Khóa học free Bài 19: Phương thức khởi tạo (constructor) trong Java

Thảo luận trong 'Java cơ bản' bắt đầu bởi Tiasangmoi92, 17/7/13.

 1. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Lượt xem: 29,062
  /* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí"
  trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc

  để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */

  constructors
  1, Constructor là gì?

  - Contructor thật ra là một loại phương thức đặc biệt của lớp.
  - Constructor dùng gọi tự động khi khởi tạo một thể hiện của lớp, có thể dùng để khởi gán những giá trị măc định. Các constructor không có giá trị trả về, và có thể có tham số hoặc
  không có tham số.
  - Constructor phải có cùng tên với lớp và được gọi đến dùng từ khóa new.
  - Nếu một lớp không có constructor thì java sẽ cung cấp cho lớp một constructor mặc định (default constructor). Những thuộc tính, biến của lớp sẽ được khởi tạo bởi các giá trị mặc định (số: thường là giá trị 0, kiểu luận lý là giá trị false, kiểu đối tượng giá trị null, …)
  - Bạn có thể định nghĩa nhiều phương thức khởi tạo cho một lớp.
  - Giống như các phương thức khác, phương thức khởi tạo lớp có thể bị nạp chồng (overload)
  ** Lưu ý: thông thường để an toàn, dễ kiểm soát và làm chủ mã nguồn chương trình chúng ta nên khai báo một constructor cho lớp.

  *** Tham khảo thêm 2 video của Blog StudyAndShare về Constructor
  2, Ví dụ về constructor:

  Tạo lớp SinhVien với các thuộc tính hoTen, namSinh, diemTb, lop.
  Tạo constructor có 2 tham số truyền vào và 1 constructor overload constructor đó, với 3 tham số truyền vào:
  PHP:
  package javaandroidvn;
   
  class 
  SinhVien {
   
      private 
  String hoTen;
      private 
  int namSinh;
      private 
  float diemTb;
      private 
  String lop;
   
      public 
  SinhVien() {
      }
   
      public 
  SinhVien(String hoTenint namSinh) {
          
  this.hoTen hoTen;
          
  this.namSinh namSinh;
          
  this.lop "At7a";
          
  System.out.println("Họ tên: " this.hoTen " Năm sinh: " this.namSinh);
          
  System.out.println("Lớp: " this.lop);
      }
   
      
  //Overloading constructor method
      
  public SinhVien(String hoTenint namSinhfloat diemTb) {
          
  this.hoTen hoTen;
          
  this.namSinh namSinh;
          
  this.diemTb diemTb;
          
  this.lop "At7a";
          
  System.out.println("Họ tên: " this.hoTen " Năm sinh: " this.namSinh " Điểm Trung Bình: " this.diemTb);
          
  System.out.println("Lớp: " this.lop);
      }
  }
   
  public class 
  JavaAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  SinhVien a = new SinhVien("Vũ Văn T"1992);
          
  SinhVien b = new SinhVien("Nguyen Van Tung"19949.0f);
      }
  }

  [​IMG]

  Bài tập về nhà::D

  Bài 1: Class Đơn Hàng có các thuộc tính: tên hàng, mã hàng, giá bán, số lượng, tỷ lệ % giảm giá. Tạo constructor có 4 thuộc tính đầu và thêm một overload constructor với 5 thuộc tính .
  Cả 2 constructor đều show ra tổng tiền khi các đối tượng đơn hàng được tạo ra! (Làm tương tự ví dụ trên).

  (Chú ý: Các bạn nên tự giác làm bài tập, hoàn thiện rồi đăng lên, các bài bạn đã làm, nên để code trong thẻ code - chọn thẻ PHP cho rõ ràng và để ẩn code trong thẻ ẩn spoiler, để khi click vào mới hiện code lên , trước khi thử sức tự làm, bạn không nên nhìn code của các bạn khác đã đăng nhé;))

  [​IMG]

  My Facebook: https://www.facebook.com/tiasangmoi

  Bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: Android.Vn
  phương thức khởi tạo java, constructor java, constructor trong java, khởi tạo đối tượng, constructor, khóa học java, khóa học java miễn phí, khóa học java online, khóa học java giá rẻ, bài tập java
 2. Sky6596

  Sky6596 Member

  Liên tục có bài mới. :):p:D
  TaHuy thích bài này.
 3. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Chỉ tiêu ngày 2 - 4 bài / ngày em à :p, làm bài tập nộp đê, lâu không thấy chú làm, chắc mấy bài này dễ quá à :D
  13T2_DTle thích bài này.
 4. Sky6596

  Sky6596 Member

  Em bận học do năm nay 12 anh à :D
  tuanleedragon thích bài này.
 5. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Uh, cứ từ từ, cho anh còn kịp viết bài chứ :v
  Sky6596 thích bài này.
 6. Vjrus.HT

  Vjrus.HT Member

  Show Spoiler

  PHP:
  package DemoJava.Android.Vn;
   
  class 
  DonHang {
   
      private 
  String tenHang;
      private 
  String maHang;
      private 
  long giaBan;
      private 
  int giamGia;
      private 
  int soLuong;
   
      public 
  DonHang(String tenHangString maHangint soLuonglong giaBan) {
          
  this.tenHang tenHang;
          
  this.maHang maHang;
          
  this.giaBan giaBan;
          
  this.soLuong soLuong;
          
  System.out.println("Tổng tiền: " + (this.giaBan this.soLuong));
      }
   
      public 
  DonHang(String tenHangString maHangint soLuonglong giaBanint giamGia) {
          
  this.tenHang tenHang;
          
  this.maHang maHang;
          
  this.giaBan giaBan;
          
  this.giamGia giamGia;
          
  this.soLuong soLuong;
          
  System.out.println("Tổng tiền: " + (this.giaBan this.soLuong * (100-this.giamGia )/ 100));
      }
  }
   
  public class 
  Unit19 {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  DonHang a = new DonHang("Sach""KSEC"52000);                   
          
  DonHang b = new DonHang("But""KMA"52000,20);
      }
  }
  tuanleedragon, nqteo110, TaHuy2 others thích bài này.
 7. Quagn1998

  Quagn1998 New Member

  Có tham khảo anh Vjrus.HT ở chỗ có input từ bàn phím không? Còn lại là tự làm:
  Show Spoiler

  PHP:
  package Unit19_Constructor;
   
  class 
  DonHang {
      private 
  String tenHangmaHang;
      private 
  long giaBansoLuong;
      private 
  float giamGia;
   
      public 
  DonHang(String tenHangString maHanglong giaBanlong soLuong) {
          
  this.tenHang tenHang;
          
  this.maHang maHang;
          
  this.giaBan giaBan;
          
  this.soLuong soLuong;
          
  System.out.println("Tên hàng: " this.tenHang " mã hàng: "
                  
  this.maHang);
          
  System.out.println("Giá bán: " this.giaBan " số lượng: "
                  
  this.soLuong);
          
  System.out.println("Thành tiền: " + (giaBan soLuong));
      }
   
      public 
  DonHang(String tenHangString maHanglong giaBanlong soLuong,
              
  float giamGia) {
          
  this.tenHang tenHang;
          
  this.maHang maHang;
          
  this.giaBan giaBan;
          
  this.soLuong soLuong;
          
  this.giamGia giamGia;
          
  System.out.println("Tên hàng: " this.tenHang " mã hàng: "
                  
  this.maHang);
          
  System.out.println("Giá bán: " this.giaBan " số lượng: "
                  
  this.soLuong);
          
  System.out.println("Thành tiền: " + (giaBan soLuong)
                  * (
  100 giamGia) / 100);
      }
  }
   
  public class 
  QuanLyDonHang {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  DonHang a = new DonHang("Gạo""G1"2000015);
          
  DonHang b = new DonHang("Bút""B2"5000205);
      }
  }


  Chả biết sao tạo 2 đối tượng mà nó chỉ in thông tin của 1 đối tượng?
 8. diepthanh94

  diepthanh94 New Member

  // Code của e :)
  Show Spoiler

  Mã:
  /*
  Class Đơn Hàng có các thuộc tính: tên hàng, mã hàng, giá bán, số lượng,
  tỷ lệ % giảm giá. Tạo constructor có 4 thuộc tính đầu và thêm một
  overload constructor với 5 thuộc tính .
  Cả 2 constructor đều show ra tổng tiền khi các đối tượng đơn hàng được tạo ra!
  */
  package bai19;
  import java.util.Scanner;
  class DonHang{
    public String tenHang;
    public String maHang;
    public int giaBan;
    public int soLuong;
    public float giamGia;
    
   public DonHang(){
  }
   
  public DonHang(String tenHang, String maHang, int giaBan, int soLuong){
    System.out.println("thông tin về Đơn hàng:");
    System.out.println(" Tên hàng: "+tenHang);
    System.out.println(" Mã hàng: "+maHang);
    System.out.println(" Giá bán: "+giaBan);
    System.out.println(" Số lượng: "+soLuong);
    System.out.println(" Tổng tiền: "+giaBan*soLuong);
  }
   
  public DonHang(String tenHang, String maHang, int giaBan, int soLuong, float giamGia){
    System.out.println("thông tin về Đơn hàng(sau khi giảm giá):");
    System.out.println(" Tên hàng: "+tenHang);
    System.out.println(" Mã hàng: "+maHang);
    System.out.println(" Giá bán: "+giaBan);
    System.out.println(" Số lượng: "+soLuong);
    System.out.println(" Tổng tiền: "+(giaBan*soLuong-giaBan*soLuong*(giamGia/100)));
    
  }
  }
  public class Bai19 {
   
    public static void main(String[] args) {
     Scanner nhap = new Scanner(System.in);
     String th, mh;
     int sl, gb;
     float gg;
      System.out.println("Tên hàng: ");
      th = nhap.nextLine();
      System.out.println("Mã hàng: ");
      mh = nhap.nextLine();
      System.out.println("Giá bán: ");
      gb = nhap.nextInt();
      System.out.println("Số lượng: ");
      sl = nhap.nextInt();
      System.out.println("Giảm giá: ");
      gg = nhap.nextFloat();
      DonHang a = new DonHang(th, mh, gb, sl);
      System.out.println("\n");
      DonHang b = new DonHang(th, mh, gb, sl,gg);
    }
  }
  
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 9. dangcaptn

  dangcaptn New Member

  thank nhiu nhiu ạ,.................
 10. dienlh93

  dienlh93 New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  /*
  * To change this template, choose Tools | Templates
  * and open the template in the editor.
  */
   
  /**
  *
  * @author dienlh
  */
  class HangHoa{
      private 
  String maHH,tenHH;
      private 
  int gia,soLuong;
      private 
  float giamGia;
      
  HangHoa(){
          
  this.maHH="STTH";
          
  this.tenHH="Vang9999";
          
  this.soLuong=10;
          
  this.gia=40;
          
  this.giamGia=0.2f;
      }
      
  HangHoa(String tenhh,String mahh,int gia,int soluong){
          
  this.tenHH=tenhh;
          
  this.maHH=mahh;
          
  this.gia=gia;
          
  this.soLuong=soluong;
      }
      
  HangHoa(String tenhh,String mahh,int gia,int soluong,float giamgia){
          
  this.tenHH=tenhh;
          
  this.maHH=mahh;
          
  this.gia=gia;
          
  this.soLuong=soluong;
          
  this.giamGia=giamgia;
      }
      public 
  int HoaDon(int gia,int soluong){
          return 
  gia*soluong;
      }
      public 
  float HoaDon(int gia,int soluong,float giamgia){
          return 
  gia*(1-giamgia)*soluong;
      }
      public 
  void NhapTT(){
          
  this.maHH="STTH";
          
  this.tenHH="Vang9999";
          
  this.soLuong=10;
          
  this.gia=40;
      }
      public 
  void InTT(){
          
  System.out.println(HoaDon(this.gia,this.soLuong));
          
  System.out.println(HoaDon(this.gia,this.soLuong,this.giamGia));
      }
  }
  public class 
  QLHH {
      public static 
  void main(String[] args){
          
  HangHoa h=new HangHoa();
          
  h.NhapTT();
          
  h.InTT();
      }
  }
 11. dienlh93

  dienlh93 New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  /*
  * To change this template, choose Tools | Templates
  * and open the template in the editor.
  */
   
  /**
  *
  * @author dienlh
  */
  class HangHoa{
      private 
  String maHH,tenHH;
      private 
  int gia,soLuong;
      private 
  float giamGia;
      
  HangHoa(){
          
  this.maHH="STTH";
          
  this.tenHH="Vang9999";
          
  this.soLuong=10;
          
  this.gia=40;
          
  this.giamGia=0.2f;
      }
      
  HangHoa(String tenhh,String mahh,int gia,int soluong){
          
  this.tenHH=tenhh;
          
  this.maHH=mahh;
          
  this.gia=gia;
          
  this.soLuong=soluong;
      }
      
  HangHoa(String tenhh,String mahh,int gia,int soluong,float giamgia){
          
  this.tenHH=tenhh;
          
  this.maHH=mahh;
          
  this.gia=gia;
          
  this.soLuong=soluong;
          
  this.giamGia=giamgia;
      }
      public 
  int HoaDon(int gia,int soluong){
          return 
  gia*soluong;
      }
      public 
  float HoaDon(int gia,int soluong,float giamgia){
          return 
  gia*(1-giamgia)*soluong;
      }
      public 
  void NhapTT(){
          
  this.maHH="STTH";
          
  this.tenHH="Vang9999";
          
  this.soLuong=10;
          
  this.gia=40;
      }
      public 
  void InTT(){
          
  System.out.println(HoaDon(this.gia,this.soLuong));
          
