Khóa học free Bài 18: Ghi đè phương thức (Overriding Method) trong Java

Thảo luận trong 'Java cơ bản' bắt đầu bởi Tiasangmoi92, 16/7/13.

 1. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Lượt xem: 17,974
  /* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí"
  trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc

  để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */

  overloading-vs-overriding
  1, Khái niệm ghi đè – override:

  - Đó là khi phương thức đã xuất hiện ở lớp cha và xuất hiện tiếp ở lớp con.
  - Khi đối tượng thuộc lớp con gọi phương thức thì sẽ chọn lựa và chạy theo phương thức trong lớp con.
  - Nếu lớp con không có phương thức đó thì mới lên kiếm ở lớp cha để chạy.
  - Phương thức ghi đè có cùng tên, cùng tham số truyền vào, cùng kiểu giá trị trả về với phương thức ở lớp cha!
  - Ghi đè là hình thức đa hình (polymorphism) trong quá trình thực thi (Runtime)

  Ở bài trước, ta biết đến cách nạp chồng phương thức (Overloading method), nó cùng nằm trong 1 lớp. Còn ghi đè ở đây, là sau khi lớp con kế thừa lớp cha của nó, ta chỉnh lại 1 phương thức nào đó cần thiết, tức là ghi đè để đạt được theo ý muốn!

  2, Ví dụ:

  Ví dụ 1: Sự khác nhau giữa Override và Overload

  Untitled

  Ví dụ 2:
  - Lớp "tên người Việt" gồm 2 thuộc tính: "họ" và "tên" và phương thức hiển thị tên đầy đủ theo thứ tự họ + tên
  - Lớp "tên người nước ngoài" kế thừa từ lớp "tên người Việt" , phương thức hiển thị tên đầy đủ lại theo thứ tự tên + họ
  - Như vậy, sau khi kế thừa ta chỉ cần ghi đè lại phương thức hiển thị là xong!
  Code:
  PHP:
  package javademoandroidvn;
   
  class 
  tenNguoiViet {
   
      public 
  String tenho;
   
      public 
  void show() {
          
  System.out.println("Tên đầy đủ là: " this.ho " "+this.ten);
      }
  }
   
  class 
  tenNguoiNuocNgoai extends tenNguoiViet {
   
      @
  Override
      
  public void show() {
          
  System.out.println("Full name: " this.ten " " this.ho);
      }
  }
   
  public class 
  JavaDemoAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  tenNguoiViet nguoiV = new tenNguoiViet();
          
  nguoiV.ho "Nguyen";
          
  nguoiV.ten "Hung";
          
  nguoiV.show();
   
          
  tenNguoiNuocNgoai nguoiNN = new tenNguoiNuocNgoai();
          
  nguoiNN.ho "Nguyen";
          
  nguoiNN.ten "Hung";
          
  nguoiNN.show();
      }
  }
  Ví dụ 3:
  - Lớp HocSinh gồm các thuộc tính: hoTen, lop, toan, ly, hoa và phương thức điểm trung bình là trung bình cộng 3 môn
  - Lớp HocSinhChuyenToan kế thừa từ phương thức HocSinh, nhưng khi tính điểm trung bình nhân đôi hệ số môn Toán rồi cộng tất cả, chia cho 4. Như vậy cần ghi đè phương thức điểm trung bình ở lớp HocSinhChuyenToan
  Code:
  PHP:
  package javademoandroidvn;
   
  class 
  HocSinh {
   
      private 
  String hoTen;
      private 
  String lop;
      private 
  float toanlyhoa;
   
      public 
  String getHoTen() {
          return 
  hoTen;
      }
   
      public 
  void setHoTen(String hoTen) {
          
  this.hoTen hoTen;
      }
   
      public 
  String getLop() {
          return 
  lop;
      }
   
      public 
  void setLop(String lop) {
          
  this.lop lop;
      }
   
      public 
  float getToan() {
          return 
  toan;
      }
   
      public 
  void setToan(float toan) {
          
  this.toan toan;
      }
   
      public 
  float getLy() {
          return 
  ly;
      }
   
      public 
  void setLy(float ly) {
          
  this.ly ly;
      }
   
      public 
  float getHoa() {
          return 
  hoa;
      }
   
      public 
  void setHoa(float hoa) {
          
  this.hoa hoa;
      }
   
      public 
  float diemTrungBinh() {
          return (float) (
  this.toan this.ly this.hoa) / 3;
      }
  }
   
  class 
  HocSinhChuyenToan extends HocSinh {
   
      @
  Override
      
  public float diemTrungBinh() {
          return (float) (
  this.getHoa() + this.getLy() + this.getToan() * 2) / 4;
      }
  }
   
  public class 
  JavaDemoAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  HocSinh a = new HocSinh();
          
  a.setHoTen("Vu Van Tuong");
          
  a.setLop("At7a");
          
  a.setToan(10.0f);
          
  a.setLy(9.0f);
          
  a.setHoa(8.0f);
          
