Khóa học free Bài 17: Nạp chồng phương thức (overloading method) trong Java

Thảo luận trong 'Java cơ bản' bắt đầu bởi Tiasangmoi92, 15/7/13.

 1. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Lượt xem: 17,000
  /* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí"
  trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc

  để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */

  overloading method in java
  Khi yêu cầu 3 con vật cùng 1 yêu cầu "speak", 3 con vật trả lại 3 kết quả khác nhau! :D

  1, Khái niệm nạp chồng phương thức overloading method:

  Việc khai báo trong một lớp nhiều phương thức có cùng tên nhưng khác tham số (khác kiểu dữ liệu, khác số lượng tham số) gọi là khai báo chồng phương thức (overloading method).

  2, Ví dụ:

  Overloading method dùng làm gì?, ta xét bài tập nhỏ:
  Tính diện tích hình vuông, tính diện tích hình hình chữ nhật, tính diện tích hình tam giác.
  Ta sẽ tạo ra 3 phương thức đều tên là dienTich sao cho, nếu như
  Có 1 tham số truyền vào, nó sẽ tự hiểu là cần tính diện tích hình vuông
  Có 2 tham số truyền vào, nó tự hiểu là tính diện tích hình chữ nhật
  Có 3 tham số truyền vào, nó tự hiểu là tính diện tích hình tam giác.
  Code:
  PHP:
  package javademoandroidvn;
   
  class 
  Hinh {
   
      public 
  float dienTich(float a) {
          return (float) 
  a;
      }
   
      public 
  float dienTich(float afloat b) {
          return (float) 
  b;
      }
   
      public 
  double dienTich(float afloat bfloat c) {
          
  float p;
          
  = (float) (c) / 2;
          return 
  Math.sqrt(* (a) * (b) * (c));
      }
  }
   
  public class 
  JavaDemoAndroidVn {
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  Hinh h = new Hinh();
          
  System.out.println("Diện tích hình vuông có cạnh 2 : " h.dienTich(2));
          
  System.out.println("Diện tích hình chữ nhật có 2 cạnh là 4 và 5 : " h.dienTich(45));
          
  System.out.println("Diện tích hình tam giác có 3 cạnh là 3, 4, 5 : " h.dienTich(345));
      }
  }
  Tham khảo thêm 2 video bên blog StudyAndShare:
  [​IMG]

  Bài tập về nhà::D

  Bài 1: Class hàng hóa gồm các thuộc tính: mã hàng, tên hàng, giá, số lượng.
  Tạo phương thức tính tiền tổng hóa đơn hàng hóa đó với 2 tham số truyền vào là giá, và số lượng.
  Tạo phương thức nạp chồng phương thức trên, có thêm tham số truyền vào nữa là % giảm giá. Tính tiền dựa vào các thông số này!
  Tạo đối tượng dựa và class trên và hiện thị thông tin hóa đơn ra ngoài theo từng trường hợp!

  (Chú ý: Các bạn nên tự giác làm bài tập, hoàn thiện rồi đăng lên, các bài bạn đã làm, nên để code trong thẻ code - chọn thẻ PHP cho rõ ràng và để ẩn code trong thẻ ẩn spoiler, để khi click vào mới hiện code lên , trước khi thử sức tự làm, bạn không nên nhìn code của các bạn khác đã đăng nhé;))

  [​IMG]

  Bài viết đăng lên diễn đàn khác vui lòng ghi rõ nguồn: Android.Vn
  overloading method in java, overloading method trong java, overloading java, overload in java, overload java, nạp chồng phương thức trong java, phương thức nạp chồng java, khóa học java, khóa học lập trình java, khóa học java giá rẻ
 2. diepthanh94

  diepthanh94 New Member

  e thấy bài tập về nhà này đề nó sao sao ý :)
  Quagn1998 thích bài này.
 3. Tiasangmoi92

  Tiasangmoi92 Super Moderator

  Thank em đã đóng góp, sửa lại cho rõ ràng rồi nhé!
  tuanleedragon, Quagn1998diepthanh94 thích bài này.
 4. Quagn1998