  System.out.println(HoaDon(this.gia,this.soLuong,this.giamGia));
      }
  }
  public class 
  QLHH {
      public static 
  void main(String[] args){
          
  HangHoa h=new HangHoa();
          
  h.NhapTT();
          
  h.InTT();
      }
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 12. kienit

  kienit New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  package ede.cacbt.kien;
   
   
  import java.util.Scanner;
   
  class 
  BanHang {
  private 
  String tenHang;
  private 
  String maHang;
  private 
  float giaBan;
  private 
  int soLuong;
  private 
  float giamGia;
   
  public 
  void setTenHang(String tenHang){
  this.tenHang=tenHang;
  }
  public 
  String getTenHang(){
  return 
  tenHang;
  }
  public 
  void setMaHang(String maHang){
  this.maHang=maHang;
  }
  public 
  String getMaHang(){
  return 
  maHang;
  }
  public 
  void setgiaBan(float giaBan){
  this.giaBan=giaBan;
   
  }
  public 
  float getgiaBan(){
  return 
  giaBan;
   
  }
  public 
  void setSoLuong(int soLuong){
  this.soLuong=soLuong;
  }
  public 
  int getSoLuong(){
  return 
  soLuong;
  }
  public 
  void setGiamGia(float giamGia){
  this.giamGia=giamGia;
  }
  public 
  float getGiamGia(){
  return 
  giamGia;
  }
  public 
  float BangHang(float giaBan,int SoLuong){
  return 
  giaBan*soLuong;
   
  }
  //overloading
  public float BangHang(float giaBanint soLuongfloat giamGia){
  return 
  giaBan*soLuong-soLuong*giaBan*giamGia/100;
  }
   
  public 
  void Input(){
  Scanner nhap = new Scanner(System.in);
  System.out.println("Nhap gia san pham :");
  setgiaBan(nhap.nextFloat());
  System.out.println("Nhap So Luong san pham :");
  setSoLuong(nhap.nextInt());
  System.out.println("Nhap % giam Gia");
  setGiamGia(nhap.nextFloat());
   
  }
  public 
  void show(){
  System.out.println("Tong Thanh Toan Hoa Don: ");
  System.out.println("hoa don khong duoc giam"+BangHang(getgiaBan(), getSoLuong()));
  System.out.println("Hoa Don duoc Giam:"+BangHang(getgiaBan(), getSoLuong(), getGiamGia()));
  }
   
  }
  public class 
  ConductorDemo{
  public static 
  void main(String[] args) {
  BanHang a = new BanHang();
  a.Input();
  a.show();
   
  }
  }
 13. kienit

  kienit New Member

  PHP:
  package ede.cacbt.kien;
   
   
  import java.util.Scanner;
   
  class 
  BanHang {
  private 
  String tenHang;
  private 
  String maHang;
  private 
  float giaBan;
  private 
  int soLuong;
  private 
  float giamGia;
   
  public 
  void setTenHang(String tenHang){
  this.tenHang=tenHang;
  }
  public 
  String getTenHang(){
  return 
  tenHang;
  }
  public 
  void setMaHang(String maHang){
  this.maHang=maHang;
  }
  public 
  String getMaHang(){
  return 
  maHang;
  }
  public 
  void setgiaBan(float giaBan){
  this.giaBan=giaBan;
   
  }
  public 
  float getgiaBan(){
  return 
  giaBan;
   
  }
  public 
  void setSoLuong(int soLuong){
  this.soLuong=soLuong;
  }
  public 
  int getSoLuong(){
  return 
  soLuong;
  }
  public 
  void setGiamGia(float giamGia){
  this.giamGia=giamGia;
  }
  public 
  float getGiamGia(){
  return 
  giamGia;
  }
  public 
  float BangHang(float giaBan,int SoLuong){
  return 
  giaBan*soLuong;
   
  }
  //overloading
  public float BangHang(float giaBanint soLuongfloat giamGia){
  return 
  giaBan*soLuong-soLuong*giaBan*giamGia/100;
  }
   
  public 
  void Input(){
  Scanner nhap = new Scanner(System.in);
  System.out.println("Nhap gia san pham :");
  setgiaBan(nhap.nextFloat());
  System.out.println("Nhap So Luong san pham :");
  setSoLuong(nhap.nextInt());
  System.out.println("Nhap % giam Gia");
  setGiamGia(nhap.nextFloat());
   
  }
  public 
  void show(){
  System.out.println("Tong Thanh Toan Hoa Don: ");
  System.out.println("hoa don khong duoc giam"+BangHang(getgiaBan(), getSoLuong()));
  System.out.println("Hoa Don duoc Giam:"+BangHang(getgiaBan(), getSoLuong(), getGiamGia()));
  }
   
  }
  public class 
  ConductorDemo{
  public static 
  void main(String[] args) {
  BanHang a = new BanHang();
  a.Input();
  a.show();
   
  }
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 14. Show Spoiler

  Mã:
  package javaandroid.vn;
   
  public class BTBai19 {
    public static void main(String[]args){
    //  DONHANG b=new DONHANG();
      System.out.println("Thong tin don hang b1: ");
      DONHANG b1=new DONHANG("Gao",123,20,4);
      System.out.println("Thong tin don hang b2: ");
      DONHANG b2=new DONHANG("Gao",123,20,4,10);
    }
  }
  class DONHANG{
    private String tenhang;
    private int mahang;
    private float giaban;
    private int soluong;
    private float giamgia;
    
    public DONHANG(){
      
    }
    public DONHANG(String tenhang,int mahang,float giaban,int soluong)
    {
      this.tenhang=tenhang;
      this.mahang=mahang;
      this.giaban=giaban;
      this.soluong=soluong;
      System.out.println("Ten hang :"+this.tenhang);
      System.out.println("Ma hang :"+this.mahang);
      System.out.println("Gia ban :"+this.giaban);
      System.out.println("So luong :"+this.soluong);
      System.out.println("Tong tien :"+(this.giaban*this.soluong));
    }
    public DONHANG(String tenhang,int mahang,float giaban,int soluong,float giamgia)
    {
      this.tenhang=tenhang;
      this.mahang=mahang;
      this.giaban=giaban;
      this.soluong=soluong;
      this.giamgia=giamgia;
      System.out.println("Ten hang :"+this.tenhang);
      System.out.println("Ma hang :"+this.mahang);
      System.out.println("Gia ban :"+this.giaban);
      System.out.println("So luong :"+this.soluong);
      System.out.println("% giam gia :"+this.giamgia);
      System.out.println("Tong tien :"+((this.giaban*this.soluong*(100-this.giamgia))/100));
    }
  }
  
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 15. AndrVH

  AndrVH New Member

 16. AndrVH

  AndrVH New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  public class Hang {
      public 
  String tenma;
      public 
  int soluong;
      public 
  double giagiam;
   
      public 
  Hang(String tenString maint soluongdouble gia){
          
  this.ten ten;
          
  this.ma ma;
          
  this.soluong soluong;
          
  this.gia gia;
          
  System.out.println("Tổng: "+this.gia*this.soluong+" $");
      }
      public 
  Hang(String tenString maint soluongdouble giadouble giam){
          
  this.ten ten;
          
  this.ma ma;
          
  this.soluong soluong;
          
  this.gia gia;
          
  this.giam giam;
          
  System.out.print("Tổng giảm: "+this.gia*this.soluong*(100-this.giam)/100+" $");
      }   
  }
   
  public class 
  Test {
      public static 
  void main(String[] args){
          
  Hang a = new Hang("HaNa","N123",2,200);
          
  Hang b = new Hang("Bar","147",6,15,20);
      }
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 17. KIetHoHoai

  KIetHoHoai New Member

  PHP:
  Tính đăng từ hôm qua nhưng mà khuya bét mắt quá.Đăng lên mọi
  người tham khảo thôi
  Chứ vẫn còn gà lắm... .
  Show Spoiler

  PHP:
  package Structure;
   
  public class 
  ConstructorC {
      public static 
  void main(String args []) {
          
  Things a = new Things("Ho Hoai Kiet""CNTT"50005);
         
