Hi. Dạo này có chút việc nên up bài hơi chậm, các bạn thông cảm. Hôm này mình hướng dẫn các bạn làm 1 thứ mà trong game thực hiện rất nhiều, để chuyển các level trong game thì có nhiều cách,nhưng...
bởi sutugau lúc 16:16 (16,268 Đọc / 1 Thích)
1 Bình luận
Hi. Chào các bạn. Hôm này mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn 1 phần tùy chỉnh. Khi viết game đôi khi ta không cần dùng toàn màn hình mà chỉ dùng 1 phần, các phần còn lại ta làm những thứ khác. ví dụ...
bởi sutugau lúc 16:07 (2,566 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Hi. Chào các bạn. Mấy hôm nhà không có mạng nên lần này post hơi chậm chút, mong cả nhà thông cảm. Bài này mình hướng dẫn các bạn cách tạm dừng game và điểu chỉnh âm lượng. Nội dung đơn giản như...
bởi sutugau lúc 16:03 (15,575 Đọc / 1 Thích)
1 Bình luận
Hi. Chào các bạn. Hôm nay để tiếp tục nhưng bài học về lập trình game minh sẽ giới thiệu cho các bạn cách để chèn âm thanh vào game. Nếu 1 game mà không có âm thanh chắc là game chán lắm. Nội dung...
bởi sutugau lúc 15:59 (3,452 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Hi. Chào các bạn. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra phần giới thiệu game. Cách giới thiệu thì có rất nhiều, mình chỉ đưa ra 2 gợi ý cho các bạn. 1-Hiện thị 1 bức ảnh. 2-Hiện thị 1 video....
bởi sutugau lúc 15:55 (2,234 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Hi. Chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn 1 phần quan trọng trong game 2D. Bài này sẽ thực hiện các nội dung sau. 1- Thực hiện load maps. 2- Add phần điều khiển. 3- Xác định va...
bởi sutugau lúc 15:50 (1,772 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Hi. Chào cả nhà. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn viết game hứng bia đơn giản. Nội dung game như sau. Người chơi có nhiệm vụ điều chỉnh một cái thùng để hứng bia, những trai bia di chuyển từ trên...
bởi sutugau lúc 15:42 (17,215 Đọc / 3 Thích)
5 Bình luận
Hi. Chào cả nhà. Bài này hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm tạo maps. Đây là code minh họa việc sử dụng maps. PHP Code: package Bai_9_e3droid.gioi import java.util.ArrayList; import...
bởi sutugau lúc 15:40 (1,611 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Hi. Chào các bạn. Hôm này là 1 bài đơn giản nhé, các bài trước chưa có cảnh nền cho game nên bài này chúng ta sẽ cho thêm cảnh nền vào. Để đơn giản mình sử dụng lại code bài 7, trong code có...
bởi sutugau lúc 15:33 (1,779 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận