Giới thiệu về đề tài lập trình game cờ tướng trên Android
bởi cuongBK lúc 04:59 (24,101 Đọc / 0 Thích)
6 Bình luận
Giới thiệu về lập trình OpenGL trong Android, cách sử dụng OpenGL trong cả 2 ngôn ngữ Java và C. Điều này rất quan trọng trong việc tái sử dụng mã nguồn trong Java và C cũng như sử dụng được các tính...
bởi cuongBK lúc 04:51 (10,654 Đọc / 0 Thích)
7 Bình luận
Giới thiệu lập trình Game trên Android
bởi cuongBK lúc 04:44 (45,572 Đọc / 5 Thích)
7 Bình luận