Khóa học free Bài 25: So sánh chuỗi trong Java

Thảo luận trong 'Java cơ bản' bắt đầu bởi Tiasangmoi92, 21/7/13.

 1. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Lượt xem: 18,300
  /* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí"
  trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc

  để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */

  java-so sanh string
  Bài 24, chúng ta đã làm quen với các phương thức xử lý chuỗi. Nó rất quan trọng, và ngoài ra nó sẽ thường kết hợp với cá phương thức so sánh nữa để đạt được yêu cầu cần làm trong 1 chương trình cụ thể! Đặc biệt là những bài tìm kiếm, sắp xếp!

  Dưới đây, mình chỉ giới thiệu một vài phương thức cơ bản để so sánh 2 chuỗi hay dùng nhất, các bạn cần tự tìm hiểu thêm nếu như cần! (Ctrl + space)
  Code sẽ kèm theo chú thích cụ thể từng phương thức, nếu bạn có gì thắc mắc, hay khó hiểu, bạn có thể bình luận phía dưới!

  PHP:
  package javaandroidvn;
   
  public class 
  JavaAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  String str1 "Android.Vn Android.Vn";
          
  String str2 "android.vn android.vn";
   
          
  System.out.println("So sánh phân biệt chữ hoa chữ thường: "+str1.equals(str2));
          
  System.out.println("So sánh không phân biệt hoa thường: "+str1.equalsIgnoreCase(str2));
   
          
  // So sánh thứ tự a, b, c ....
          
  String str3 "abc";
          
  String str4 "bcde";
          
  System.out.println("So sánh 2 chuỗi thường!");
          
  System.out.println(""+str3.compareTo(str4));  //str3 < str4 , so sánh trả về -1
          
  System.out.println(""+str4.compareTo(str3)); // str4 > str3, so sánh trả về 1
          
  System.out.println(""+str3.compareTo(str3)); // str3 = str3, so sánh trả về 0
   
          
  System.out.println("So sánh 2 chuỗi hoa và thường");
          
  String str5 "ANDroid.Vn";
          
  String str6 "android.vn";
          
  System.out.println(""+str5.compareToIgnoreCase(str6)); // KHông phân biệt hoa và thường
          
  System.out.println(""+str5.compareTo(str6));          // Phân biệt chữ hoa và chữ thường!
   
          
  System.out.println("Chuỗi này có là tập con của chuỗi kia không?");
          
  String str7 "android.vn";
          
  String str8 "vn";
          
  //Quá trình so sánh có phân biệt chữ hoa và chữ thường!
          
  System.out.println("Chuỗi vn nằm ở vị trí thứ "+str7.indexOf(str8)+" của chuỗi android.vn");
   
          
  //Khi so sánh không tìm thấy thì sẽ trả về -1
          
  str8 "TN";
          
  System.out.println("Chuỗi TN nằm ở vị trí thứ "+str7.indexOf(str8)+" của chuỗi android.vn");
   
          
  System.out.println("Chuỗi này có bắt đầu hay kết thúc bằng chuỗi kia không?");
          
  str7 "android.vn";
          
  String str9 "and";
          
  String str10 "roid.vn";
          
  System.out.println("str7.startsWith(str9) = "+str7.startsWith(str9));
          
  System.out.println("str7.endsWith(str10) = "+str7.endsWith(str10));
   
   
      }
  }
  [​IMG]

  Bài tập về nhà::D
  Tạo 1 mảng các chuỗi là danh sách tên học sinh. Nhập vào 1 chuỗi nào đó.
  Sắp xếp danh sách tên theo thứ tự bảng chữ cái a, b, c.....
  Tìm kiếm tất cả các tên học sinh giống tuyệt đối hoặc gần giống với từ khóa tìm kiếm đều được hiện ra.
  Ví dụ nhập từ khóa tìm kiếm: "hoang" thì sẽ hiện ra tất cả các tên sau (nếu như chúng có trong danh sách):
  Hoang Thi Yen, Nguyen Hoang Hiep, Vu Van Hoang, hoang, Hoang, hoang van tien, ...
  (kết quả tìm kiếm không phân biệt chữ hoa và chữ thường!)

  (Chú ý: Các bạn nên tự giác làm bài tập, hoàn thiện rồi đăng lên, các bài bạn đã làm, nên để code trong thẻ code - chọn thẻ PHP cho rõ ràng và để ẩn code trong thẻ ẩn spoiler, để khi click vào mới hiện code lên , trước khi thử sức tự làm, bạn không nên nhìn code của các bạn khác đã đăng nhé;))

  [​IMG]

  My Facebook: https://www.facebook.com/tiasangmoi

  Bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: Android.Vn
  string, so sánh chuỗi, so sánh string, sắp xếp chuỗi, sắp xếp string, tìm kiếm string, thuật toán tìm kiếm chuỗi, sắp xếp mảng các chuỗi, khóa học java, khóa học lập trình java
 2. Vjrus.HT

  Vjrus.HT Member

  Show Spoiler

  PHP:
  package DemoJava.Android.Vn;
   
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  Unit25 {
   
      private 
  String name[];
      private 
  int num;
      private 
  String temp;
   
      
  void Input() {
          
  Scanner inp = new Scanner(System.in);
          try {
              
  System.out.print("Numbers: ");
              
  num inp.nextInt();
          } catch (
  Exception e) {
              
  System.out.println("Error: " e.toString());
          }
          
  inp.nextLine();
          
  name = new String[num];
          for (
  int i 0numi++) {
              
  System.out.print("Student " + (1) + " name: ");
              
  name[i] = inp.nextLine();
          }
      }
   
      
  void Sort() {
          for (
  int i 0num 1i++)
              for (
  int j = (1); numj++)
                  if (
  name[i].compareTo(name[j]) > 0) {
                      
  temp name[i];
                      
  name[i] = name[j];
                      
  name[j] = temp;
                  }         
      }
   
      
  void Show() {
          
  System.out.println("Student List");
          for (
  int i 0numi++) {
              
  System.out.println("      " name[i]);
          }
      }
   
      
  void Search(String find) {
          
  find find.toLowerCase();
          
  boolean check false;
          for (
  int i 0numi++) {
              
  temp name[i].toLowerCase();
              if (
  temp.indexOf(find) != -1) {
                  
  System.out.println(name[i]);
                  
  check true;
              }
          }
          if (!
  check)
              
  System.out.println("Keyword not found.");       
      }
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  Unit25 unit25 = new Unit25();
          
  unit25.Input();
          
  unit25.Sort();
          
  unit25.Show();
          
  Scanner inp = new Scanner(System.in);
          
  System.out.print("Key word find: ");
          
  unit25.Search(inp.nextLine());
   
      }
  }
  Tentacle, 13T2_DTle, tuanleedragon4 others thích bài này.
 3. R700

  R700 Member

  Thêm một kí tự enter giữa spoiler và thẻ code mới post bài được @@ Mới hay
  Show Spoiler


  PHP:
  import java.util.Arrays;
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  Main {
      static 
  String[] arrayString = {
          
  "Nguyen Khac Phuc",
          
  "Truong Thi Hong Diep",
          
  "Vo Minh Quan",
          
  "Chung Thanh Tam",
          
  "Ba Thi Chau Pha",
          
  "Au Van Tan",
          
  "Nguyen Khac Truc",
          
  "Truong Thi Hong Tam",
          
  "Vo Minh Bao",
          
  "Chung Thanh Kha",
          
  "Ba Thi Chau Phuong",
          
  "Au Van Bay"
      
  };
   
      public static 
  void main(String[] args) {
             
          
  System.out.println("Before sorting String array:");
          
  printArrayString();
     
          
  System.out.println("\nAfter sorting String array:");
          
  Arrays.sort(arrayString);
          
  printArrayString();
     
          
  findName();
      }
      static 
  void findName(){
          
  String findString inputName();   
          for(
  String namearrayString){
              if(
  name.toLowerCase().indexOf(findString.toLowerCase()) != -1){
                