          
  Things b = new Things("Hoai Kiet""CNTT" 500065);
      }
  }
   
  class 
  Things {
      private 
  String nameserri;
      private 
  int pricemount;
     
      public 
  Things() {
          
  this.name "Ho Hoai Kiet";
          
  this.serri "Information Technology";
          
  this.price 5000;
          
  this.mount 5;
      }
     
      public 
  Things(String nameString serriint priceint mount) {
          
  this.name name;
          
  this.serri serri;
          
  this.mount mount;
          
  this.price price;
         
          
  System.out.println("Name: " +name);
          
  System.out.println("Serri: " +serri);
          
  System.out.println("Price: " +price);
          
  System.out.println("Mount: " +mount);
         
          
  System.out.println("TotalBill: " +(mount*price) );
      }   
     
      public 
  Things(String nameString serriint priceint mountint sale) {
          
  this.name name;
          
  this.serri serri;
          
  this.mount mount;
          
  this.price price;
         
          
  System.out.println("Name: " +name);
          
  System.out.println("Serri: " +serri);
          
  System.out.println("Price: " +price);
          
  System.out.println("Mount: " +mount);
         
          
  System.out.println("TotalBill: " +( mount*price* ( (float) (100-sale)/100) ) );
      }   
  }
 18. KIetHoHoai

  KIetHoHoai New Member

  PHP:
  Tính đăng từ hôm qua nhưng mà khuya bét mắt quá.Đăng lên mọi
  người tham khảo thôi
  Chứ vẫn còn gà lắm... .
  Show Spoiler

  PHP:
  package Structure;
   
  public class 
  ConstructorC {
      public static 
  void main(String args []) {
          
  Things a = new Things("Ho Hoai Kiet""CNTT"50005);
         
          
  Things b = new Things("Hoai Kiet""CNTT" 500065);
      }
  }
   
  class 
  Things {
      private 
  String nameserri;
      private 
  int pricemount;
     
      public 
  Things() {
          
  this.name "Ho Hoai Kiet";
          
  this.serri "Information Technology";
          
  this.price 5000;
          
  this.mount 5;
      }
     
      public 
  Things(String nameString serriint priceint mount) {
          
  this.name name;
          
  this.serri serri;
          
  this.mount mount;
          
  this.price price;
         
          
  System.out.println("Name: " +name);
          
  System.out.println("Serri: " +serri);
          
  System.out.println("Price: " +price);
          
  System.out.println("Mount: " +mount);
         
          
  System.out.println("TotalBill: " +(mount*price) );
      }   
     
      public 
  Things(String nameString serriint priceint mountint sale) {
          
  this.name name;
          
  this.serri serri;
          
  this.mount mount;
          
  this.price price;
         
          
  System.out.println("Name: " +name);
          
  System.out.println("Serri: " +serri);
          
  System.out.println("Price: " +price);
          
  System.out.println("Mount: " +mount);
         
          
  System.out.println("TotalBill: " +( mount*price* ( (float) (100-sale)/100) ) );
      }   
  }
 19. KIetHoHoai

  KIetHoHoai New Member

  Ôi Trời....
 20. haizax

  haizax New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  //Class Đơn Hàng có các thuộc tính: tên hàng, mã hàng, giá bán, số lượng, tỷ lệ % giảm giá.
  // Tạo constructor có 4 thuộc tính đầu và thêm một overload constructor với 5 thuộc tính .
  //Cả 2 constructor đều show ra tổng tiền khi các đối tượng đơn hàng được tạo ra!
  //(Làm tương tự ví dụ trên).
  package bai19;
   
  import java.util.Scanner;
  public class 
  Bai19 {
   
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  DonHang a = new DonHang("pepsi","21a",6000,12);
          
  DonHang b = new DonHang("coca","21a1",8000,12,20.0f);
      }
  }
  class 
  DonHang{
      private 
  String tenHangmaHang;
      private 
  long giaBan;
      private 
  float tiLe;
      private 
  int soLuong;
   
      public 
  DonHang(String tenHangString maHanglong giaBanint soLuong){
          
  this.tenHang tenHang;
          
  this.maHang maHang;
          
  this.soLuong soLuong;
          
  this.giaBan giaBan;
          
  System.out.println("Tong Tien: "+this.giaBan*this.soLuong);
         
      }
      public 
  DonHang(String tenHangString maHanglong giaBanint soLuong,float tiLe){
          
  this.tiLe tiLe;
          
  this.giaBan giaBan;
          
  this.maHang maHang;
          
  this.soLuong soLuong;
          
  this.tenHang tenHang;
          
  System.out.println("Tong Tien: "+(this.giaBan*this.soLuong*(100-this.tiLe))/100);
      }
  }

Chia sẻ trang này