Khóa học free Bài 22: Try, catch, finally trong Java

Thảo luận trong 'Java cơ bản' bắt đầu bởi Tiasangmoi92, 21/7/13.

 1. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Lượt xem: 28,686
  /* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí"
  trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc

  để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */

  20111020_Java-Xulyngoaile-p2_2
  Trước khi vào chi tiết, mình sẽ nêu 1 tình huống như này, đó là lỗi chia cho 0.
  Bình thường theo các bài trước, các bạn sẽ dùng if, else để loại bỏ, in ra lỗi. (tất nhiên nếu bạn đã biết try catch rồi thì không nói :D). Đọc xong bài này, các bạn sẽ có thêm 1 cách khác, và tất nhiên nó còn sử dụng để bắt và xử lý nhiều loại lỗi hơn!

  Ví dụ: Các bạn xem đoạn code này trước khi đọc lý thuyết, chạy thử nó, có thể nó cũng khá dễ hiểu!
  PHP:
  package javaandroidvn;
   
  public class 
  JavaAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  int a 5;
          
  int b 0;
   
          
  //Cách các bài trước thường làm, dùng if, else:
          
  if (== 0) {
              
  System.out.println("Lỗi chia cho 0");
          } else {
              
  System.out.println("a/b = " b);
          }
   
          
  System.out.println("\nCách dùng try - catch - finally \n");
   
          
  //Sử dụng try, catch để bắt lỗi:
          
  try {
              
  System.out.println("a/b = " b);
          } catch (
  Exception e1) {
              
  System.out.println("Có lỗi gì đó xảy ra  ");
              
  System.out.println("Tên lỗi là: " e1);
          } finally {
              
  System.out.println("Có lỗi hay không thì cái dòng cuối cùng này vẫn được in ra!");
          }
   
      }
  }
  1, Try - catch:

  - Trong ví dụ trên, trong khối try{} là những dòng lệnh chúng ta cần thực hiện!
  Khối catch (Exception e1) {} là nơi chứa các dòng lệnh thực hiện khi phát hiện lỗi!
  - Ở đây, ta cần hiểu rõ khái niệm Exception:
  Exception
  (Ngoại lệ) là sự kiện xảy ra khi một chương trình đang chạy mà phát sinh ra lỗi. Nó sẽ làm gián đoạn chương trình!
  (Exception e1) trong đó "e1" là tên của được gán nếu đối tượng bị lỗi, các bạn có thể đặt tên này bằng các từ khác.
  - Bạn có thể in "e1" ra ngoài, sẽ thấy được lỗi cụ thể!
  - Exception là lớp cha, nó nói chung, và in ra các lỗi, ngoài ra còn có lớp con cụ thể và các ngoại lệ khác như sau:

  Exception | Lớp nền của run-time
  NullPointerException | Một đối tượng không tồn tại
  ClassNotFoundException | Không tìm thấy Class
  FileNotFoundException | Không tìm thấy file
  SecurityException | Exception liên quan đến bảo mật
  ArrayIndexOutOfBoundsException | Vượt quá chỉ mục của mảng
  IllegalAccessException | Truy cập không hợp lệ
  IllegalArgumentException | Đối số hàm
  ArithmeticException | Lỗi thực thi một phép toán
  NumberFormatException | Định dạng số không đúng
  IOException | Lỗi nhập xuất
  EOFException | Kết thúc một tập tin
  NoSuchMethodException | Sai tên phương thức
  InterruptedException | Ngắt luồng đang được thực thi

  Ví dụ: In ra lỗi cụ thể vượt quá chỉ mục của mảng.
  PHP:
  package javaandroidvn;
   
  public class 
  JavaAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  int arrInt[] = {124710};
          try {
              
  System.out.println("arrInt[6] = " arrInt[6]);
   
          } catch (
  ArrayIndexOutOfBoundsException e2) {
              
  System.out.println("Lỗi! Vượt quá chỉ mục của mảng! " e2);
          }
   
      }
  }
  Ngoài ra, để in nhiều Exception thì ra làm như sau:
  PHP:
  try {
      
  //Nội dung muốn bẫy lỗi
  } catch (ExceptionType1 e) {
      
  //Khối lệnh cho lỗi
  }catch (ExceptionType2 e1) {
      
  //Khối lệnh cho lỗi
  } catch (Exception ex) {
      
  //Exception cho những cái còn lại
  }
  Trong đó ExceptionType là những loại Exception cụ thể đã nêu ở phía trên!