  System.out.println(name);
              }
          }
      }
      static 
  String inputName(){
          
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
          
  System.out.print("Name: ");   
          return 
  sc.nextLine();
      }
      static 
  void printArrayString(){
          for (
  int i 0arrayString.lengthi++) {
              
  System.out.println(arrayString[i]);
          }
      }
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 4. dienlh93

  dienlh93 New Member

  bài này t thấy ko ổn
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 5. R700

  R700 Member

  chú thấy không ổn chỗ nào, cứ nói anh em nghe :D
 6. dienlh93

  dienlh93 New Member

  thứ nhất là yêu cầu đề bài là sắp xếp tên theo a b c...chứ ko phải sắp xếp theo họ bạn nhé. trước hết là so sánh last name rồi tới first name!
 7. NoBiHust

  NoBiHust New Member

  Mã:
  /*
  * To change this template, choose Tools | Templates
  * and open the template in the editor.
  */
  package ThangHust;
  import java.util.*;
  /**
  *
  * @author Thang
  */
  class Student{
    private String name[];
    private int number;
    void inPut(){
     Scanner in=new Scanner(System.in);
     try{
      System.out.println("Number : ");
      number=in.nextInt();
     }catch(Exception e){
      System.out.println("Error : "+e.toString());
     }
     in.nextLine();
     name= new String[number];
     for(int i = 0; i <number; i++){
        System.out.println("Student: " + (i + 1) + " name: ");
        name[i] = in.nextLine();
      }
     
    }
    public static String daoTen(String str) /*** VI DU VU TIEN THANH ->>> THANH VU TIEN ***/
      {                                /* TEN-> HO-> DEM */
        String[] temp=str.split(" ");
        str ="";
        str=temp[temp.length-1]+" ";
        for (int i=0;i<temp.length-1;i++)
        {
          str=str + temp[i]+" ";
        }
        return str;
      }
    void sort(){
      String tenSvDao[]=new String[20];
      for(int i=0; i<number;i++)
        {
          tenSvDao[i]=daoTen(name[i]);
        }
        for(int i=0;i<number-1;i++)
        {
          for(int t=i+1;t<number;t++)
          {
            if(tenSvDao[i].compareTo(tenSvDao[t]) >0) 
            {
              String temp;
              temp=name[i];
              name[i]=name[t];
              name[t]=temp;
            }
          }
        }
     }
    void display(){
      System.out.println("Danh sach hoc sinh sauu khi sap xep : ");
      for(int i=0;i<number;i++)
        System.out.println(""+(i+1)+" "+name[i]);
    }
     void Search(String find) {
      find = find.toLowerCase();
      boolean check = false;
      for (int i = 0; i < number; i++) {
       String temp = name[i].toLowerCase();
        if (temp.indexOf(find) != -1) {
          System.out.println(name[i]);
          check = true;
        }
      }
      if (!check)
        System.out.println("Keyword not found.");   
    }
  }
  public class Unit_25{  
    public static void main(String[] args){
     Student st = new Student();
     st.inPut();
     st.sort();
     st.display();
     System.out.println("Key word find : ");
     Scanner in=new Scanner(System.in);
     st.Search(in.nextLine());
     
    }
  }
 8. haizax

  haizax New Member

  Bài này khó quá x.x
  không biết sắp xếp kiểu gì, mình toàn sắp họ trước :|
 9. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Bạn có thể tham khảo bài các bạn ở trên :)
 10. haizax

  haizax New Member

  có bài bạn Nobihust có phần đảo tên nhưng mình không hiểu cho lắm :(
 11. Show Spoiler

  Mã:
  public class BTBai25B{
    public static void main(String[]args){
      String []arr={"Nguyen Van H","Nguyen Tai A","Nguyen Thi H","Le Van Nguyen","Le Nguyen A"};
      String tk="A";
      int n=arr.length;
      int i,j;
      int dem=0;
      // in ds sv da dao ten
      System.out.println("DS SV da dao ten:");
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        System.out.println(daoTen(arr[i]));
      }
      //sap xep
      String []dao=new String[20];
      String tmp;
      
      for(i=0; i<n;i++)
      {
        dao[i]=daoTen(arr[i]);
      }
      
      
      for(i=0;i<n-1;i++)
      {
        for(j=i+1;j<n;j++)
        {
          if(dao[i].compareToIgnoreCase(dao[j])>0)
          {
            tmp=dao[i];
            dao[i]=dao[j];
            dao[j]=tmp;
          }
        }
      }
  //    in ds hs dao nguoc
      System.out.println("Ds Ten HS duoc sap xep :");
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        System.out.println(dao[i]);
      }
      
      // in ds chinh thuc
      String []b=new String[20];
      System.out.println("DS CHINH THUC: ");
      
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        b[i]=daoTen(daoTen(dao[i]));
        System.out.println(daoTen(daoTen(dao[i])));
      }
      // tim kiem hs ten A
      System.out.println("Tim kiem hs co ten : "+tk);
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        if(b[i].indexOf(tk) != -1)
        {
          System.out.println(b[i]);
          dem++;
        }
      }
      System.out.println("co "+dem+" hs co ten "+tk);
    }
    public static String daoTen(String str)
    {                   
      String[] temp=str.split(" ");
      str ="";
      str=temp[temp.length-1]+" ";
      for (int i=0;i<temp.length-1;i++)
      {
        str=str + temp[i]+" ";
      }
    // System.out.println(str);
      return str;
    }
    
  }
  
 12. NoBiHust:
  1/ phần sắp xếp ds hs có chỗ chưa đúng.
  vd với ds (Nguyen Van A; Nguyen Tai A;Nguyen Thi H;Le Van Nguyen; Le Nguyen A)
  sẽ ko thỏa mãn tên 2 ban A sắp xếp gần nhau.
  2/ phần đảo ngược tên bạn làm rất hay.
 13. 1 cách sắp xếp Tên > mọi người góp ý giúp mình xem nhé
  Show Spoiler

  Mã:
  public class BTBai25C {
    public static void main(String[]args){
      String s0=new String("Nnguyen Tai An");
      String s1=new String("Nnguyen Van bcand");
      String s2=new String("Nnguyen Khac An");
      String s3=new String("Nguyen Thi llllll");
      String s4=new String("Nguyen Thi hong hhhh");
      String s5=new String("Nguyen Thi hong Hhhh");
      String s6=new String("Nguyen Van A");
      String[]a={s0,s1,s4,s2,s3,s5,s6};
      sapxep(a);
    }
    public static String Ten(String s)
    {
      String []a=s.trim().split(" ");
      String s1=a[a.length-1];
  //    System.out.println("Ten : "+a[a.length-1]);
      return s1;
      
    }
    public static void sapxep(String []a)
    {
      int i,j;
      String tmp;
      for(i=0;i<a.length;i++)
      {
        for(j=i+1;j<a.length;j++)
        {
          if(Ten(a[i]).compareToIgnoreCase(Ten(a[j]))>0)
          {
            tmp=a[i];
            a[i]=a[j];
            a[j]=tmp;
          }
        }
      }
      for(i=0;i<a.length;i++)
      {
        System.out.println(a[i]);
      }
    }
  }
  

  thanks
 14. haizax

  haizax New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  //Tạo 1 mảng các chuỗi là danh sách tên học sinh. Nhập vào 1 chuỗi nào đó.
  //Sắp xếp danh sách tên theo thứ tự bảng chữ cái a, b, c.....
  //Tìm kiếm tất cả các tên học sinh giống tuyệt đối hoặc gần giống với từ khóa tìm kiếm đều được hiện ra.
  //Ví dụ nhập từ khóa tìm kiếm: "hoang" thì sẽ hiện ra tất cả các tên sau (nếu như chúng có trong danh sách):
  //Hoang Thi Yen, Nguyen Hoang Hiep, Vu Van Hoang, hoang, Hoang, hoang van tien, ...
  //(kết quả tìm kiếm không phân biệt chữ hoa và chữ thường!)
  package bai25;
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  Bai25 {
  private 
  String name[],dao,tg,t,str1;
  private 
  int n;
   
  public 
  void nhap(){
      
  Scanner in = new Scanner(System.in);
      