  Quagn1998 New Member

  Không biết đúng không nhỉ? Code của em:
  Show Spoiler

  PHP:
  package unit17_napchong;
   
  import java.util.Scanner;
   
  class 
  HangHoa {
      private 
  String maHangtenHang;
      private 
  long giasoLuongthanhTien;
      private 
  float giamGia;
   
      public 
  String getMaHang() {
          return 
  maHang;
      }
   
      public 
  void setMaHang(String maHang) {
          
  this.maHang maHang;
      }
   
      public 
  String getTenHang() {
          return 
  tenHang;
      }
   
      public 
  void setTenHang(String tenHang) {
          
  this.tenHang tenHang;
      }
   
      public 
  long getGia() {
          return 
  gia;
      }
   
      public 
  void setGia(long gia) {
          
  this.gia gia;
      }
   
      public 
  long getSoLuong() {
          return 
  soLuong;
      }
   
      public 
  void setSoLuong(long soLuong) {
          
  this.soLuong soLuong;
      }
   
      public 
  float getGiamGia() {
          return 
  giamGia;
      }
   
      public 
  void setGiamGia(float giamGia) {
          
  this.giamGia giamGia;
      }
   
      public 
  void setThanhTien(long thanhTien) {
          
  this.thanhTien thanhTien;
      }
   
      public 
  long getThanhTien() {
          return 
  thanhTien;
      }
   
      public 
  long tinhTien(long gialong soLuong) {
          return 
  gia soLuong;
      }
   
      public 
  long tinhTien(long gialong soLuongfloat giamGia) {
          return (
  long) ((longgia soLuong * (100.00 giamGia) / 100);
      }
   
      public 
  void Input() {
          
  Scanner inp = new Scanner(System.in);
          
  System.out.print("Nhập mã hàng: ");
          
  setMaHang(inp.next());
          
  System.out.print("Nhập tên hàng: ");
          
  setTenHang(inp.next());
          
  System.out.print("Nhập giá: ");
          
  setGia(inp.nextLong());
          
  System.out.print("Nhập số lượng: ");
          
  setSoLuong(inp.nextLong());
          
  System.out.print("Nhập % giảm giá: ");
          
  setGiamGia(inp.nextFloat());
      }
   
      public 
  void Output() {
          
  System.out.println("Mã hàng: " getMaHang() + " Tên hàng: "
                  
  getTenHang());
          
  System.out.println("Giá: " getGia() + " Số lượng: " getSoLuong());
          if (
  giamGia == 0.0) {
              
  setThanhTien(tinhTien(giasoLuong));
          } else {
              
  setThanhTien(tinhTien(giasoLuonggiamGia));
          }
          
  System.out.print("Thành tiền: " getThanhTien());
      }
  }
   
  public class 
  QuanLyBanHang {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  HangHoa a = new HangHoa();
          
  a.Input();
          
  a.Output();
      }
  }
  tuanleedragonTiasangmoi92 thích bài này.
 5. rockman1510

  rockman1510 New Member

  Lần đầu post bài, có gì mọi người chỉ giáo :D
  Show Spoiler

  PHP:
  /*
  * To change this template, choose Tools | Templates
  * and open the template in the editor.
  */
  package learning.basic;
   
  import java.util.Scanner;
   
  /**
  *
  * @author Le Van Huy
  */
  public class Overload_Good {
   
      public 
  String seri;
      public 
  String name;
      private 
  int pricenumber;
      private 
  float sale;
   
      public 
  int getNumber() {
          return 
  number;
      }
   
      public 
  void setNumber(int number) {
          
  this.number number;
      }
   
      public 
  int getPrice() {
          return 
  price;
      }
   
      public 
  void setPrice(int price) {
          
  this.price price;
      }
   
      public 
  float getSale() {
          return 
  sale;
      }
   
      public 
  void setSale(float sale) {
          
  this.sale sale;
      }
               
      public 
  int total(int setPrice,int setNumber){
          return 
  price number;
      }
   
      public 
  float total(int setPriceint setNumberfloat setSale){
          return (float) ((
  price number) - (price number) * sale);
      }
   
      public 
  void input(){
          
  Scanner input = new Scanner(System.in);
          
  System.out.print("Let put seri of good: ");
          
  seri input.nextLine();
          
  System.out.print("Let put name of good: ");
          
  name input.nextLine();
          
  System.out.print("Let put price of good: ");
          
  setPrice(input.nextInt());
          
  System.out.print("Let put number want to buy: ");
          
  setNumber(input.nextInt());
          
  System.out.print("Let put sale of this good: ");
          
  setSale(input.nextFloat());
      } 
   
      public 
  void output(){
          
  System.out.println("Seri: " seri);
          
  System.out.println("Name: " name);
          
  System.out.println("Price: " getPrice());
          
  System.out.println("Number: " getNumber());
          
  System.out.println("Sale: " getSale() + "( if 5 and over)");
          
  System.out.println("//----------------------------------------//");
          if (
  number >= 5){
          
  System.out.println("Total (sale "getSale() + " %): "total(pricenumbersale) + " VND");
          }
          else
          
  System.out.println("Total (not sale): " total(pricenumber) + " VND");
      }
   
      public static 
  void main (String [] args){
          
  Overload_Good a = new Overload_Good();
          
  a.input();
          