  2, Finally?

  Nó nằm ở cuối cùng của khối lệnh try - catch - finally, nó luôn luôn được thực hiện ngay cả khi chương trình có bắt được lỗi
  hay không!
  Trong khối lệnh đầy đủ như ví dụ ở đầu bài, dòng System.out.println("Có lỗi hay không thì cái dòng cuối cùng này vẫn được in ra!");
  Luôn luôn được thực hiện và in ra khi bạn gán bất giá trị nào cho b!

  Xem thêm video nói khá đầy đủ về try - catch - finally của Blog StudyAndShare
  Bổ sung thêm video về throw and throws


  [​IMG]

  Bài tập về nhà::D
  Làm lại bài giải phương trình ax + b = 0 . Lập trình hướng đối tượng. Các hệ số nhập vào từ bàn phím. Sử dụng try - catch để bẫy các lỗi khi nhập sai kiểu dữ liệu, ví dụ nhập số lại nhập chữ. Bẫy lỗi chia cho 0.

  (Chú ý: Các bạn nên tự giác làm bài tập, hoàn thiện rồi đăng lên, các bài bạn đã làm, nên để code trong thẻ code - chọn thẻ PHP cho rõ ràng và để ẩn code trong thẻ ẩn spoiler, để khi click vào mới hiện code lên , trước khi thử sức tự làm, bạn không nên nhìn code của các bạn khác đã đăng nhé;))

  [​IMG]

  My Facebook: https://www.facebook.com/tiasangmoi

  Bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: Android.Vn
  try catch finally java, try trong java, catch trong java, finally trong java là gì, bẫy lỗi trong java, xử lý lỗi trong java, khóa học lập trình java, khóa học java, throw trong java, throws trong java
  nguyenthanhTuyen, Mr_Gru, Quagn19982 others thích bài này.
 2. phongdt

  phongdt New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  package basic;
   
  import basic.NumbersHandling;                            // class minh viet san nham muc dich kiem soat truong hop nhap chu thay vi nhap so
   
  public class SimpleEquation
  {
      private 
  float a;
      private 
  float b;
     
      public 
  SimpleEquation()
      {
          
  boolean continueLoop true;
          while( 
  continueLoop )
          {
              try
              {
                  
  System.out.print( "Enter a: " );
                  
  NumbersHandling.inputFloatHandling();  
                  if ( 
  == )
                      throw new 
  IllegalArgumentException "First Argument cannot be zero!" );
                  else
                      
  continueLoop false;
              }
              catch ( 
  Exception e )
              {
                  
  System.out.println);
              }
          }
          
  System.out.print( "Enter b: " );
          
  NumbersHandling.inputFloatHandling();
      }
     
      public 
  void run()
      {
          
  System.out.println"x = " + ( -) );
      }
     
      public static 
  void main(String[] args)
      {
          
  SimpleEquation newTest = new SimpleEquation();
          
  newTest.run();
      }
   
  }
  tuanleedragonTiasangmoi92 thích bài này.
 3. diepthanh94

  diepthanh94 New Member

  bài này e chịu :)
 4. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Làm lại ví dụ đi em, không tham khảo bài bạn trên nữa!
  nqteo110 thích bài này.
 5. gabk

  gabk Active Member

  Sao phương trình bậc nhất mà a = 0 thì lại là Illegal nhỉ. Với phương trình bậc nhất thì người ta phân rõ các trường hợp:
  1 - a=0 && b=0 => vô số nghiệm
  2- a=0 && b!=0 => vô nghiệm
  3 - a!=0 => nghiệm duy nhất
  Bài toán này ko phù hợp lắm
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 6. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Chủ yếu là mong các bạn ấy làm cái này, nhưng lại chưa làm được ^^
 7. phongdt

  phongdt New Member

  Ồ thực ra mình không để ý lắm, lúc đó mình chỉ nghĩ là nếu a = 0 thì không còn là phương trình :D
 8. rockman1510

  rockman1510 New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  /*
  * To change this template, choose Tools | Templates
  * and open the template in the editor.
  */
  package learning.basic;
   
  import java.util.InputMismatchException;
  import java.util.Scanner;
   