  System.out.println("Số sinh viên cần nhập: ");
      
  this.in.nextInt();
      
  in.nextLine();
      
  name = new String[n];
      for (
  int i 0ini++){
          
  System.out.println("Tên Sinh Viên thứ "+(i+1)+" là: ");
          
  this.name[i] = in.nextLine();
      }
  }
   
  public 
  String Ten(String str){
      for (
  int i 0ni++) {
        
  String [] name str.split(" ");
        
  str1 name[name.length-1];
      }
      return 
  str1;
  }
   
  public 
  void Sort(){
      for (
  int i 0ni++) {
          for (
  int j i+1nj++) {
              if(
  Ten(name[i]).compareToIgnoreCase(Ten(name[j]))>0){
                  
  tg name[i];
                  
  name[i]=name[j];
                  
  name[j]=tg;
              }
          }
      }
      for (
  int i 0name.lengthi++) {
          
  System.out.println("Tên Sinh Viên thứ "+(i+1)+" là: "+name[i]);
      }
  }
  public 
  void Search(){
      
  Scanner in1 = new Scanner(System.in);
      
  System.out.println("Từ khóa Tên Sinh Viên cần tìm: ");
      
  in1.nextLine();
      for (
  int i 0ni++) {
          
  tg name[i].toLowerCase();
          if(
  name[i].indexOf(t) != -1){
              
  System.out.println("Có Những sinh viên: "+name[i]);
          }
          }
      }
   
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  Bai25 a = new Bai25();
          
  a.nhap();
          
  a.Sort();
          
  a.Search();
      }
  }
 15. bqthanh94_cntt

  bqthanh94_cntt alone 94

  PHP:
  import java.util.Scanner;
  class 
  sinhvien{
      private 
  String name;
      
  int n;
      
  sinhvien[]s;
      public 
  sinhvien(){}
      public 
  sinhvien(int n)
      {
          
  this.n=n;
          
  s=new sinhvien[n];
      }
      public 
  void nhap()
      {
          
  Scanner sc=new Scanner(System.in);
          for(
  int i=0;i<s.length;i++)
          {
              
  s[i]=new sinhvien();
              
  System.out.println("nhap thong tin cho sinh vien thu "+(i+1));
              
  s[i].name=sc.nextLine();
          }
      }
      public 
  void chuanhoa()
      {
          for(
  int i=0;i<s.length;i++)
          {
              
  s[i].name=s[i].name.trim();
              do{
                  
  s[i].name s[i].name.replace("  "" ");
              }while(
  s[i].name.indexOf("  ")!=-1);
          }
      }
      public 
  String get_name(sinhvien s)
      {
              
  String arrName[]=s.name.split(" ");
              return 
  arrName[arrName.length-1];
      }
      public 
  void Sort()
      {
          
  String yz;
          
  sinhvien x;
          for(
  int i=1;i<s.length-1;i++)
          {
              for(
  int j=s.length-1;j>=i;j--)
              {
                  
  y=s[j-1].get_name(s[j-1]);
                  
  z=s[j].get_name(s[j]);
                  if(
  y.compareTo(z)>0)
                  {
                      
  x=s[j-1];
                      
  s[j-1]=s[j];
                      
  s[j]=x;
                  }
              }
          }
      }
      public 
  void xuat()
      {
          for(
  int i=0;i<s.length;i++)
          {
              
  System.out.println(s[i].name);
          }
      }
      public 
  String[] tukhoa(String x)
      {
          
  String[]arrName=x.split(" ");
          return 
  arrName;
      }
      public 
  void find(String x)
      {
          
  String[]arrName;
          for(
  int i=0;i<s.length;i++)
          {
              
  arrName=s[i].tukhoa(s[i].name);
              for(
  int j=0;j<arrName.length;j++)
              {
                  if(
  arrName[j].compareToIgnoreCase(x)==0)
                  {
                      