  System.out.println("//----------------------------------------//");
          
  a.output();
      }
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 6. tiennguyen

  tiennguyen New Member

  Mình nộp bài, các bạn xem giúp mình với.
  Show Spoiler

  PHP:
  package bai17;
   
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  overloading_method {
   
      
  /**
      * @param args
      */
      
  public static void main(String[] args) {
          
  // TODO Auto-generated method stub
          
  int pt=0;
          
  Scanner it=new Scanner(System.in);
          
  hanghoa hh=new hanghoa();
          
  hh.input();
          
  System.out.println("Hang duoc giam gia (%): ");
          
  pt=it.nextInt();
          
  hh.display();
          if(
  pt!=0){
              
  System.out.println("Mat hang co duoc giam gia: "+pt+"%.");
              
  System.out.println("Ban phai tra: "+hh.tinhtien(hh.getGia(), hh.getSoluong(), pt)+" VND");
          }
          else{
              
  System.out.println("Mat hang khong duoc giam gia.");
              
  System.out.println("Ban phai tra: "+hh.tinhtien(hh.getGia(), hh.getSoluong())+" VND");
          }   
      }
  }
  class 
  hanghoa{
      private 
  String mahang,tenhang;
      private 
  float gia;
      private 
  int soluong;
     
      public 
  String getMahang() {
          return 
  mahang;
      }
      public 
  void setMahang(String mahang) {
          
  this.mahang mahang;
      }
      public 
  String getTenhang() {
          return 
  tenhang;
      }
      public 
  void setTenhang(String tenhang) {
          
  this.tenhang tenhang;
      }
      public 
  float getGia() {
          return 
  gia;
      }
      public 
  void setGia(float gia) {
          
  this.gia gia;
      }
      public 
  int getSoluong() {
          return 
  soluong;
      }
      public 
  void setSoluong(int soluong) {
          
  this.soluong soluong;
      }
     
      public 
  float tinhtien(float gia,int soluong){
          return 
  gia*soluong;
      }
      public 
  float tinhtien(float gia,int soluong,int giamgia){
          return 
  gia*soluong-(giamgia*gia*soluong)/100;
      }
      public 
  void input(){
          
  Scanner ipt=new Scanner(System.in);
          
  System.out.print("Nhap ma hang: ");
          
  mahang=ipt.nextLine();
          
  System.out.print("Nhap ten mat hang: ");
          
  tenhang=ipt.nextLine();
          
  System.out.print("Nhap gia: ");
          
  gia=ipt.nextFloat();
          
  System.out.print("Nhap so luong: ");
          
  soluong=ipt.nextInt();       
      }
      public 
  void display(){
          
  System.out.println("Ma hang: "+mahang);
          
  System.out.println("Mat hang: "+tenhang);
          
  System.out.println("Gia: "+gia);
          
  System.out.println("So luong: "+soluong);
          
  System.out.println("So tien mua: "+tinhtien(giasoluong)+" VND");   
      }
   
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 7. ocmitpro

  ocmitpro New Member

  mình đang cần cái này
 8. maket

  maket New Member

  hi! mềnh mới tham gia
  Mã:
  package ep7;
  import java.util.Scanner;
   
  class hanghoa{
    public String tenhang,masp;
    public int soluong;
    public float gia,giamgia;
    public float hoadon(int soluong, float gia,float giamgia){
      return(float) (soluong*gia*(100-giamgia)/100);
    }
    public float hoadon(int soluong, float gia){
      return(float) soluong*gia;
    }
  }
  public class vd {  
    
    public static void main(String[] args) {
      Scanner dl = new Scanner(System.in);
      hanghoa a= new hanghoa();
      System.out.print("Ten hang: ");
      a.tenhang = dl.nextLine();
      System.out.println("Ma hang: ");
      a.masp=dl.nextLine();
      System.out.print("Don gia: ");
      a.gia=dl.nextFloat();
      System.out.print("So luong: ");
      a.soluong=dl.nextInt();
      System.out.print("Giam gia: ");
      a.giamgia=dl.nextFloat();
      
      if(a.giamgia!=0){
        System.out.print("Tong gia: "+a.hoadon(a.soluong, a.gia, a.giamgia));
      }
      else{
        System.out.print("Tong gia: "+a.hoadon(a.soluong, a.gia));
      }
   
