Tổng hợp "Asynctask get image from internet bên trong listview custom adapter" làm thế nào ?

Thảo luận trong 'Thảo luận về lập trình Android' bắt đầu bởi BachCao, 12/9/16.

 1. BachCao

  BachCao New Member

  Lượt xem: 211
  Asynctask get image from internet bên trong listview custom adapter, làm sao để làm dc các bác nhỉ, e làm ra đc hình ảnh rồi mà nó lại bị trùng lặp hình ảnh.
  Thế mới nhọ các bác à.

  Mã:
  public class ExchangeAdapter extends ArrayAdapter<Items> {
   
  	Activity context;
  	int resource;
  	ArrayList<Items> objects;
  	Bitmap imgBitmap;
   
  	public ExchangeAdapter(Activity context, int resource, ArrayList<Items> objects) {
  		super(context, resource, objects);
  		this.context = context;
  		this.resource = resource;
  		this.objects = objects;
  	}
   
  	@Override
  	public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
  		LayoutInflater inflater = this.context.getLayoutInflater();
  		View row = inflater.inflate(this.resource, null);
   
  		Items exchange = this.objects.get(position);
   
  		ImageView lvPhoto = (ImageView) row.findViewById(R.id.imgPhoto);
  		TextView txtCountry = (TextView) row.findViewById(R.id.txtCountry);
  		TextView txtBuyTM = (TextView) row.findViewById(R.id.txtBuyTM);
  		TextView txtBuyCK = (TextView) row.findViewById(R.id.txtBuyCK);
  		TextView txtSellTM = (TextView) row.findViewById(R.id.txtSellTM);
  		TextView txtSellCK = (TextView) row.findViewById(R.id.txtSellCK);
   
  		lvPhoto.setImageBitmap(imgBitmap);
  		txtCountry.setText(exchange.getType());
  		txtBuyTM.setText(exchange.getMuatienmat());
  		txtBuyCK.setText(exchange.getMuack());
  		txtSellTM.setText(exchange.getBantienmat());
  		txtSellCK.setText(exchange.getBanck());
   
  		ImgTask imgTask = new ImgTask();
  		imgTask.execute(exchange.getImageurl());
   
  		return row;
  	}
   
  	class ImgTask extends AsyncTask<String, Void, Bitmap> {
  		@Override
  		protected void onPreExecute() {
  			super.onPreExecute();
  		}
   
  		@Override
  		protected void onPostExecute(Bitmap bitmap) {
  			super.onPostExecute(bitmap);
  			imgBitmap = bitmap;
  		}
   
  		@Override
  		protected void onProgressUpdate(Void... values) {
  			super.onProgressUpdate(values);
  		}
   
  		@Override
  		protected Bitmap doInBackground(String... params) {
  			Bitmap bitmap = null;
   
  			try {
  				String link = params[0];
  				URL url = new URL(link);
  				HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
  				connection.setRequestMethod("GET");
  				connection.setRequestProperty("Accept", "*/*");
  				bitmap = BitmapFactory.decodeStream(connection.getInputStream());
   
  				return bitmap;
   
  			} catch (Exception e) {
  				Log.e("ERROR_BITMAP", e.toString());
  			}
   
  			return bitmap;
  		}
  	}
  }
  

Chia sẻ trang này