  System.out.println("Diem trung binh cua hoc sinh a la: " a.diemTrungBinh());
   
          
  HocSinhChuyenToan b = new HocSinhChuyenToan();
          
  b.setHoTen("Nguyen Van B");
          
  b.setToan(9.0f);
          
  b.setHoa(7.0f);
          
  b.setLy(8.0f);
          
  System.out.println("Diem trung binh cua hoc sinh chuyen Toan b la: " b.diemTrungBinh());
   
      }
  }

  Tham khảo thêm 2 video bên blog StudyAndShare:

  [​IMG]

  Bài tập về nhà::D

  Bài 1:
  - Class USB có các thuộc tính: mã hàng, giá, số lượng. Phương thức tổng tiền = giá * số lượng, phương thức show in ra toàn bộ thông tin đơn hàng mua USB
  - Class Mouse kế thừa từ class USB, ghi đè 2 phương thức tổng tiền (do chuột được giảm giá 20%) và show in toàn bộ thông tin đơn hàng khi khách hàng mua chuột máy tính.
  - Tạo mỗi lớp 1 đối tượng, nhập thông tin từ bàn phím, in thông tin đơn hàng ra màn hình!
  - Code hướng đối tượng, các thuộc tính để private!

  Đọc thêm: Nâng cấp đối tượng của bạn

  (Chú ý: Các bạn nên tự giác làm bài tập, hoàn thiện rồi đăng lên, các bài bạn đã làm, nên để code trong thẻ code - chọn thẻ PHP cho rõ ràng và để ẩn code trong thẻ ẩn spoiler, để khi click vào mới hiện code lên , trước khi thử sức tự làm, bạn không nên nhìn code của các bạn khác đã đăng nhé;))

  [​IMG]

  My Facebook: https://www.facebook.com/tiasangmoi

  Bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: Android.Vn
  override method java, overload in java, overriding phương thức trong java, java, ghi đè phương thức trong java, phương thức ghi đè java, nạp chồng phương thức java, khóa học java, học java online, khóa học java giá rẻ
 2. Sky6596

  Sky6596 Member

  Bài viết dễ hiểu ghê. :)
  Quagn1998 thích bài này.
 3. Vjrus.HT

  Vjrus.HT Member

  Show Spoiler

  PHP:
  package DemoJava.Android.Vn;
   
  import java.util.Scanner;
   
  class 
  USB {
   
      private 
  String maHang;
      private 
  long donGia;
      private 
  int soLuong;
   
      public 
  String getMaHang() {
          return 
  maHang;
      }
   
      public 
  void setMaHang(String maHang) {
          
  this.maHang maHang;
      }
   
      public 
  long getDonGia() {
          return 
  donGia;
      }
   
      public 
  void setDonGia(long donGia) {
          
  this.donGia donGia;
      }
   
      public 
  int getSoLuong() {
          return 
  soLuong;
      }
   
      public 
  void setSoLuong(int soLuong) {
          
  this.soLuong soLuong;
      }
   
      public 
  long total(int soLuonglong donGia) {
          return (
  this.soLuong this.donGia);
      }
   
      public 
  void show() {
          
  System.out.println("Mã hàng: " getMaHang());
          
  System.out.println("Số lượng: " getSoLuong());
          
  System.out.println("Đơn giá: " getDonGia());
          
  long total total(getSoLuong(), getDonGia());
          
  System.out.println("Thành tiền: " total);
          
  System.out.println("");
      }
   
      public 
  void Input() {
          
  Scanner inp = new Scanner(System.in);
   
          
  System.out.println("Nhập mã hàng: ");
          
  setMaHang(inp.nextLine());
          
  System.out.println("Nhập số luọng: ");
          
  setSoLuong(inp.nextInt());
          
  System.out.println("Nhập đơn giá: ");
          
  setDonGia(inp.nextLong());
          
  System.out.println("");
      }
  }
   
  class 
  Mouse extends USB {
   
      @
  Override
      
  public long total(int soLuonglong donGia) {
          return (
  this.getSoLuong() * this.getDonGia()) * 80 100;
      }
  }
   
  public class 
  Unit18 {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  USB usb = new USB();
          
  System.out.println("Mua USB");
          
  usb.Input();
          
  System.out.println("Hoá đơn mua USB");
          
  usb.show();
   
          
  Mouse mouse = new Mouse();
          
  System.out.println("Mua Mouse");
          
  mouse.Input();
          
  System.out.println("Hoá đơn mua Mouse");
          
  mouse.show();
      }
  }
  tuanleedragon, nqteo110, TaHuy2 others thích bài này.
 4. Quagn1998

