/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ 1, Khái niệm: Một class nằm trong class khác được gọi...
bởi Tiasangmoi92 lúc 07:35 (13,970 Đọc / 5 Thích)
13 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ 1, Constructor là gì? - Contructor thật ra là một loại...
bởi Tiasangmoi92 lúc 16:52 (28,187 Đọc / 4 Thích)
40 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ 1, Khái niệm ghi đè – override: - Đó là khi phương...
bởi Tiasangmoi92 lúc 21:36 (16,956 Đọc / 5 Thích)
40 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ Khi yêu cầu 3 con vật cùng 1 yêu cầu "speak", 3 con vật...
bởi Tiasangmoi92 lúc 22:34 (16,165 Đọc / 5 Thích)
38 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ Tính kế thừa trong Java cũng tương tự như mô hình trên!...
bởi Tiasangmoi92 lúc 22:08 (20,705 Đọc / 3 Thích)
46 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ Ở bài 12 mình có viết chú ý 1 điều như này: Ở các...
bởi Tiasangmoi92 lúc 23:59 (25,323 Đọc / 4 Thích)
55 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ 1, Khái niệm: Hàm hay phương thức (method) trong Java là...
bởi Tiasangmoi92 lúc 21:59 (21,215 Đọc / 7 Thích)
38 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ Sau bài viết này, các bạn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về...
bởi Tiasangmoi92 lúc 00:41 (15,388 Đọc / 11 Thích)
17 Bình luận
/* Bài viết thuộc loạt bài hướng dẫn trong "Khóa Học Lập Trình Java Miễn Phí" trên diễn đàn Android.Vn, bạn có thể vào đây đọc để hiểu hơn về khóa học và tham gia ngay cùng mọi người;) */ Để có kiến thức tổng quan và một vài khái niệm mới trong...
bởi Tiasangmoi92 lúc 17:56 (30,569 Đọc / 5 Thích)
47 Bình luận