  System.out.println(s[i].name);
                      break;
                  }
              }
          }
      }
  }
  public class 
  onString {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  Scanner s=new Scanner(System.in);
          
  int n=0;
          try{
              
  System.out.println("nhap so luong sinh vien: ");
              
  n=s.nextInt();
          }catch(
  Exception e)
          {
              
  System.out.println("Errror "+e);
              
  System.exit(0);
          }
          
  sinhvien sv=new sinhvien(n);
          
  sv.nhap();
          
  sv.chuanhoa();
          
  sv.Sort();
          
  sv.xuat();
          
  System.out.print("nhap tu khoa can tim: ");
          
  s=new Scanner(System.in);
          
  String x=s.nextLine();
          
  sv.find(x);
      }
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 16. hanhnv87

  hanhnv87 New Member

  Đây là bài của mình, mình ko biết cách sắp xếp theo tên, mình đọc các bạn làm mình cũng ko hiểu lắm nên chỉ làm đc thế này thôi: :D
  Show Spoiler

  PHP:
  package com.hanhnv.bai25;
   
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  Bai25 {
      private 
  int number;
      private 
  String[] staff;
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  Bai25 bai25 = new Bai25();
          
  bai25.inputData();
          
  bai25.sortData();
          
  bai25.showData();
          
  bai25.searchData();
      }
   
      public 
  void inputData() {
          
  Scanner s = new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("Enter number of staff in your department:");
          
  number s.nextInt();
          
  staff = new String[number];
          
  System.out.println("Enter staff names in your department:");
          
  s.nextLine();
          for (
  int i 0staff.lengthi++) {
              
  System.out.println("Enter staff number " + (1));
              
  staff[i] = s.nextLine();
          }
      }
   
      public 
  void showData() {
          
  System.out.println("The list you had entered:");
          for (
  int i 0staff.lengthi++) {
              
  System.out.println(staff[i]);
          }
      }
   
      public 
  void sortData() {
          for (
  int i 0staff.length 1i++) {
              for (
  int j 1staff.lengthj++) {
                  if (
  staff[i].compareToIgnoreCase(staff[j]) > 0) {
                      
  String temp staff[i];
                      
  staff[i] = staff[j];
                      
  staff[j] = temp;
                  }
              }
          }
      }
   
      public 
  void searchData() {
          
  System.out.println("Enter name you want to search:");
          
  Scanner s = new Scanner(System.in);
          
  String findName s.nextLine();
          
  System.out.println("And here name you want to search:");
          for (
  int i 0staff.lengthi++) {
              if (
  staff[i].toLowerCase().indexOf(findName.toLowerCase()) != -1) {
                  
  System.out.println(staff[i]);
              }
          }
   
      }
  }
 17. phamtuan6996

  phamtuan6996 New Member

  Có 1 chuỗi "123456789" lam sao để sắp xếp ngược lại, và in ra kết quả đó được ạ. cảm ơn các pro nhiều.
 18. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Đây bạn ơi:
  PHP:
  StringBuffer a = new StringBuffer("123456789");
  System.out.println(a.reverse());
  phamtuan6996 thích bài này.
 19. fxx

  fxx New Member

  thế này chắc chuẩn rồi :d
  PHP:
  package samsung.neo.basic;
   
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  Demo {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  String[] studentList = { "Hoang Thi Yen""Nguyen Hoang Hiep",
                  
  "Vu Van Hoang"" hoang""Hoang""hoang van tien",
                  
  "Phan Tu Quoc Thang""Nguyen Van A""Nguyen Tai A ",
                  
  "Nguyen Thi H""Le Van Nguyen"" Le Nguyen A" };
          
  Scanner input = new Scanner(System.in);
          
  System.out.print("Nhap chuoi: ");
          
  String name input.nextLine();
   
          
  // Searching by string
          
  int count 0;
          for (
  int i 0studentList.lengthi++) {
              if (
  studentList[i].toLowerCase().indexOf(name.toLowerCase()) != -1) {
                  