  /**
  *
  * @author Le Van Huy
  */
  public class Try_Catch {
      public static 
  void main (String[] args){
          
  Math cal = new Math();
          
  cal.input();
          
  System.out.println("//----------------------------------------//");
          
  cal.show();
      }
  }
   
  class 
  Math{
      public 
  int ab;
      public 
  void input(){
          
  Scanner input = new Scanner(System.in);
          try {  
  // set input method in try{}.
          
  System.out.print("Let put value of a: ");
          
  input.nextInt();
          
  System.out.print("Let put value of b: ");
          
  input.nextInt();
          }
          catch(
  InputMismatchException e){    //set Exception and error report in catch(){}.
              
  System.out.println("Error: " e.toString());
          }
          catch(
  Exception e){
              
  System.out.println("Error: " e.toString());
          }   
      }
         
      public 
  void show(){
          
  System.out.println("ax + b = 0, a = " ", b = " b);
          try{    
  // set input method in try{}.
            
  System.out.println("=> x = " + (-b/a));
          }
          catch(
  ArithmeticException e){  //set Exception and error report in catch(){}.
              
  System.out.println("Error: " e.toString());
          }
      }
  }
 9. gabk

  gabk Active Member

  Có một chú ý nhỏ như thế này với các bạn:
  Với 1 try thì có thể có nhiều catch. Ta có thể dùng nhiều catch để bắt chính xác loại ngoại lệ sẽ gặp phải, tuy nhiên, nhiều khi ta không thể lường hết được, biết đâu có 1 ngoại lệ nào đó (chẳng hạn runtimeexception) nó ko vào một cái catch nào của bạn (ví dụ bạn có 3 catch: NumberFormatException, NullPointerException, FileNotFoundException) thì lúc đó chương trình của bạn vẫn bị crash. Để tránh tình trạng này, ta nên cẩn thận (mặc dù có thể như thế là thừa thãi nhưng đôi lúc lại có giá trị) đó là luôn để vòng catch cuối cùng là lớp Exception, như vậy nếu các vòng catch cụ thể ko gặp thì thằng catch này sẽ bắt được, và như thế sẽ ko bị crash. Và nếu mình không cần quan tâm quá nhiều đến ngoại lệ thì tốt nhất chỉ cần 1 catch(Exception e) là đủ. Mình đã gặp tình huống trong khi làm thực tế nên muốn chú ý các bạn chút
  stoai, nqteo110, phongvanptit6 others thích bài này.
 10. dienlh93

  dienlh93 New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  /*
  * To change this template, choose Tools | Templates
  * and open the template in the editor.
  */
   
  /**
  *
  * @author dienlh
  */
  import java.io.DataInputStream;
  class 
  NhapDL{
      static 
  DataInputStream str=new DataInputStream(System.in);
      public static 
  String nhapString(){
          
  String st="";
          
  boolean ok=false;
          while(!
  ok){
              try{
                  
  st=str.readLine();
                  
  ok=true;
   
              }catch(
  Exception e){
                  
  System.out.println("Not found"+e.toString()+"\nVui long nhap lai:");
               
              }
          }
          return 
  st;
      }
      public static 
  double NhapDouble(){
          
  String st;
          
  double d=0;
          
  boolean ok=false;
          while(!
  ok){
              try{
                  
  st=NhapDL.nhapString();
                  
  d=Double.valueOf(st).doubleValue();
                  
  ok=true;
              }catch(
  Exception e){
                  
  System.out.print("Error"+e.toString());
                  