  Quagn1998 New Member

  Code của em:
  Show Spoiler

  PHP:
  package Unit18_GhiDePhuongThuc;
   
  import java.util.Scanner;
   
  class 
  USB {
      private 
  String maHang;
      private 
  long giasoLuong;
   
      public 
  void setMaHang(String maHang) {
          
  this.maHang maHang;
      }
   
      public 
  String getMaHang() {
          return 
  maHang;
      }
   
      public 
  void setGia(long gia) {
          
  this.gia gia;
      }
   
      public 
  long getGia() {
          return 
  gia;
      }
   
      public 
  void setSoLuong(long soLuong) {
          
  this.soLuong soLuong;
      }
   
      public 
  long getSoLuong() {
          return 
  soLuong;
      }
   
      public 
  void Input() {
          
  Scanner inp = new Scanner(System.in);
          
  System.out.print("Nhâp mã hàng: ");
          
  setMaHang(inp.next());
          
  System.out.print("Nhập giá: ");
          
  setGia(inp.nextLong());
          
  System.out.print("Nhập số lượng: ");
          
  setSoLuong(inp.nextLong());
      }
   
      public 
  long tongTien(long gialong soLuong) {
          return 
  gia soLuong;
      }
   
      public 
  void Show() {
          
  System.out.println("Thông tin đơn hàng: ");
          
  System.out.println("Mã hàng: " getMaHang());
          
  System.out.println("Giá: " getGia() + " Số lượng: " getSoLuong());
          
  System.out.println("Thành tiền: " tongTien(giasoLuong));
      }
   
  }
   
  class 
  Mouse extends USB {
      public 
  long tongTien(long gialong soLuong) {
          return (
  long) (gia soLuong 80 100);
      }
  }
   
  public class 
  QuanLyBanHang {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  System.out.println("USB: ");
          
  USB a = new USB();
          
  a.Input();
          
  a.Show();
          
  System.out.println();
          
  System.out.println("Mouse: ");
          
  Mouse b = new Mouse();
          
  b.Input();
          
  b.Show();
      }
  }
  tuanleedragon, Tiasangmoi92Vjrus.HT thích bài này.
 5. diepthanh94

  diepthanh94 New Member

  Code của e
  // hơi dài :)
  Show Spoiler

  Mã:
  package bai18;
   
  import java.util.Scanner;
   
  class USB{
    private String maHang;
    private int gia;
    private int soLuong;
   
      public void setMaHang(String maHang) {
        this.maHang = maHang;
      }
   
      public void setGia(int gia) {
        this.gia = gia;
      }
   
      public void setSoLuong(int soLuong) {
        this.soLuong = soLuong;
      }
   
      public String getMaHang() {
        return maHang;
      }
   
      public int getGia() {
        return gia;
      }
   
      public int getSoLuong() {
        return soLuong;
      }
    
    public float tinh(){
      return soLuong*gia;
    }
    
    public void show(){
        System.out.println(" Mã hàng: "+maHang);
        System.out.println(" Giá: "+gia);
        System.out.println(" Số lượng: "+soLuong);
        System.out.println("  Tổng tiền: "+tinh());
  }
    }
  class Mouse extends USB{
    
    public float tinh(){
      return (float) this.getGia()*this.getSoLuong()-this.getGia()*this.getSoLuong()*0.2f;
    }
  }
  public class Bai18 {
    public static void main(String[] args) {
      // TODO code application logic here
      Scanner nhap = new Scanner(System.in);
      USB usb = new USB();
      System.out.println("// class USB:");
      System.out.print(" Mã hàng: ");
      usb.setMaHang(nhap.nextLine());
      System.out.print(" Giá: ");
      usb.setGia(nhap.nextInt());
      System.out.print(" Số lượng: ");
      usb.setSoLuong(nhap.nextInt());
      
      System.out.println("// class MOUSE: ");
      Mouse mouse = new Mouse();
      System.out.print(" Mã Hàng: ");
      // máy của e nó hay bỏ qua câu lệnh này nên e phải để 2 câu lệnh này 1 chỗ :)
      mouse.setMaHang(nhap.nextLine()); mouse.setMaHang(nhap.nextLine());
      System.out.print(" Giá: ");
      mouse.setGia(nhap.nextInt());
      System.out.print(" Số lượng: ");
      mouse.setSoLuong(nhap.nextInt());
      //
      System.out.println("Thông tin class USB:");
      usb.show();
      System.out.println("Thông tin class Mouse: ");
      mouse.show();
    }
  }
  
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 6. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Các bạn cố gắng tìm lỗi của nhau nhé, mình dạo này hơi bận, chỉ có thể viết bài thôi :D
 7. tiennguyen

  tiennguyen New Member

  Code của mình.
  Show Spoiler

  PHP:
  package bai18;
   
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  Overriding_Method {
   
      
  /**
      * @param args
      */
      
  public static void main(String[] args) {
          
  // TODO Auto-generated method stub
   
          
  USB ub=new USB();
          
  Mouse m=new Mouse();
          
  System.out.println("Nhap thong tin USB: ");
          
  ub.input();
          