    }
   
  }
  
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 9. dienlh93

  dienlh93 New Member

  class HangHoa{
  private String maHH,tenHH;​
  private int gia,soLuong;​
  HangHoa(){}​
  HangHoa(String tenhh,String mahh,int gia,int soluong){​
  this.tenHH=tenhh;​
  this.maHH=mahh;​
  this.gia=gia;​
  this.soLuong=soluong;​
  }​
  public int HoaDon(int gia,int soluong){​
  return gia*soluong;​
  }​
  public float HoaDon(int gia,int soluong,float giamgia){​
  return gia*(1-giamgia)*soluong;​
  }​
  public void NhapTT(){​
  this.maHH="STTH";​
  this.tenHH="Vang9999";​
  this.soLuong=10;​
  this.gia=40;​
  }​
  public void InTT(){​
  System.out.println(HoaDon(this.gia,this.soLuong));​
  System.out.println(HoaDon(this.gia,this.soLuong,0.2f));​
  }​
  }
  public class QLHH {
  public static void main(String[] args){​
  HangHoa h=new HangHoa();​
  h.NhapTT();​
  h.InTT();​
  }​
  }
 10. Show Spoiler

  Mã:
  package javaandroid.vn;
   
  import java.util.Scanner;
   
  public class BTBai17 {
    private int mahang;
    private String tenhang;
    private float gia;
    private int soluong;
    private float giamgia;
    
    public float getGiamgia() {
      return giamgia;
    }
    public void setGiamgia(float giamgia) {
      this.giamgia = giamgia;
    }
    public int getMahang() {
      return mahang;
    }
    public void setMahang(int mahang) {
      this.mahang = mahang;
    }
    public String getTenhang() {
      return tenhang;
    }
    public void setTenhang(String tenhang) {
      this.tenhang = tenhang;
    }
    public float getGia() {
      return gia;
    }
    public void setGia(float gia) {
      this.gia = gia;
    }
    public int getSoluong() {
      return soluong;
    }
    public void setSoluong(int soluong) {
      this.soluong = soluong;
    }
    // tao phuong thuc
    public float tinhtien(float gia,int soluong)
    {
      return gia*soluong;
    }
    public float tinhtien(float gia,int soluong,float giamgia)
    {
      return gia*soluong*(100-giamgia)/100;
    }
    //tao cac doi tuong
    public static void main(String[]args){
      Scanner in=new Scanner(System.in);
      BTBai17 b=new BTBai17();
      System.out.println("Nhap vao thong tin: ");
      System.out.println("Ma hang : ");
      b.setMahang(in.nextInt());
      in.nextLine();
      System.out.println("Ten hang : ");
      b.setTenhang(in.nextLine());
      System.out.println("Gia : ");
      b.setGia(in.nextFloat());
      in.nextLine();
      System.out.println("So luong : ");
      b.setSoluong(in.nextInt());
      in.nextLine();
      System.out.println("Giam gia % : ");
      b.setGiamgia(in.nextFloat());
      in.nextLine();
      
      // in thong tin ra
      System.out.println("In ra thong tin: ");
      System.out.println("Ma hang : "+b.getMahang());
      System.out.println("Ten hang : "+b.getTenhang());
      System.out.println("Gia : "+b.getGia());
      System.out.println("So luong : "+b.getSoluong());
      if(b.getGiamgia()!=0)
      {
        System.out.println("TOng tien : "+b.tinhtien(b.getGia(), b.getSoluong(), b.getGiamgia()));
      }
      else
      {
        System.out.println("Tong tien : "+b.tinhtien(b.getGia(), b.getSoluong()));
      }
    }
  }
  
 11. KIetHoHoai

  KIetHoHoai New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  bài này chỉ cần làm đơn giản để hiểu phương thức
  Overloading như thế nào thôi
  Như thế là đã đủ yêu
  cầu rồi
  .
  package Structure;
   
  class 
  Merchandise {
     
      
  float pricemount;
      
  String nameserri;
     
      public 
  void setNameSerri(String nameString serri) {
          
  this.name name;
          
  this.serri serri;
      }
     
      public 
  void setPriceMount(float pricefloat mount) {
          
  System.out.println("ThanhTien: "+(mount*price)); //+(this.price*this.mount);
      
  }
     
      public 
  void setPriceMount(float pricefloat mountfloat sale) {
          
  System.out.println("Sale: Total bill: "+(price*mount*sale ));
      }
  }
   
  public class 
  Product {
      public static 
  void main(String args []) {
         
          
  Merchandise product = new Merchandise();
          
  product.setPriceMount(80008);
          
  product.setPriceMount(80008, (float)95/100);
         
      }
  //Method Main.
  }//Class Product.
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 12. KIetHoHoai