  System.out.print("Vui long nhap lai: ");
              }
          }
          return 
  d;
      }
  }
  public class 
  TryCatch {
      
  double a,b;
      public 
  void nhapTT(){
          
  System.out.print("Nhap a: ");
          
  a=NhapDL.NhapDouble();
          
  System.out.print("Nhap b: ");
          
  b=NhapDL.NhapDouble();
      }
      public 
  void Xuly(){
          if(
  a==0&&b==0){ System.out.println("Phuong trinh vo so nguyen thuoc R!!");}
          else if(
  a==0&&b!=0){    System.out.println("Phuong trinh vo nghiem!!");}
          else{
              
  System.out.println("Phuong trinh co nguyen duy nhat: "+(-b/a));
          }
      }
      public static 
  void main(String[] args){
          
  TryCatch tryc=new TryCatch();
          
  tryc.nhapTT();
          
  tryc.Xuly();
      }
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 11. HaiHack

  HaiHack Member

  cho mình hỏi khi nhập điểm, muốn bắt ngoại lệ nhập điểm ngoài vùng 0-10 thì làm thế nào
  Tiasangmoi92 gabk
 12. gabk

  gabk Active Member

  Hồ hồ, cách đầu tiên là bạn tự định nghĩa exception của riêng bạn mà thôi vì cái bạn nêu ra ko phải là exception chuẩn. Bạn lên mạng search từ khóa "custom exception in java" hoặc các từ đại loại như thế sẽ ra rất nhiều. Demo một link nhóe:
  http://www.javatutorialhub.com/java-user-defined-exception.html
  Nhưng những tình huống như bạn nêu thì nên check bằng if,else thì có lẽ hay hơn chứ viết hẳn exception riêng mình nghĩ nó cứ giống như kiểu mang dao mổ trâu đi giết kiến vậy :)

  Cách thứ 2 có thì khá là củ chuối nhưng nó cũng là 1 cách làm, giờ bạn tạo 1 mảng có 11 phần tử, mỗi phần tử chứa 1 giá trị từ 0->10, gọi là mảng điểm, tên là scoreArr. Giờ khi người dùng nhập điểm là 1 số, thay vì lấy số đó là điểm thì ta lấy đó là vị trí của điểm trong mảng scoreArr, giả sử người dùng nhập là 7 thì cũng là 7 điểm nhưng ta ko lấy trực tiếp mà lấy bằng cách score = scoreArr[7]
  Và nếu làm theo cách này thì nếu người dùng nhập vào 1 số ngoài phạm vi từ 0->10 sẽ phát sinh ra ngoại lệ IndexOutOfBounException
  Nói thật là mình chưa làm như bạn nói bao giờ nên chỉ giúp bạn kiểu này được 2 ý tưởng "chuối" này thôi, nhờ các pro giúp bạn vậy. Bạn làm được cách nào hay thì chia sẻ với a e nhóe
  TaHuy, HaiHackTiasangmoi92 thích bài này.
 13. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Nếu điểm nhập nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 10 thì báo người dùng nhập sai, if là quá đủ rồi bạn :rolleyes:
  TaHuy thích bài này.
 14. dienlh93

  dienlh93 New Member

  Bạn dùng if là được rồi bạn à! ko cần try{}catch{} làm gì cho nó rắc rối! gì thì nó cũng có giải pháp thôi nhưng mà suy nghĩ nó phức tạp mà vấn đề nó lại ko phức tạp...^^!
 15. HaiHack

  HaiHack Member

  Hi,
  Biết là dùng if là được nhưng mà vì mới học exception nên thầy bắt dùng kiểu này
  Mình cũng làm được rồi, custom exception rồi ném ra thôi
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 16. kienit

  kienit New Member

  Show Spoiler
  PHP:
  package ede.cacbt.kien;
   
  import java.util.InputMismatchException;
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  TryCatchBt {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  Scanner nhap = new Scanner(System.in);
   
          try {
              
  int a;
              
  int b;
   
              
  System.out.println("Nhap a:  ");
              
  nhap.nextInt();
              