  System.out.println("Nhap thong tin Mouse: ");
          
  m.input();
          
  System.out.println("-----------------------------------");
          
  System.out.println("Hoa don: ");
          
  System.out.println("USB: ");
          
  ub.show();
          
  System.out.println("-----------");
          
  System.out.println("Mouse: ");
          
  m.show();
      }
   
  }
  class 
  USB{
      private 
  String mahang;
      private 
  float gia;
      private 
  int soluong;
      public 
  String getMahang() {
          return 
  mahang;
      }
      public 
  void setMahang(String mahang) {
          
  this.mahang mahang;
      }
      public 
  float getGia() {
          return 
  gia;
      }
      public 
  void setGia(float gia) {
          
  this.gia gia;
      }
      public 
  int getSoluong() {
          return 
  soluong;
      }
      public 
  void setSoluong(int soluong) {
          
  this.soluong soluong;
      }
      public 
  float tongtien(float gia,int soluong){
          return (float) 
  this.gia*this.soluong;
      }
     
      public 
  void input(){
          
  Scanner scr=new Scanner(System.in);
          
  System.out.print("Nhap ma hang: ");
          
  this.mahang=scr.nextLine();
          
  System.out.print("Nhap gia tien: ");
          
  this.gia=scr.nextFloat();
          
  System.out.print("Nhap so luong: ");
          
  this.soluong=scr.nextInt();
      }
      public 
  void show(){
          
  System.out.println("Ma hang: "+this.mahang);
          
  System.out.println("Gia tien: "+this.gia);
          
  System.out.println("So luong: "+this.soluong);
          
  System.out.println("Tong tien: "+this.tongtien(giasoluong));
      }
  }
  class 
  Mouse extends USB{
      public 
  float tongtien(){
          return (float)(
  0.8*this.getGia()*this.getSoluong());
      }
  }
 8. phongdt

  phongdt New Member

  Chỗ này không cần parameter list đâu bạn vì, bạn đã dùng this.gia với this.soluong rồi thì cần truyền vào làm gì nữa :)
  tiennguyen thích bài này.
 9. tiennguyen

  tiennguyen New Member

  hi, ừm, thanks bạn nhé.
 10. nguyensong.lhd

  nguyensong.lhd New Member

 11. viet55pm

  viet55pm New Member

 12. viet55pm

  viet55pm New Member

  Mới học Java Mong được nhập hội :)

  Show Spoiler

  PHP:
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  VD8 {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
   
          
  USB usb = new USB();
   
          
  Mouse chuot = new Mouse();
   
          
  System.out.println("Nhap thong tin cho USB:");
   
          
  usb.Nhap();
   
          
  System.out.println("Co phai ban vua nhap nhu the nay:");
   
          
  usb.InRa();
   
          
  System.out.println("Tong tien cua ban la:" usb.TongTien(usb.getGia(), usb.getSoLuong()));
   
          
  System.out.println("Nhap thong tin cho Mouse:");
   
          
  chuot.Nhap();
   
          
  System.out.println("Co phai ban vua nhap nhu the nay:");
   
          
  chuot.InRa();
   
          
  System.out.println("Ban da duoc giam 20%:");
   
          
  System.out.println("Tong tien cua ban la:" chuot.TongTien(chuot.getGia(), chuot.getSoLuong()));
   
      }
   
  }
   
  class 
  USB {
   
      private 
  String maHang;
   
      private 
  int giasoLuong;
   
      public 
  String getMaHang() {
   
          return 
  maHang;
   
      }
   
      public 
  void setMaHang(String maHang) {
   
          
  this.maHang maHang;
   
      }
   
      public 
  int getGia() {
   
          return 
  gia;
   
      }
   
      public 
  void setGia(int gia) {
   
          
  this.gia gia;
   
      }
   
      public 
  int getSoLuong() {
   
          return 
  soLuong;
   
      }
   
      public 
  void setSoLuong(int soLuong) {
   
          
  this.soLuong soLuong;
   
      }
   
      public 
  void Nhap() {
   
          
  Scanner nhap = new Scanner(System.in);
   
          
  System.out.println("Ma Hang:");
   
          
  setMaHang(nhap.nextLine());
   
          
  System.out.println("Gia:");
   
          
  setGia(nhap.nextInt());
   
          
  System.out.println("So Luong:");
   
          
  setSoLuong(nhap.nextInt());
   
      }
   
      public 
  void InRa() {
   
          
  System.out.println("Ma Hang:" getMaHang());
   
          
  System.out.println("Gia:" getGia());
   
          
  System.out.println("So Luong:" getSoLuong());
   
      }
   
      public 
  double TongTien(int aint b) {
   
          return 
  b;
   
      }
   
  }
   
  class 
  Mouse extends USB {
   
      public 
  void Nhap() {
   
          
  Scanner nhap = new Scanner(System.in);
   