  KIetHoHoai New Member

  PHP:
  Khi thì chẳng úp được bài nàoLúc làm 1 lần 2 cái.
 13. haizax

  haizax New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  //Class hàng hóa gồm các thuộc tính: mã hàng, tên hàng, giá, số lượng.
  //Tạo phương thức tính tiền tổng hóa đơn hàng hóa đó với 2 tham số truyền vào là giá, và số lượng.
  //Tạo phương thức nạp chồng phương thức trên, có thêm tham số truyền vào nữa là % giảm giá.
  //Tính tiền dựa vào các thông số này!
  //Tạo đối tượng dựa và class trên và hiện thị thông tin hóa đơn ra ngoài theo từng trường hợp!
   
   
  package bai17;
   
  import java.util.Scanner;
  public class 
  Bai17 {
   
   
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  HangHoa a = new HangHoa();
          
  a.Nhap();
          
  a.showHD();
      }
  }
  class 
  HangHoa{
      private 
  String tenHang;
      private 
  String maHang;
      private 
  int soLuong;
      private 
  long giaHang;
      private 
  float giamGia;
   
      public 
  void setTenHang(String tenHang) {
          
  this.tenHang tenHang;
      }
   
      public 
  void setMaHang(String maHang) {
          
  this.maHang maHang;
      }
   
      public 
  void setSoLuong(int soLuong) {
          
  this.soLuong soLuong;
      }
   
      public 
  void setGiaHang(long giaHang) {
          
  this.giaHang giaHang;
      }
   
      public 
  String getTenHang() {
          return 
  tenHang;
      }
   
      public 
  String getMaHang() {
          return 
  maHang;
      }
   
      public 
  int getSoLuong() {
          return 
  soLuong;
      }
   
      public 
  long getGiaHang() {
          return 
  giaHang;
      }
   
      public 
  void setGiamGia(float giamGia) {
          
  this.giamGia giamGia;
      }
   
      public 
  float getGiamGia() {
          return 
  giamGia;
      }
     
      public 
  void Nhap(){
          
  Scanner in = new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("Nhập Tên Hàng: ");
          
  setTenHang(in.nextLine());
          
  System.out.println("Nhập Mã Hàng: ");
          
  setMaHang(in.nextLine());
          
  System.out.println("Nhập Số Lượng: ");
          
  setSoLuong(in.nextInt());
          
  System.out.println("Nhập Giá: ");
          
  setGiaHang(in.nextLong());
          
  System.out.println("Giảm Giá: ");
          
  setGiamGia(in.nextFloat());
  }
      public 
  float tong(long giaHang,int soLuong){
          return (
  getGiaHang()*getSoLuong());
      }
      public 
  float tong(long giaHang,int soLuong,float giamGia){
          return ((
  getGiaHang()*getSoLuong())*(100-giamGia)/100);
      }
      public 
  void showHD(){
          
  System.out.println("Thông tin hàng");
          
  System.out.println("Tên Hàng: "+getTenHang()+"      -Mã Hàng: "+getMaHang());
          
  System.out.println("Số Lượng: "+getSoLuong()+"      -Giá Hàng: "+getGiaHang());
          
  System.out.println("Tổng khi chưa giảm giá: "+tong(giaHangsoLuong));
          
  System.out.println("Tổng khi giảm "+getGiamGia()+ " là: "+tong(giaHangsoLuonggiamGia));
      }
  }
 14. duytan248

  duytan248 New Member

  rất hay
 15. try_again

  try_again New Member

  Show Spoiler

  PHP:
  package abc;
   
  import java.util.*;
  class 
  HangHoa {
      public 
  String maHang;
      public 
  String tenHang;
      public 
  float gia;
      public 
  int soLuong;
      public 
  float phanTramGiam;
      public 
  float HoaDon(float gia,int soLuong){
          return 
  gia soLuong;
      }
     
      public 
  float HoaDon(float gia,int soLuong,float phanTramGiam){
          return 
  gia soLuong * (phanTramGiam/100);
      }
  }
  public class 
  BaiTap {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  HangHoa a = new HangHoa();
          
  Scanner nhapDuLieu = new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("ten hang: ");
          
  a.tenHang nhapDuLieu.nextLine();
          
  System.out.println("ma hang: ");
          
  a.maHang nhapDuLieu.nextLine();
          
  System.out.println("don gia :");
          
  a.gia nhapDuLieu.nextFloat();
          
  System.out.println("so luong :");
          
  a.soLuong nhapDuLieu.nextInt();
          
  System.out.println("phan tram giam gia :");
          
  a.phanTramGiam nhapDuLieu.nextFloat();
         
         
          
  System.out.println("HOA DON");
          
  System.out.println("Ten Hang: "+a.tenHang);
          
  System.out.println("Ma hang "+a.maHang);
          
  System.out.println("Don Gia: "+a.gia);
          