  System.out.println("Nhap b:  ");
              
  nhap.nextInt();
   
              
  System.out.println("Ngiem la  :" + (-a));
   
          } catch (
  ArithmeticException e) {
              
  System.out.println("Error=  :" e);
   
          } catch (
  InputMismatchException e1) {
              
  System.out.println("Error nhap sai kieu du lieu: " e1);
          }
      }
   
  }
 17. kienit

  kienit New Member

  add xem e với
  Show Spoiler
  PHP:
  package ede.cacbt.kien;
   
  import java.util.InputMismatchException;
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  TryCatchBt {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  Scanner nhap = new Scanner(System.in);
   
          try {
              
  int a;
              
  int b;
   
              
  System.out.println("Nhap a:  ");
              
  nhap.nextInt();
              
  System.out.println("Nhap b:  ");
              
  nhap.nextInt();
   
              
  System.out.println("Ngiem la  :" + (-a));
   
          } catch (
  ArithmeticException e) {
              
  System.out.println("Error=  :" e);
   
          } catch (
  InputMismatchException e1) {
              
  System.out.println("Error nhap sai kieu du lieu: " e1);
          }
      }
   
  }
  soiconsutucon, TaHuyTiasangmoi92 thích bài này.
 18. Show Spoiler

  Mã:
  package javaandroid.vn;
   
  import java.util.Scanner;
   
  public class BTBai22 {
    private float a,b;
    public static void main(String[]args){
      BTBai22 b=new BTBai22();
      b.nhap();
      System.out.println("In a:"+b.getA());
      System.out.println("In b:"+b.getB());
      try{
        System.out.println("Nghiem pt ="+(-b.getB())/(b.getA()));
      }catch(Exception e){
        System.out.println(e);
      }
    }
    
    public float getA() {
      return a;
    }
   
    public void setA(float a) {
      this.a = a;
    }
   
    public float getB() {
      return b;
    }
   
    public void setB(float b) {
      this.b = b;
    }
   
    public void nhap(){
      Scanner in=new Scanner(System.in);
      try{
        System.out.println("Nhap a:");
        setA(in.nextFloat());
        System.out.println("Nhap b:");
        setB(in.nextFloat());  
      }catch(Exception e){
        System.out.println(e);
      }
    }
  }
  
  soiconsutucon, tuanleedragonTiasangmoi92 thích bài này.
 19. ma_vuong_19

  ma_vuong_19 New Member

  System.out.println(Math.toRadians((double)('o' * 3 * 21)))
  câu này cho ra được gì vậy các bác
  em đăng kí trên diễn đàn java nó bắt điền mà em thì chưa biết chạy kiểu j
 20. haizax

  haizax New Member

  sửa giúp mình với :D
  Show Spoiler

  PHP:
  //Làm lại bài giải phương trình ax + b = 0 . Lập trình hướng đối tượng.
  //Các hệ số nhập vào từ bàn phím. Sử dụng try - catch để bẫy các lỗi khi nhập sai kiểu dữ liệu,
  //ví dụ nhập số lại nhập chữ. Bẫy lỗi chia cho 0.
  package bai.pkg22;
   
  import java.util.Scanner;
  public class 
  Bai22 {
   
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  PhuongTrinh x = new PhuongTrinh();
          
  x.in();
          
  x.out();
      }
  }
  class 
  PhuongTrinh{
      private 
  float a,b;
      public 
  void in(){
          
  Scanner in = new Scanner(System.in);
          try{
          
  System.out.println("Nhap a: ");
          
  this.in.nextFloat();
          
  System.out.println("Nhap b: ");
          
  this.in.nextFloat();
      } catch(
  Exception e){
              
  System.out.println("Loi Nhap sai ki tu" e);
      }
      }
      public 
  void out(){
          
  System.out.println("Gia tri a la: "this.a);
          
  System.out.println("Gia tri b la: "this.b);
          try {
              
  System.out.println("Gia tri x = " +b/a);
          }catch (
  Exception e){
              
  System.out.println("Phat hien loi " e);
          }
      }
  }

Chia sẻ trang này