          
  System.out.println("Ma Hang:");
   
          
  setMaHang(nhap.nextLine());
   
          
  System.out.println("Gia:");
   
          
  setGia(nhap.nextInt());
   
          
  System.out.println("So Luong:");
   
          
  setSoLuong(nhap.nextInt());
   
      }
   
      public 
  void InRa() {
   
          
  System.out.println("Ma Hang:" getMaHang());
   
          
  System.out.println("Gia:" getGia());
   
          
  System.out.println("So Luong:" getSoLuong());
   
      }
   
      @
  Override
   
      
  public double TongTien(int aint b) {
   
          return (double) 
  * (0.8d);
   
      }
   
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 13. maket

  maket New Member

  nộp bài nè :)
  Mã:
  package ep7;
  import java.util.Scanner;
   
  class usb{
    private String mahang;
    private int soluong;
    private float gia;
    public void setmahang(String Mahang){
      this.mahang=Mahang;
    }
    public void setsoluong(int Soluong){
      this.soluong=Soluong;
    }
    public void setgia(float Gia){
      this.gia=Gia;
    }
    public String getMahang(){
      return mahang;
    }
    public int getSoluong(){
      return soluong;
    }
    public float getGia(){
      return gia;
    }
    public float tonggia(){
      return (float) gia*soluong;
    }
  }
  class chuot extends usb{
    @Override
    public float tonggia(){
      return(float) this.getGia()*this.getSoluong()*80/100;
    }
  }
  public class vd1 {
   
    public static void main(String[] args) {
      usb a= new usb();
      chuot b=new chuot();
      Scanner dl= new Scanner(System.in);
      System.out.print("Ma hang usb: ");
      a.setmahang(dl.nextLine());
      System.out.print("Don gia: ");
      a.setgia(dl.nextFloat());
      System.out.print("So luong: ");
      a.setsoluong(dl.nextInt());
      System.out.println("Tong gia mat hang USB: "+a.tonggia());
      
      System.out.print("Ma hang chuot: ");
      b.setmahang(dl.nextLine());
      b.setmahang(dl.nextLine());
      System.out.print("Don gia: ");
      b.setgia(dl.nextFloat());
      System.out.print("So luong: ");
      b.setsoluong(dl.nextInt());
      System.out.println("Tong gia mat hang USB: "+b.tonggia());
   
    }
   
  }
  
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 14. dienlh93

  dienlh93 New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  import java.util.*;
  class 
  HHUSB{
      private 
  String maHang;
      private 
  int gia,soLuong;
      public 
  void setMaHang(String mahang){  this.maHang=mahang;}
      public 
  String getMaHang(){  return this.maHang;}
      public 
  void setGia(int gia){    this.gia=gia;}
      public 
  int getGia(){    return this.gia;}
      public 
  void setSoLuong(int soluong){    this.soLuong=soluong;}
      public 
  int getSoLuong(){    return this.soLuong;}
      public 
  void NhapTT(){
          
  Scanner scanf=new Scanner(System.in);
          
  System.out.print("Nhap ma hh      : ");setMaHang(scanf.nextLine());
          
  System.out.print("Nhap gia hh      : ");setGia(scanf.nextInt());
          
  System.out.print("Nhap so luong hh : ");setSoLuong(scanf.nextInt());
      }
      public 
  float TongTien(){ return this.gia*this.soLuong;}
      public 
  void showHH(){
          
  System.out.println("MaHH\tGia\tSoLuong\tThanhTien");
          
  System.out.println(getMaHang()+"\t"+getGia()+"\t"+getSoLuong()+"\t"+TongTien());
      }
  }
  class 
  Mouse extends HHUSB{
          @
  Override
          
  public float TongTien(){return getGia()*getSoLuong()*0.8f;}
          @
  Override
          
  public void NhapTT(){  super.NhapTT();}
          @
  Override
          
  public void showHH(){
              
  super.showHH();
          }
  }
  public class 
  USB {
      public static 
  void main(String[] args){
          
  HHUSB usb=new HHUSB();
          
  usb.NhapTT();
          
  usb.showHH();
          
  Mouse mouse=new Mouse();
          
  mouse.NhapTT();
          
  mouse.showHH();
      }
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 15. Show Spoiler