  System.out.println("So Luong: "+a.soLuong);
          if(
  a.phanTramGiam ==){
              
  System.out.println("tong so tien phai tra :"+a.HoaDon(a.giaa.soLuong));
          }
          else
              
  System.out.println("tong so tien phai tra :"+a.HoaDon(a.giaa.soLuong,a.phanTramGiam));
         
   
      }
  }
   
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 16. hanhnv87

  hanhnv87 New Member

  Đây là bài của mình, mong các bạn chỉ bảo: :D
  Show Spoiler

  PHP:
  package com.hanhnv.bai17;
   
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  Bai17 {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  Goods goods = new Goods();
          
  goods.inputGoods();
          
  goods.outputGoods();
      }
  }
   
  class 
  Goods {
      private 
  String goodsCodegoodsName;
      private 
  int goodsPrice;
      private 
  int goodsQuantity;
      private 
  int goodsDiscount;
   
      public 
  int getGoodsDiscount() {
          return 
  goodsDiscount;
      }
   
      public 
  void setGoodsDiscount(int goodsDiscount) {
          
  this.goodsDiscount goodsDiscount;
      }
   
      public 
  String getGoodsCode() {
          return 
  goodsCode;
      }
   
      public 
  void setGoodsCode(String goodsCode) {
          
  this.goodsCode goodsCode;
      }
   
      public 
  String getGoodsName() {
          return 
  goodsName;
      }
   
      public 
  void setGoodsName(String goodsName) {
          
  this.goodsName goodsName;
      }
   
      public 
  int getGoodsPrice() {
          return 
  goodsPrice;
      }
   
      public 
  void setGoodsPrice(int goodsPrice) {
          
  this.goodsPrice goodsPrice;
      }
   
      public 
  int getGoodsQuantity() {
          return 
  goodsQuantity;
      }
   
      public 
  void setGoodsQuantity(int goodsQuantity) {
          
  this.goodsQuantity goodsQuantity;
      }
   
      public 
  void inputGoods() {
          
  Scanner s = new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("Please enter some information about goods!");
          
  System.out.println("Code of goods:");
          
  setGoodsCode(s.nextLine());
          
  System.out.println("Name of goods:");
          
  setGoodsName(s.nextLine());
          
  System.out.println("Quantity of goods:");
          
  setGoodsQuantity(s.nextInt());
          
  System.out.println("Price of goods:");
          
  setGoodsPrice(s.nextInt());
          
  System.out.println("Percentage of discount:");
          
  setGoodsDiscount(s.nextInt());
      }
   
      public 
  void outputGoods() {
          
  System.out.println("All information about goods you had entered:");
          
  System.out.println("Code of product: " getGoodsCode());
          
  System.out.println("Name of product: " getGoodsName());
          
  System.out.println("Quantity of product: " getGoodsQuantity());
          
  System.out.println("Price of product: " getGoodsPrice());
          
  System.out.println("Total money without discount: "
                  
  doSum(getGoodsQuantity(), getGoodsPrice()));
          
  System.out
                  
  .println("Total money after discount: "
                          
  doSum(getGoodsQuantity(), getGoodsPrice(),
                                  
  getGoodsDiscount()));
      }
   
      public 
  int doSum(int quantityint price) {
          
  int sum quantity price;
          return 
  sum;
      }
   
      public 
  int doSum(int quantityint priceint discount) {
          
  int sum = (quantity price) - (quantity price discount 100);
          return 
  sum;
      }
  }
  Tiasangmoi92 thích bài này.
 17. Kroes

  Kroes New Member


  bài của bạn này nếu có giảm giá sẽ tính sai giá tiền.

  PHP:
  return gia soLuong * (phanTramGiam/100);
  Câu lệnh này sẽ tính ra số tiền được giảm thôi chứ không phải tổng tiền phải thanh toán

  Đúng phải là
  PHP:
  gia soLuong  - (gia soLuong phanTramGiam/100)
   
  hoặc
   
  gia 
  soLuong * (phanTramGiam/100)
  tuanleedragon thích bài này.
 18. Kull_J

  Kull_J New Member

  Show Spoiler
  PHP:
  /*
      Class hàng hóa gồm các thuộc tính: mã hàng, tên hàng, giá, số lượng.
      Tạo phương thức tính tiền tổng hóa đơn hàng hóa đó với 2 tham số truyền vào là giá, và số lượng.
      Tạo phương thức nạp chồng phương thức trên, có thêm tham số truyền vào nữa là % giảm giá. Tính tiền dựa vào các thông số này!
      Tạo đối tượng dựa và class trên và hiện thị thông tin hóa đơn ra ngoài theo từng trường hợp!
  */
  package Demo_Overloading;
   
