/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ Ở bài...
bởi Tiasangmoi92 lúc 23:59 (26,402 Đọc / 4 Thích)
56 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ 1, Khái...
bởi Tiasangmoi92 lúc 21:59 (22,076 Đọc / 7 Thích)
40 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ Sau bài...
bởi Tiasangmoi92 lúc 00:41 (15,843 Đọc / 11 Thích)
17 Bình luận
Chào các bạn sau đây Long xin hướng dẫn thêm một thủ thuật lập trình android lưu trữ dữ liệu chính trên thiết bị của bạn. Rất nhiều bạn mới làm quen với lập trình thì cảm thấy lưu trữ với database...
bởi thanhlong90.it lúc 18:52 (8,185 Đọc / 0 Thích)
10 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ Để có...
bởi Tiasangmoi92 lúc 17:56 (31,500 Đọc / 5 Thích)
48 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ 1, Tính...
bởi Tiasangmoi92 lúc 21:15 (15,806 Đọc / 2 Thích)
16 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ 1,...
bởi Tiasangmoi92 lúc 01:56 (31,546 Đọc / 3 Thích)
52 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ 1,...
bởi Tiasangmoi92 lúc 22:29 (70,292 Đọc / 5 Thích)
89 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ Dạng 1:...
bởi Tiasangmoi92 lúc 21:22 (25,884 Đọc / 4 Thích)
82 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ - Mặc dù...
bởi Tiasangmoi92 lúc 16:22 (34,873 Đọc / 6 Thích)
128 Bình luận
Chào các bạn sau đây là 1 bài hướng dẫn tổng quát nhất và là một trong các cấp cao nhất mà các lập trình viên android cần phải biết, đó là cách xử lý lưu trữ và lấy dữ liệu theo mô hình client -...
bởi thanhlong90.it lúc 22:34 (28,849 Đọc / 8 Thích)
36 Bình luận
Đây là một bài hướng dẫn kỹ thuật xử lý listview cấp cuối, ở đây các bạn có thể tùy biến một ListView theo như mong muốn của bạn và cũng có thể quản lý được các đối tượng cũng như các sự kiện nhỏ bên...
bởi thanhlong90.it lúc 23:48 (43,090 Đọc / 2 Thích)
22 Bình luận
Chào các bạn, sau thành công của khóa 1 về việc học android, cho đến nay rất nhiều bạn gửi mail về Long để hỏi ngày mở khóa 2. Và hôm nay Long sẽ bắt đầu gom các bạn yêu thích lập trình android vào 1...
bởi thanhlong90.it lúc 23:53 (16,312 Đọc / 16 Thích)
201 Bình luận
Chào các bạn, việc tự chính các bạn thực hiện code một dự án android hoàn chỉnh là rất khó, và việc sử dụng thêm các thư viện ngoài được nhóm hay team nào đó viết sẵn là rất cần thiết, sau khi tìm...
bởi thanhlong90.it lúc 22:25 (9,118 Đọc / 1 Thích)
5 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ Cấu trúc...
bởi Tiasangmoi92 lúc 00:40 (35,614 Đọc / 7 Thích)
110 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ 1, Toán...
bởi Tiasangmoi92 lúc 00:42 (45,305 Đọc / 8 Thích)
130 Bình luận
Sliding Menu là một chủ đề khá hot trong diễn đàn, tất nhiên cũng có nhiều lý do và hầu hết là rất nhiều bạn tại project demo về nhưng không chạy được, và cũng bởi vì thư viện code xử lý quá tốt nên...
bởi thanhlong90.it lúc 22:33 (12,411 Đọc / 6 Thích)
16 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ 1, Biến...
bởi Tiasangmoi92 lúc 02:07 (59,719 Đọc / 14 Thích)
139 Bình luận