  Mã:
  package javaandroid.vn;
   
  import java.util.Scanner;
   
  public class BTBai18 {
    public static void main(String []args){
      USB u=new USB();
      Mouse m=new Mouse();
      //Nhap thong tin sp USB
      System.out.println("Nhap thong tin sp USB: ");
      u.nhap();
      System.out.println("Nhap thong tin sp Mouse: ");
      m.nhap();
      //in thong tin sp
      System.out.println("In thong tin sp USB: ");
      u.show();
      System.out.println("In thong tin sp Mouse: ");
      m.show();
    }
  }
   
  class USB{
    Scanner in=new Scanner(System.in);
    private int mahang;
    private float gia;
    private int soluong;
    public int getMahang() {
      return mahang;
    }
    public void setMahang(int mahang) {
      this.mahang = mahang;
    }
    public float getGia() {
      return gia;
    }
    public void setGia(float gia) {
      this.gia = gia;
    }
    public int getSoluong() {
      return soluong;
    }
    public void setSoluong(int soluong) {
      this.soluong = soluong;
    }
    //tinh tien
    public float tongtien(float gia,int soluong)
    {
      return gia*soluong;
    }
    public void nhap()
    {
        System.out.println("Ma hang: ");
        setMahang(in.nextInt());
        System.out.println("Gia :");
        setGia(in.nextFloat());
        System.out.println("So luong :");
        setSoluong(in.nextInt());
    }
    public void show()
    {
      System.out.println("Ma hang: "+getMahang());
      System.out.println("Gia :"+getGia());
      System.out.println("So luong :"+getSoluong());
      System.out.println("Tong tien : "+tongtien(getGia(),getSoluong()));
    }
  }
  class Mouse extends USB{
    public float tongtien(float gia,int soluong)
    {
      return (gia*soluong*80)/100;
    }
  }
  
 16. haizax

  haizax New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  //- Class USB có các thuộc tính: mã hàng, giá, số lượng.
  //- Phương thức tổng tiền = giá * số lượng,
  //- phương thức show in ra toàn bộ thông tin đơn hàng mua USB
  //- Class Mouse kế thừa từ class USB, ghi đè 2 phương thức tổng tiền (do chuột được giảm giá 20%)
  //- và show in toàn bộ thông tin đơn hàng khi khách hàng mua chuột máy tính.
  //- Tạo mỗi lớp 1 đối tượng, nhập thông tin từ bàn phím, in thông tin đơn hàng ra màn hình!
  //- Code hướng đối tượng, các thuộc tính để private!
  package bai18;
  import java.util.Scanner;
   
  class 
  USB{
      private 
  String maHang;
      private 
  float gia;
      private 
  int soLuong;
   
      public 
  void setMaHang(String maHang) {
          
  this.maHang maHang;
      }
   
      public 
  void setGia(float gia) {
          
  this.gia gia;
      }
   
      public 
  void setSoLuong(int soLuong) {
          
  this.soLuong soLuong;
      }
   
      public 
  String getMaHang() {
          return 
  maHang;
      }
   
      public 
  float getGia() {
          return 
  gia;
      }
   
      public 
  int getSoLuong() {
          return 
  soLuong;
      }
     
      public 
  float tongTien(){
          return 
  this.getGia()*this.getSoLuong();
      }
     
      public 
  void nhapTT(){
          
  Scanner in = new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("Nhap thong tin: ");
          
  System.out.println("Nhap Ma Hang: ");
          
  setMaHang(in.nextLine());
          
  System.out.println("Nhap So Luong: ");
          
  setSoLuong(in.nextInt());
          
  System.out.println("Nhap Gia: ");
          
  setGia(in.nextFloat());
      }
      public 
  void showTT(){
          
  System.out.println("Thong Tin USB: ");
          
  System.out.println("Ma Hang: "+getMaHang() + "      -So Luong: "+getSoLuong()+"    -Gia: "+getGia());
          
  System.out.println("Thanh Tien: "+tongTien());
      }
  }
  class 
  Mouse extends USB{
      public 
  float tongTien(){
          return (
  this.getGia()*this.getSoLuong()*80)/100;
      }
      public 
  void showTT(){
          
  System.out.println("Thong Tin Mouse: ");
          
  System.out.println("Ma Hang: "+getMaHang() + "      -So Luong: "+getSoLuong()+"    -Gia: "+getGia());
          
  System.out.println("Thanh Tien: "+tongTien());
  }
  }
   
  public class 
  Bai18 {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  USB a = new USB();
          
  Mouse b = new Mouse();
          
  a.nhapTT();
          
  b.nhapTT();
          
  a.showTT();
          
  b.showTT();
      }
  }
 17. try_again

  try_again New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  package abc;
   
  import java.util.*;
  class 
  USB {
      private 
  String maHang;
      private 
  int soLuong;
      private 
  float gia;
      public 
  void setMaHang(String maHang){
          
  this.maHang maHang;
      }
      public 
  String getMaHang(){
          return 
  maHang;
      }
      public 
  void setSoLuong(int soLuong){
          
  this.soLuong soLuong;
      }
      public 
  int getSoLuong(){
          return 
  soLuong;
      }
      public 
  void setGia(float gia){
          
  this.gia gia;
      }
      public 
  float getGia(){
          return 
  gia;
      }
      public 
  float tongTien(){
          return 
  soLuong gia;
      }
      public 
  void nhap(){
          
  Scanner nhapDuLieu = new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("nhap ma hang: ");
          
  maHang nhapDuLieu.nextLine();
          