  System.out.println(studentList[i]);
                  
  count++;
              }
          }
          if (
  count == 0) {
              try {
                  throw new 
  MyException();
              } catch (
  MyException e) {
                  
  System.out.println(e);
              }
          } else {
              
  System.out.println("Tim thay " count " sinh vien co chuoi "
                      
  name);
          }
   
          
  // Sorting by order
          
  System.out.println("");
          
  System.out.println("Before sorting");
          for (
  int i 0studentList.lengthi++) {
              
  studentList[i] = studentList[i].trim();
              
  System.out.println(studentList[i]);
          }
          
  System.out.println("");
   
          
  boolean swap;
          
  int index1index2;
          
  String temp1temp2temp;
          for (
  int i studentList.length 10i--) {
              
  swap false;
              for (
  int j 1<= ij++) {
   
                  
  index1 studentList[1].lastIndexOf(32);
                  if (
  index1 == -1) {
                      
  temp1 studentList[1];
                  } else {
                      
  temp1 studentList[1].substring(index1 1)
                              + 
  studentList[1].substring(0index1);
                  }
   
                  
  index2 studentList[j].lastIndexOf(32);
                  if (
  index2 == -1) {
                      
  temp2 studentList[j];
                  } else {
                      
  temp2 studentList[j].substring(index2 1)
                              + 
  studentList[j].substring(0index2);
                  }
   
                  if (
  temp1.compareToIgnoreCase(temp2) > 0) {
                      
  temp studentList[1];
                      
  studentList[1] = studentList[j];
                      
  studentList[j] = temp;
                      
  swap true;
                  }
              }
              if (!
  swap) {
                  break;
              }
          }
          
  System.out.println("After sorting");
          for (
  int i 0studentList.lengthi++) {
              
  System.out.println(studentList[i]);
          }
      }
  }
   
  class 
  MyException extends Exception {
      public 
  String toString() {
          return 
  "Khong tim thay sinh vien nao theo yeu cau!";
      }
  }
  phamtuan6996 thích bài này.
 20. thanhpl

  thanhpl New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  public static void main(String[] args){
      
  String [] arrSinhVien = {"Nguyen Van Hoang""Chau Nguyen Hoang""Hoang Nhu Lan""hoang thuong Nguyen","hoang","Hoang""Vo Hoang Hiep","Tiep Hoang Hoa","hoang hoang tham"};
      
  String hoTen;
      
  Scanner input = new Scanner(System.in);
      
  System.out.print("Nhap ho ten sinh vien muon tim kiem: ");
      
  hoTen input.nextLine();
      
  arrSinhVien sapThuTu(arrSinhVien);
      for (
  int i 0arrSinhVien.lengthi++) {
          
  System.out.println(arrSinhVien[i]);
      }
      
  System.out.println("Danh sach sinh vien co ten giong voi: " hoTen);
      
  timSV(arrSinhVienhoTen);   
   

  public static 
  void timSV(String [] arrSVString hoten){
      for (
  int i 0arrSV.lengthi++) {
          if ( (
  arrSV[i].toLowerCase()).indexOf(hoten.toLowerCase()) >= 0)
              
  System.out.println(arrSV[i]);
      }
  }
  public static 
  String ten(String hoTen){
      
  hoTen hoTen.trim();
      
  int pos hoTen.length() -1;
      while ( 
  pos >=&& !(hoTen.substring(pospos +1).equals(" "))) {
          
  pos--;
      }
      return 
  hoTen.substring(pos+1);
  }
  public static 
  String [] sapThuTu(String[] arrSV){
      
  String tmp;
      for (
  int i 0arrSV.length-2i++) {
          for (
  int j arrSV.length-1>= i+1j--) {
              if ( 
  ten(arrSV[j]).compareToIgnoreCase(ten(arrSV[j-1])) < 0) {
                  
  tmp arrSV[j];
                  
  arrSV[j] = arrSV[j-1];
                  
  arrSV[j-1] = tmp;
              }           
          }
      }
      return 
  arrSV;
  }

Chia sẻ trang này