
  } catch (InputMismatchException e) {
  System.out.println("Error: ");
  }
  for (int i = 0; i < n; i++) {
  Main x = new Main();
  System.out.print("- Tu " + (i + 1) + ": ");
  String tux = sc.nextLine();
  System.out.print("+ Nghia: ");
  String nghiax = sc.nextLine();

  x.setTu(tux);
  x.setNghia(nghiax);
  list.add(x);
  }
  break;
  }


  case 2: {
  System.out.print("** Nhap tu can tra: ");
  s2 = sc.nextLine();
  for(int j=0;j<n;j++){
  if(s2.equals(list.get(j).getTu())){
  System.out.println("+"+list.get(j).getNghia());
  }
  }
  break;
  }
  case 4:{
  break;
  }
  case 3:{
  System.out.print("-Them tu: ");
  s3 = sc.nextLine();
  System.out.print("+Nghia: ");
  s4 = sc.nextLine();
  Main y = new Main();
  y.setNghia(s4);
  y.setTu(s3);
  list.add(1, y);
  }
  }


  } while (a != 4);
  }
  }
  Đây là bài của mình mong mọi người giúp đỡ? đóng góp ý kiến giúp mình.

Chia sẻ trang này