  System.out.println("nhap gia hang: ");
          
  gia nhapDuLieu.nextFloat();
          
  System.out.println("nhap so luong hang: ");
          
  soLuong nhapDuLieu.nextInt();
      }
      public 
  void show(){
          
  System.out.println("Ma Hang "+maHang);
          
  System.out.println("so luong: "+soLuong);
          
  System.out.println("Gia: "+gia);
          
  System.out.println("tong tien: "+tongTien());
      }
  }
  class 
  Mouse extends USB {
      public 
  float tongTien(){
          return(float) (
  getSoLuong() * getGia() * 0.8);
      }
  }
  public class 
  BaiTap {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  USB a = new USB();
          
  Mouse b = new Mouse();
          
  System.out.println("USB:");
          
  a.nhap();
          
  a.show();
          
  System.out.println("MOUSE:");
          
  b.nhap();
          
  b.show();
         
      }
  }
   
 18. hanhnv87

  hanhnv87 New Member

  Đây là bài của mình, còn hơi sơ sài do mình mới học: :D
  Show Spoiler

  PHP:
  package com.hanhnv.bai18;
   
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  Bai18 {
      public static 
  void main(String[] args){
          
  USB usb = new USB();
          
  Mouse mouse = new Mouse();
         
          
  usb.inputInfo();
          
  mouse.inputInfo();
         
          
  usb.outputInfo();
          
  mouse.outputInfo();
      }
  }
   
  class 
  USB{
      private 
  String productCode;
      private 
  int productPriceproductQuantity;
     
      public 
  String getCode(){
          return 
  productCode;
      }
     
      public 
  void setCode(String code){
          
  this.productCode code;
      }
     
      public 
  int getPrice(){
          return 
  productPrice;
      }
     
      public 
  void setPrice(int price){
          
  this.productPrice price;
      }
     
      public 
  int getQuantity(){
          return 
  productQuantity;
      }
     
      public 
  void setQuantity(int quantity){
          
  this.productQuantity quantity;
      }
     
      public 
  int doSum(int quantityint price){
          
  int total quantity*price;
          return 
  total;
      }
     
      public 
  void inputInfo(){
          
  System.out.println("Please enter some information about product!");
          
  Scanner s = new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("Enter code of the product:");
          
  setCode(s.nextLine());
          
  System.out.println("Enter quantity of the product:");
          
  setQuantity(s.nextInt());
          
  System.out.println("Enter price of the product:");
          
  setPrice(s.nextInt());
          
  System.out.println("Thanks!");
      }
     
      public 
  void outputInfo(){
          
  System.out.println("And here are detail information about product you had entered!");
          
  System.out.println("Code of the product:"+getCode());
          
  System.out.println("Quantity of the product had bought:"+getQuantity());
          
  System.out.println("Price of the product you have to pay:"+getPrice());
          
  System.out.println("Total of money you have to pay:"+doSum(getQuantity(), getPrice()));
          
  System.out.println("");
      }
  }
   
  class 
  Mouse extends USB{
      @
  Override
      
  public int doSum(int quantityint price) {
          
  int sum = (quantity*price) - (quantity*price*20/100);
          return 
  sum;
      }
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 19. Donansub

  Donansub New Member

  Mã:
  /*
  Class USB có các thuộc tính: mã hàng, giá, số lượng.
  Phương thức tổng tiền = giá * số lượng, phương thức show in ra toàn bộ thông tin đơn hàng mua USB
  - Class Mouse kế thừa từ class USB, ghi đè 2 phương thức tổng tiền (do chuột được giảm giá 20%)
  và show in toàn bộ thông tin đơn hàng khi khách hàng mua chuột máy tính.
  - Tạo mỗi lớp 1 đối tượng, nhập thông tin từ bàn phím, in thông tin đơn hàng ra màn hình!
  - Code hướng đối tượng, các thuộc tính để private!
  */
   
  package Ghide;
   
  class USB{
    String maHang;
    int gia;
    int soLuong;
    public void set(String mh, int g, int sl){
      this.maHang=mh;
      this.gia=g;
      this.soLuong=sl;
    }
    public String getMaHang(){
      return maHang;
    }
    public int getGia(){
      return gia;
    }
    public int getSoLuong(){
      return soLuong;
    }
    public float tinhTongTien(int sl,int g){
      float sum;
      sum= sl*g;
      return sum;
    }
    public void in(){
       System.out.println("SAN PHAM USB");
      System.out.println("Ma-Hang  SoLuong   Gia   ");
      System.out.println(maHang+"\t"+"\t"+soLuong+"\t"+gia+"\t");
    }
  }
  class Mouse extends USB{
   
    @Override
    public float tinhTongTien(int sl, int g){
      float s;
      s= (float) (sl*g- sl*g*0.02);
      return s;
    }
    @Override
    public void in(){
      System.out.println("\n\nSAN PHAM MOUSE (giam gia 20%)");
      System.out.println("Ma-Hang  SoLuong   Gia   ");
      System.out.println(maHang+"\t"+"\t"+soLuong+"\t"+gia+"\t");
      