  import java.util.Scanner;
   
  class 
  Banhang
  {
      private 
  String maHang;
      private 
  String tenHang;
      private 
  long giaHang;
      private 
  int soLuong;
      private 
  float giamGia;
     
      private 
  long thanhTien;
   
      public 
  String getMaHang() {
          return 
  maHang;
      }
      public 
  String getTenHang() {
          return 
  tenHang;
      }
      public 
  long getGiaHang() {
          return 
  giaHang;
      }
      public 
  int getSoLuong() {
          return 
  soLuong;
      }
      public 
  float getGiamGia() {
          return 
  giamGia;
      }
      public 
  long getThanhTien(){
          return 
  thanhTien;
      }
     
      public 
  void setMaHang(String maHang) {
          
  this.maHang maHang;
      }
      public 
  void setTenHang(String tenHang) {
          
  this.tenHang tenHang;
      }
      public 
  void setGiaHang(long giaHang) {
          
  this.giaHang giaHang;
      }
      public 
  void setSoLuong(int soLuong) {
          
  this.soLuong soLuong;
      }
      public 
  void setGiamGia(float giamGia) {
          
  this.giamGia giamGia;
      }   
      public 
  void setThanhTien(long thanhTien) {
          
  this.thanhTien thanhTien;
      }
     
      public 
  long tinhtien (long giaHangint soLuong)
      {
          return (
  long) (giaHang*soLuong);
      }
      public 
  long tinhtien (long giaHangint soLuongfloat giamGia)
      {
          return (
  long) (giaHang*soLuong-(giaHang*soLuong*(giamGia/100)));
      }
   
      public 
  void input ()
      {
          
  Scanner input = new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("Nhập thông tin hàng hóa");
          
  System.out.print("Nhập mã hàng: ");
          
  setMaHang (input.nextLine());
          
  System.out.print("Nhập tên hàng: ");
          
  setTenHang (input.nextLine());
          do
          {
              
  System.out.print("Nhập giá hàng: ");
              
  setGiaHang (input.nextLong());
          }while (
  giaHang <=0);
          do
          {
              
  System.out.print("Nhập số lượng: ");
              
  setSoLuong (input.nextInt());
          }while (
  soLuong<=0);
          
  System.out.print("Giảm giá: ");
          
  setGiamGia (input.nextFloat());
      }
     
      public 
  void output()
      {
          
  System.out.print("");
          
  System.out.print("=== Thông tin hàng hóa ===");
          
  System.out.print("\nMã hàng: "+getMaHang());
          
  System.out.print("\nTên hàng: "+getTenHang());
          
  System.out.print("\nGiá hàng: "+getGiaHang()+" VND / 1 đơn vị");
          
  System.out.print("\nSố lượng: "+getSoLuong());
          
  System.out.print("\nGiảm giá: "+getGiamGia()+" %");
         
          if (
  giamGia==|| giamGia==0.0 || giamGia==0f || giamGia==0.0f)
          {
              
  setThanhTien (tinhtien(giaHangsoLuong));
          }
          else
          {
              
  setThanhTien(tinhtien (giaHangsoLuonggiamGia));
          }
          
  System.out.print("\nThành tiền: " getThanhTien()+" VND");
          
  System.out.println("");
      } 
  }
   
  public class 
  Demo_Overloading {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  Banhang bh = new Banhang();
          
  bh.input();
          
  bh.output();
      }
  }
 19. asavin_99

  asavin_99 New Member

  Show Spoiler
  PHP:
  package HangHoa;
   
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  hanghoa {
     
      private 
  int maHang;
      private 
  String tenHang;
      private 
  float gia;
      private 
  int soLuong;
      private 
  int giamGia;
     
      public static 
  void main(String [] args){
         
          
  hanghoa h=new hanghoa();
          
  h.Input();
          
  h.Output();
      }
     
     
     
      public 
  int getMaHang() {
          return 
  maHang;
      }
   
   
   
      public 
  void setMaHang(int maHang) {
          
  this.maHang maHang;
      }
   
   
   
      public 
  String getTenHang() {
          return 
  tenHang;
      }
   
   
   
      public 
  void setTenHang(String tenHang) {
          
  this.tenHang tenHang;
      }
   
   
   
      public 
  float getGia() {
          return 
  gia;
      }
   
   
   
      public 
  void setGia(float gia) {
          
  this.gia gia;
      }
   
   
   
      public 
  int getSoLuong() {
          return 
  soLuong;
      }
   
   
   
      public 
  void setSoLuong(int soLuong) {
          
  this.soLuong soLuong;
      }
   
     
   
   
      public 
  int getGiamGia() {
          return 
  giamGia;
      }
   
   
   
      public 
  void setGiamGia(int giamGia) {
          
  this.giamGia giamGia;
      }
   
   
   
      public 
  float tongTien(float giaint soLuong){
          return 
  gia*soLuong;
      }
     
      public 
  float tongTien(float giaint soLuongint giamGia){
          return 
  gia*soLuong-gia*giamGia*soLuong/100;
      }
     
      public 
  void Input(){
          
  Scanner nhap=new Scanner(System.in);
          