    }
    
    
  }
  public class MainGhiDe {
    public static void main(String []args){
    USB u= new USB();
    u.set("123T",100,2);
    u.in();
    float tong = u.tinhTongTien(u.soLuong,u.gia);
    System.out.print("Thanh Tien: ");
    System.out.print(tong);
    Mouse m=new Mouse();
    m.set("chuot", 200, 2);
    m.in();
    float tongt=m.tinhTongTien(m.soLuong, m.gia);
    System.out.print("Thanh Tien: ");
    System.out.print(tongt);
    
    
    }
  }
  Mong được các bạn góp ý! :D
 20. Kull_J

  Kull_J New Member

  Các bạn rảnh đọc qua code mình phát :D.Mình có bổ xung thêm switch-case để khi mới vào chọn luôn là mua USB hay Mouse nên có thể code hơi dài tý nhưng khá sạch :D

  Show Spoiler

  Mã:
  /*
    - Class USB có các thuộc tính: mã hàng, giá, số lượng. Phương thức tổng tiền = giá * số lượng,
     phương thức show in ra toàn bộ thông tin đơn hàng mua USB
    - Class Mouse kế thừa từ class USB, ghi đè 2 phương thức tổng tiền (do chuột được giảm giá 20%)
     và show in toàn bộ thông tin đơn hàng khi khách hàng mua chuột máy tính.
    - Tạo mỗi lớp 1 đối tượng, nhập thông tin từ bàn phím, in thông tin đơn hàng ra màn hình!
    - Code hướng đối tượng, các thuộc tính để private!
  */
  package Demo_Overriding;
   
  import java.util.Scanner;
   
  class USB
  {
    private String maHang;
    private long giaHang;
    private int soLuong;
   
    public String getMaHang() {
      return maHang;
    }
    public long getGiaHang() {
      return giaHang;
    }
    public int getSoLuong() {
      return soLuong;
    }
   
    public void setMaHang(String maHang) {
      this.maHang = maHang;
    }
    public void setGiaHang(long giaHang) {
      this.giaHang = giaHang;
    }
    public void setSoLuong(int soLuong) {
      this.soLuong = soLuong;
    }
   
    public void input() {
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      System.out.println("=== Nhập thông tin đơn hàng ===");
      System.out.print("Nhập mã hàng: ");
      setMaHang (input.nextLine());
      System.out.print("Nhập giá hàng: ");
      setGiaHang (input.nextLong());
      System.out.print("Nhập số lượng: ");
      setSoLuong (input.nextInt());
    }
   
    public void show() {
      System.out.println("=== Thông tin đơn hàng ===");
      System.out.println("Mã Hàng: "+getMaHang());
      System.out.println("Giá Hàng: "+getGiaHang()+" VND/chiếc");
      System.out.println("Số Lượng: "+getSoLuong()+" chiếc");
      System.out.println("");
      long total = tongTien();
      System.out.println("Thành tiền: "+total+" VND");
    }
   
    public long tongTien()
    {
      return (long) (giaHang*soLuong);
    }
  }
   
  class Mouse extends USB
  {
    @Override
    public void show() {
      System.out.println("=== Thông tin đơn hàng ===");
      System.out.println("Mã Hàng: "+getMaHang());
      System.out.println("Giá Hàng: "+getGiaHang()+" VND/chiếc");
      System.out.println("Số Lượng: "+getSoLuong()+" chiếc");
      System.out.println("");
      long total = tongTien();
      System.out.println("Thành tiền: "+total+" VND");
    }
    @Override
    public long tongTien()
    {
      return (long) (this.getGiaHang()*this.getSoLuong()-(this.getGiaHang()*this.getSoLuong()*0.2));
    }
  }
   
  public class Bai_Tap {
    public static void main(String[] args) {
      while (true)
      {
      int a;
      Scanner chon = new Scanner(System.in);
      System.out.println("1 Mua USB");
      System.out.println("2 Mua Mouse");
      System.out.print("Chọn ");
      a= chon.nextInt();
     
      switch (a)
      {
        case (1):
        {
          USB usb = new USB();
          System.out.println("Mua USB");
          usb.input();
          System.out.println("Hoá đơn mua USB");
          System.out.println("");
          usb.show();
          break;
        }
        case (2):
        {
          Mouse mouse = new Mouse();
          System.out.println("Mua Mouse");
          mouse.input();
          System.out.println("Hoá đơn mua Mouse");
          System.out.println("");
          mouse.show();
          break;
        }
        default:
        {
          System.out.println("Chọn 1 hoặc 2");
          System.out.println("");
          break;       
        }  
      }//switch
      }
    }
  }
  
  phamhaidang thích bài này.

Chia sẻ trang này