  System.out.println("Nhap ma hang");
          
  setMaHang(nhap.nextInt());
          
  System.out.println("Nhap ten hang");
          
  setTenHang(nhap.next());
          
  System.out.println("Gia");
          
  setGia(nhap.nextFloat());
          
  System.out.println("So luong");
          
  setSoLuong(nhap.nextInt());
          
  System.out.println("Giam gia");
          
  setGiamGia(nhap.nextInt());
      }
     
      public 
  void Output(){
          
  System.out.println("Tong tien cua hang hoa khi chua giam gia la "+tongTien(giasoLuong));
          
  System.out.println("Tong tien cua hang hoa khi giam gia "+getGiamGia()+"% la "+tongTien(giasoLuonggiamGia));
      }
   
  }


  Mình mới tham gia mong mọi người giúp đỡ. thanks all!
 20. phamhaidang

  phamhaidang New Member

  class HangHoa:
  Show Spoiler
  PHP:
  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  HangHoaDemo {
      private 
  String tenHang;
      private 
  String maHang;
      private 
  float donGia;
      private 
  int soLuong;
      private 
  float giamGia;
   
      
  Scanner input = new Scanner(System.in);
      
  BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
   
      public 
  HangHoaDemo() {
   
      }
   
      public 
  HangHoaDemo(String tenHangString maHangfloat donGiaint soLuong) {
          
  this.tenHang tenHang;
          
  this.maHang maHang;
          
  this.donGia donGia;
          
  this.soLuong soLuong;
      }
   
      public 
  String getTenHang() {
          return 
  tenHang;
      }
   
      public 
  void setTenHang(String tenHang) {
          
  this.tenHang tenHang;
      }
   
      public 
  String getMaHang() {
          return 
  maHang;
      }
   
      public 
  void setMaHang(String maHang) {
          
  this.maHang maHang;
      }
   
      public 
  float getDonGia() {
          return 
  donGia;
      }
   
      public 
  void setDonGia(float donGia) {
          
  this.donGia donGia;
      }
   
      public 
  int getSoLuong() {
          return 
  soLuong;
      }
   
      public 
  void setSoLuong(int soLuong) {
          
  this.soLuong soLuong;
      }
   
      public 
  float getGiamGia() {
          return 
  giamGia;
      }
   
      public 
  void setGiamGia(float giamGia) {
          
  this.giamGia giamGia;
      }
   
      public 
  void input() {
          try {
              
  System.out.print("Ten: ");
              
  setTenHang(br.readLine());
              
  System.out.print("Ma: ");
              
  setMaHang(br.readLine());
          } catch (
  IOException e) {
              
  // TODO Auto-generated catch block
              
  e.printStackTrace();
          }
          
  System.out.print("Don gia: ");
          
  setDonGia(input.nextFloat());
          
  System.out.print("So luong: ");
          
  setSoLuong(input.nextInt());
   
      }
   
      public 
  double tinhTien(float donGiaint soLuong) {
          return (
  getDonGia() * getSoLuong());
      }
   
      public 
  double tinhTien(float donGiaint soLuongfloat giamGia) {
   
          do {
              
  System.out.println("Giam gia: ");
              
  setGiamGia(input.nextFloat());
              if (
  getGiamGia() <= || getGiamGia() >= 1)
                  
  System.out.println("Nhap sai. Hay nhap lai");
          } while (
  getGiamGia() <= || getGiamGia() >= 1);
          return (double) (
  getDonGia() * getSoLuong() *(getGiamGia()));
      }
  }

  class main:
  Show Spoiler

  PHP:
  import java.util.Scanner;
   
  public class 
  main {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  HangHoaDemo hhd = new HangHoaDemo();
          
  Scanner input = new Scanner(System.in);
   
          
  hhd.input();
          
  System.out.println("Tien: "
                  
  hhd.tinhTien(hhd.getDonGia(), hhd.getSoLuong()));
          
  System.out.println("==========");
          
  hhd.input();
          
  System.out.println("Tien sau khi giam gia: "
                  
  hhd.tinhTien(hhd.getDonGia(), hhd.getSoLuong(),
                          
  hhd.getGiamGia()));
      }
  }

Chia sẻ trang này